10.1 C
London
9.7 C
Edinburgh
12.9 C
Cheyenne
17/05/21
spot_img
Domů Blog

Firma v Anglii

0

 

Založení firmy ve Spojeném království

Ve Spojeném království si u nás můžete založit všechny formy podnikání. Vyvinuli jsme na to pro vás software, díky kterému si všechny formy podnikání můžete založit plně on-line a v českém jazyce. Náš software je schválený Companies House (obchodním rejstříkem v UK) a díky tomu získal přímé napojení na jeho databázi. Po vyplnění formuláře pro založení firmy na našich stránkách uk.firma-ltd.cz a platbě platební kartou, jejíž bezpečnost garantujeme, jsou vaše data automaticky odeslána na úřad a je tak dosažena nejen maximální rychlost založení firmy, ale také bezchybnost vašich požadavků tím, že se vaše údaje nikde nepřepisují.

Proces založení firmy

LTD

Je velmi jednoduchý. Nejdříve si zvolte formu podnikání, která je pro vás nejlepší. Vybrat si můžete například LTD (zkratka pro LIMITED), což je nejběžnější forma podnikání nejen v UK, ale i ve světě. Pokud chcete porovnávat s možnostmi v ČR, tak se jako nejpodobnější vůči britskému LTD jeví české S.R.O. Ovšem podobnost je pravděpodobně jen v označení této formy podnikání, jinak se liší, a to díky jednoduchosti založení a provozování LTD, oficiální možnosti ověření názvu před registrací, možnosti jejího založení již od 16 let a jednoduchosti převodu obchodního podílu díky rozdílnému zápisu vlastnictví. Vlastnictví v UK se zapisuje pomocí akcií, zapsat stačí například jedna akcie o hodnotě jedné libry. Pokud je jen jeden člověk ve firmě, získá tak 100% vlastnictví. Když jste například dva majitelé, stačí zapsat dvě akcie, kde každá má hodnotu jedné libry a každý z majitelů tak získá 50% podíl ve společnosti.

Doporučujeme vám zapsat hned na začátku alespoň 100 ks akcií, i když jste třeba jen jeden akcionář (majitel), usnadníte si tak do budoucna možnost přerozdělení společnosti. Pokud pak totiž budete chtít přibrat dalšího společníka nebo část firmy třeba předat dětem, stačí kdykoliv přepsat libovolný počet kusů akcií na jinou osobu a ta se tím stane spoluvlastníkem firmy. Počet kusů akcií udává jeho procentní podíl. Když převedete na jinou osobu ze svých 100 ks akcií (v daném modelu celkový počet akcií společnosti) například 10 ks, získá tak osoba 10% podíl ve vaší společnosti. Akcionářem (majitelem) LTD může být osoba starší jednoho dne nebo firma. Ředitelem může být také firma, ale zároveň musí být do funkce ředitele jmenována alespoň jedna fyzická osoba ve věku minimálně 16 let.

LLP

Další nejběžnější formou podnikání je LLP. Pokud nechcete v UK podávat daňové přiznání za firmu – to je stejné jako třeba u české V.O.S., které je LLP z českých forem nejpodobnější – tak je to pro vás ideální volba. Zisk této společnosti se plně převádí na její majitele. V případě, že mají rezidenci v UK, tak samozřejmě podávají přiznání k dani v UK, ale pokud ji mají jinde, podávají přiznání k dani v zemi své rezidence. Jedinou nevýhodou této formy může být to, že vyžaduje pro založení minimálně dva majitele, kteří zároveň odpovídají (jednají) za společnost. Další spolumajitelé již nemusejí za společnost zároveň i jednat. Pokud chcete LLP a nemáte druhého společníka, můžete si například nejprve založit LTD a to pak může být společníkem v LLP. Společníkem v LLP může být jak fyzická osoba, tak firma. Na rozdíl od LTD zde není podmínka alespoň jedné fyzické osoby. Příklady osazení LLP: 1) dvě fyzické osoby (na rezidenci nezáleží), 2) jedna fyzická osoba a jedna firma (na rezidenci nezáleží ani u osoby, ani u firmy), 3) jedna firma z UK, jedna zahraniční, třetí firma zahraniční, 4) dvě zahraniční firmy. Pro snadnější jednání za společnost je lepší alespoň jedna fyzická osoba. Vyřízení bankovního účtu mimo ČR není problém. V případě, že chcete z nějakého důvodu účet v ČR, musíte dokazovat papírovými dokumenty, kdo za společnost jedná a kdo je konečný majitel. Pokud nemáte v LLP jen fyzické osoby, ale i právnické nebo jen právnické, musíte se připravit na to, že budete potřebovat veškeré aktuální doklady k těmto firmám, z nichž je jasné, kdo za ně jedná a kdo je jejich konečný majitel, tím prokážete jednatele LLP.

PLC

PLC je veřejná akciová společnost (nejvíce podobná české A.S.), doporučujeme ji založit jen v případě, že máte ambice vstoupit na veřejný akciový trh a nabízet tak akcie své firmy investorům. Pokud chcete společnost PLC, i když nic takového neplánujete, můžete si být jisti, že společnost, která má za svým jménem zkratku „PLC“, vždy získá největší důvěryhodnost a respekt. I tuto formu vám založíme díky našemu softwaru plně on-line.

Pro založení PLC musíte jmenovat alespoň dva ředitele, které jsou fyzické osoby. Musí jim být více než 16 let, nesmějí být diskvalifikováni z funkce ředitele a nesmí být v osobním bankrotu (insolvenci). 

Autorizace kapitálu – po založení PLC musí být vytvořeny akcie minimálně o hodnotě 50 000 GBP a alespoň čtvrtina těchto akcií musí být splacena. Jakmile jsou tyto akcie splaceny, je třeba před spuštěním obchodování vyplnit a odeslat formulář SH50 s podpisem přísahového komisaře na dokumentu. Minimální počet akcionářů jsou dva.

Musíte také jmenovat sekretáře či sekretářku PLC. Tato osoba musí mít praxi nejméně tři z předchozích pěti let před svým jmenováním do funkce sekretáře v jiné než soukromé společnosti, nebo být soudem přiznaným právníkem nebo advokátem. Sekretářem vaší společnosti typu PLC může být rovněž osoba, která má členství v jednom z těchto institutů: Institutes of Chartered Accountants, Institute of Chartered Secretaries & Administrators, Association of Chartered Certified Accountants, Chartered Institute of Management Accountants, or the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Případně to může být osoba, o které se ředitelé společnosti domnívají, že je schopna plnit povinnosti a odpovědnosti dané pozice, protože má podobné zkušenosti z jiné organizace. Bez ohledu na zkušenosti nebo kvalifikaci osoby jednající jako tajemník společnosti, tak odpovědnosti a pokuty vůči společnosti za neplnění jejích zákonných povinností jsou stejné, ať už jde o veřejné, nebo soukromé.

Nevýhody zřízení PLC: Každý rok musíte akcionářům předkládat auditované účetnictví. Musíte pořádat výroční valnou hromadu a bez ohledu na velikost obratu vaší společnosti nesmíte podávat zkrácené účetní uzávěrky. Zatímco standardní společnosti s ručením omezeným mají na předložení svých účtů devět měsíců po skončení účetního roku, PLC to musí zvládnout jen do 6 měsíců. Společnost PLC také nemůže požádat o dobrovolné vyškrtnutí společnosti (zjednodušená forma ukončení společnosti, které může využít LTD a LLP) a musí projít likvidací, když chce ukončit činnost. Přestože pro vás v rámci naší služby založení firmy poskytujeme stanovy společnosti, nebudou tyto články vhodné, pokud máte v úmyslu požádat o zápis na burzu. Pokud je to váš případ, doporučujeme vám, abyste se před registrací vašeho PLC spojili s komerčním právníkem, který vám připraví stanovy společnosti. Rádi vám pomůžeme sehnat právníka. Můžete začít zakládání u nás, stáhnout si modelové stanovy a předat je právníkovi. Po jeho úpravách se vrátíte k uložené formaci společnosti, nahrajete stavový od vašeho právníka a odešlete společnost k registraci.

Nezisková společnost

Tato forma je vhodná pro nadaci. Za jejím názvem může být uvedeno LIMITED, ale také nemusí, záleží na předmětu činnosti.

Pro založení jakéhokoliv typu společnosti v UK přejděte na náš web s formuláři.

Jak si založit firmu v Irsku

0

Co od vás potřebujeme pro založení firmy v Irsku:
Osobní informace od všech účastníků ve společnosti (ředitel, akcionář, sekretář).
Konkrétně se jedná o jméno, datum narození, adresu, doklad o vašem ID a a aktuální adrese ( u obojího se musí jednat o kvalitní barevné foto, kde je vidět u všech dokumentů i podklad, ideálně matně bílé pozadí nebo alespoň světlejší jednobarevné pozadí).

Dokument dokládající vaši adresu nesmí být starší 3 měsíců. Může to být, jeden, ideálně dva z následujících dokumentů: účet za plyn, vodu nebo elektřinu, vyúčtování za pevnou telefonní linku, hypoteční výpis, vyúčtování od města či státu za dan, odpady atd., výpis nebo prohlášení banky či stavební spořitelny (včetně platebních karet, ale pouze od bankovních institucí), TV licence, platné osvědčení o pojištění od licencované pojišťovny, výplatní páska, P60 / P45, finanční výkaz (např. týkající se důchodu, dotací, sociálních dávek).

Doklad prokazující vaši identitu nemusí být jen občanský průkaz, ale opět jeden, ideálně dva z následujících dokumentů, pokud již nebyl některý z nich použit jako dokument dokládající vaši adresu: kvalitní foto OP, pasu, ŘP, zbrojního průkazu, vojenské knížky nebo rodného listu. Informace o vašem podnikání . Je třeba uvést, v čem chcete jako společnost podnikat, zda budete vyrábět produkty, prodávat služby, vyvíjet software a tak dále. Vyberte jednu hlavní / převažující činnost ze seznamu níže (k ničemu vás to nezavazuje, můžete podnikat ve všech oborech, jde jen o informaci o hlavním oboru společnosti):

1. A: Zemědělství, lesnictví a rybolov.
2. B: Těžba a dobývání.
3. C: Výroba.
4. D: Dodávka elektřiny, plynu, páry a klimatizace.
5. E: Zásobování vodou; kanalizace, nakládání s odpady a sanace.
6. F: Výstavba.
7. G: Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel a motocyklů.
8. H: Přeprava a skladování.
9. I: Činnosti v oblasti ubytování a stravování.
10. J: Informace a komunikace.
11. K: Finanční a pojišťovací činnosti.
12. L: Činnosti v oblasti nemovitostí.
13. M: Odborné, vědecké a technické činnosti.
14. N: Administrativní a podpůrné činnosti.
15. O: Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení.
16. P: Vzdělávání.
17. Q: Lidské zdraví a sociální práce.
18. R: Umění, zábava a rekreace.
19. S: Ostatní servisní činnosti.
20. T: Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností
produkující nediferencované zboží a služby pro vlastní potřebu.
21. U: Činnosti extrateritoriálních organizací a orgánů.

Informace o podnikání. Je třeba uvést výši kapitálu LTD společnosti a informace o jeho distribuci (kdo bude vlastníkem kapitálu, jaké komu připadne množství akcií a jaká bude hodnota jedné akcie). Pro založení LTD společnosti je potřeba min. jeden ředitel, jeden sekretář a jeden majitel (akcionář). Počet ředitelů a sekretářu není nijak limitovaný.
Maximální počet majitelů (akcionářů) pro irskou LTD je 149. Majitel společnosti může být zároveň i jejím ředitelem. Ředitel a sekretář nemohou být ta samá osoba. Každá z těchto osob nám musí poskytnout informace vyjmenované v bodě 1. Majitelem a sekretářem LTD společnosti může být i jiná společnost. V tomto případě potřebujeme od všech ředitelů této společnosti stejné informace, jako jsou uvedeny v bodu 1. Rovněž potřebujeme informace o dané společnosti (název, IČO, DIČ). Pokud tyto informace nejsou veřejně dohledatelné, tak je zapotřebí dodat ověřený výpis z OR s apostilou.

Firma je založená do 7 dnů. můžeme ji začít zakládat po dodání všech dokumentů od klienta.

Každá založená společnost musí mít sídlo v Irsku. Sídlo zajistíme v krásném městečku Sligo. Po založení společnosti vám zašleme dokumenty o vaší společnosti (vaši ústavu a certifikát potvrzující založení společnosti) a smlouvu k našemu sídlu, kterou od vás potřebujeme podepsat. Na základě této smlouvy od nás obdržíte veškerou úřední poštu zdarma. Příchozí pošta na adresu funguje na základě skenování.

Výpis s apostilou

Výpis s apostilou je dokument, který se skládá ze dvou částí: 1. výpis z obchodního rejstříku a 2. apostila (doložku, která se připojuje k oficiálnímu dokumentu a potvrzuje pravdivost určitého podpisu či razítka na daném dokumentu). Výpis je pro vás důležitý pro případ, že od vás banka, úřad nebo jiný obchodní partner bude vyžadovat veřejnou listinu dokládající aktuální stav společnosti. Apostila představuje vyšší úroveň ověření listiny, její pravosti a ověření podpisu a otisku razítka dokumentu. V úmluvě, která se zaobírá apostilami, je uvedeno, že státy mají povinnost vzájemně si uznávat veřejné listiny, které mají apostilizační doložku. Česká republika a její instituce uznávají dokumenty, které mají irskou apostilační doložku. Výpis s apostilou společně s doložkou o bezdlužnosti firmy je například potřeba pro zřízení odštěpného závodu v ČR nebo při zakládání bankovního
účtu pro tento odštepný závod. Pro založení bankovního účtu je potřeba také nechat napsat na výpis veškeré údaje, jako je datum narození a adresy majitelů i ředitelů, a na to nás musíte upozornit, běžně se to na výpisech neuvádí. CENA za výpis s apostilou je 240 €. Doba doručení dokumentů z irského obchodního rejstříku je cca 30 dní. Aktuálně se však může kvůli pandemii vyšplhat i na dva měsíce.

Výhody podnikání ve Wyomingu

0

Přemýšlíte o založení firmy v zahraničí? Napadly vás právě Spojené státy americké? Výborná myšlenka, neboť právě s naší firmou se stanete rychle, jednoduše a bez zbytečné byrokracie majiteli firmy sídlící ve státě Wyoming. V tomto článku vám odůvodníme, proč je založení firmy v USA tou správnou volbou.

Proč založit firmu právě ve státě Wyoming

Spojené státy jsou nechvalně známé tím, že jsou skvělým obchodním centrem. To, že se vaše firma nachází v centru dění, může být jedním z klíčových faktorů pro úspěch vašeho podnikání. Konkrétně stát Wyoming nabízí jedny z nejpříznivějších podmínek pro tamní registrované firmy. Jsou zde v porovnání s jinými státy extrémně nízké daně. Pro podnikání a přihlašování firem jsou daně a pravidla přívětivě uzpůsobeny. Tím je myšleno, že se zde například:

 neplatí státní firemní daně z příjmů;
 neplatí franšízové daně (můžeme udělat proklik na vysvětlení pojmu);
 neplatí daň z příjmu právnických akcií;
 k platbě daní dochází pouze v zemi majitele / majitelů;
 roční poplatky jsou založeny na hodnotě aktiv společnosti, které se fyzicky nacházejí ve Wyomingu, ne na hodnotě aktiva nacházejících se jinde.

Akcie firem ve Wyomingu

Stejně jako v případě daní, ve Wyomingu, jsou přívětivé i podmínky pro akcie a jejich
vlastníky ve firmách:
 Akcionáři se neprokazují státu – nemusí zde mít občanství.
 Akcie jsou 100% anonymní – nenahlašují se na obchodní rejstřík.
 Žádné výroční zprávy nejsou nutné až do výročí dne vzniku.
 Akcie mohou být v jakékoliv výši bez prokázání finanční hotovosti.
 Zákony ve Wyomingu povolují akcie na doručitele.
 Wyoming umožňuje utajené (dosazené) akcionáře.
 Podílové listy nejsou nutné.
 Neexistuje žádný minimální požadavek na kapitál.
 Firemní úředníci, ředitelé, zaměstnanci a zástupci jsou zákonem zproštěni osobní odpovědnosti spojené s jejich činností v  podniku.

Možná anonymita Vaší firmy

Ve Wyomingu máte možnost si sami zvolit, zda chcete zveřejňovat jakékoliv informace o jednatelích nebo majitelích. Pokud plánujete zřídit si LLC společnost (Limited liability company), anonymita je možná úplná. Pokud si nás vy, jako klienti, najmete a chcete zůstat v anonymitě, budeme nejen u všech dokumentů při založení firmy napsáni jen my, jako zřizovatel firmy, ale dokonce budeme pouze my zmínění ve veškerých výročních zprávách v obchodním rejstříku. To znamená, že pokud si naši firmu najmete na správu a založení vaší společnosti a budete chtít 100% anonymitu, nebudete zaznamenáni na žádných registrech a veřejně nebudete dohledatelní ve spojení s vaší firmou. Pokud plánujete INC společnost (Inconporation), stačí zveřejnit jen omezené údaje
jednatele. Při podání prvního Annual Reportu (tedy po roce inkorporace) je potřeba uvést
aspoň jedno jméno ředitele nebo manažera společnosti. Ani to však nemusí být spojeno
s vaším jménem, neboť v případě zájmu si u nás na tuto funkci můžete najmout „nominee“
manažera.

Vyřídíme založení vaší firmy ve Wyomingu

Založíme vám firmu, se kterou budete moci začít podnikat hned. Hodinu po vámi
zaslaných informacíche a platbě bude vaše firma na světě. Nabízíme pro naše klienty
vždy služby na 1 rok za 950 $, což obsahuje: sídlo na rok za 250 $, Annual Report za 200 $ a Tax Return pro spící či nepodnikající firmy za 500 $. Pokud je firma aktivní a přeje si od nás dělat účetnictví, s radostí a pečlivostí se o to postaráme. Z vaší strany stačí pouze zaslat podklady a my vám uděláme kalkulaci výsledné ceny.

Účetní program Quickbooks

Pokud chcete podnikat ještě jednodušeji, svěřte nám i vaše účetnictví. Nabízíme účetní program QUICK BOOKS. Jedná se o kvalitní program s garantovanou a nízkou cenou. My,
jakožto certifikovaný prodejce QuickBooks, vám můžeme nabídnout odborný servis a dlouhodobě nižší cenu, než vám nabídne QuickBooks na svých stránkách. Program vám nastavíme přímo na míru vaší firmě, díky čemuž neuděláte hned na počátku vedení účetnictví zbytečné chyby.

Naše ceny pro USA:

 QuickBooks Start

288 $ / rok
Nejlepší varianta pro malé firmy s jednodušším účetnictvím. Program nabízí fakturace
zákazníkům, propojování bankovních a kreditních karet, sledování daní z obratu a základní
sestavení účetních výkazů. Můžete se také spojit se svým účetním, což usnadní čas strávený nad účetnictvím.

 QuickBooks Plus (doporučujeme)

816 $ / rok
Ideální pro firmy, které se soustřeďují jak na produkty, tak na služby. S QB Plus variantou
získáte vše, co je k dispozici v programu Start, ale máte také možnost sledovat náklady na
zásoby a jejich množství, vytvářet objednávky a sledovat ziskovost projektu, včetně
mzdových nákladů, mezd a výdajů s kalkulací ceny práce. Možnost spojit se se svým účetním platí i zde.

 QuickBooks Advanced

1740 $ / rok
Vhodné pro velké podniky se složitými pracovními postupy, které mohou být efektivnější,
pokud jsou opakované úkoly automatizovány a práce je svěřena více uživatelům (25 a více), kteří vidí jen to, co potřebují vidět. Pokud překračujete možnosti svého současného účetního systému, může být QB Advanced tím pravým řešením pro vaše podnikání.

express EIN

Pokud chcete začít s podnikáním, je třeba si u IRS (daňový úřad) vyžádat EIN (identifikační
číslo zaměstnavatele). My vám ho zprostředkujeme za 200 $, ale tento proces je
zdlouhavý a zpracování zabere až dva měsíce. Úřad navíc upozorňuje, že pokud
nepřijde EIN do dvou měsíců, máte si zažádat znovu. Z toho plyne, že je tento proces velmi
nevyzpytatelný a nespolehlivý. Proto nabízíme express EIN objednání za 1000 $.

Úředně ověřený výpis o dobrém postavení společnosti
Až budete řešit záležitosti ohledně vaší společnosti například s českou bankou, která bude
požadovat důkaz potvrzující, že jste vlastníky společnosti a že společnost má
dobré postavení, je potřeba si objednat apostilovaný výpis. To znamená úředně ověřený
výpis o dobrém postavení společnosti. Nemějte strach, my vám ho do přibližně 7 dnů
dodáme. Cena je 550 $.
Neváhejte a kontaktujte nás pro získání bližších informací, rádi vám podrobně
vysvětlíme, jak založit firmu ve Wyomingu.

Výhody podnikání v Irsku

0

Výhody podnikání v Irsku

Irsko je členem Evropské unie a dosud se neobjevují signály, že by mělo EU opouštět. Irsko nespadá pod Velkou Británii, je samostatnou republikou. Pod Velkou Británii spadá pouze část severního ostrova (Severní Irsko).

Odštěpný závod v ČR

2
Stará Praha

Odštěpný závod v České republice. Poznejte výhody podnikání

Odštěpný závod nabízí jednoduchou a efektivní cestu pro zahraniční firmy na český trh. Poznejte výhody zřízení odštěpného závodu v České republice. 

Podnikání zahraničních firem v ČR

Provázání České republiky se zahraničím na poli trhu Evropské unie, ale i mimo ni, staví zahraniční firmy před otázku, jak mateřskou firmu prezentovat na Českém trhu. Mohou využít:

 • Přímou majetkovou účast v české firmě (dceřiná společnost).
 • Odštěpný závod (dříve organizační složka podniku).

Protože je zřízení odštěpného závodu levnější, rychlejší a mnohem efektivnější, jdou firmy zpravidla touto cestou. Největší výhodou je, že zřízením odštěpného závodu nevzniká další právní subjekt. 

Výhody odštěpného závodu:

 • Rychlé zřízení.
 • Nízké náklady na zřízení.
 • Snadné ukončení činnosti a zrušení. 

Pro koho je odštěpný závod

Podnikání v České republice prostřednictvím zahraniční firmy, které vznikne v ČR provozovna, případně má stálé zaměstnance, znamená odštěpný závod mnohem snazší administrativu. 

Czech Republic and Ireland flag waving

Jak funguje odštěpný závod v ČR

Odštěpný závod je nadále součástí zahraniční společnosti. Nemá právní subjektivitu, ačkoliv je zapsán v českém obchodním rejstříku. 

Odštěpný závod nemůže uzavírat smlouvy pod vlastním jménem, uzavírá je pod mateřskou firmou. Smluvní stranou na obchodních dokumentech je zahraniční subjekt. 

Záhlaví faktury může vypadat například takto:

Perfect live Ltd, odštěpný závod
Mozartova 12
150 00 Praha 5
IČ: 00000000
DIČ: CZ00000000
Spisová značka: A 000000 vedená u rejstříkového soudu v Praze

A veškeré smlouvy budou mít v záhlaví:

Perfect live Ltd
35 Astbury Road
LONDON
SE15 2NL
United Kingdom
Company No. 0000000

S komentářem, že dodavatelem (zhotovitelem) je odštěpný závod. 

Kdo jedná za odštěpný závod

V čele odštěpného závodu je vedoucí odštěpného závodu. Ten je oprávněn činit úkony jménem zahraniční společnosti. Zastupuje zahraniční společnost u českých úřadů, uzavírá jménem mateřské společnosti smlouvy a jedná s partnery. 

Shrnutí pravidel pro odštěpný závod:

 • Nemá právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům.
 • Nemá procesní způsobilost a nemůže být účastníkem řízení. 

Zřízení odštěpného závodu v České republice

Pokud se rozhodnete pro zřízení odštěpného závodu v České republice, kontaktujte nás. 

Služba zřízení odštěpného závodu zahrnuje:

 • Přípravu žádostí o vydání živnostenského oprávnění a zápis do obchodního rejstříku.
 • Výpis z OR v UK nebo Irsku a apostilu. (Cena výpisu pro ostatní země se může lišit).
 • Přípravu povinných příloh pro živnostenský úřad a rejstříkový soud.
 • Veškerou administrativu při ohlášení živnosti.
 • Správní, soudní a notářské poplatky. 
 • Sídlo pro odštěpný závod na Praze 10. Předplatné na 1 rok s možností vyzvedávání pošty v naší kanceláři na Praze 5 je zdarma.

Cena za zřízení odštěpného závodu v České republice: 30 000 Kč. 

Objednat jej můžete ZDE

Bankovní účet v ČR

Zřízení českého bankovního účtu pro zahraniční společnost je administrativně náročnější. Veškeré potřebné dokumenty vám zajistíme a seznámíme vás s postupem zřízení bankovního účtu. 

Rovněž můžete využívat zahraničních účtů FIRE, Revolut či TransferWise. 

Jak připravit firmu na brexit?

0

Jak připravit firmu na brexit a podnikat bez omezení

Brexit změnil obchodování mnoha firem napříč Evropskou unií. Pokud potřebujete nadále využívat výhod volného evropského trhu, máme pro vás řešení.

Nová povinnost, celní prohlášení

Pro řadu našich zákazníků se stalo přítěží nutné vyplňování celního prohlášení. Britská firma už nemá možnost poskytovat volně služby a prodávat zboží. Představíme vám dvě cesty, jak se věnovat plnohodnotnému podnikání i po brexitu.

Výhody podnikání v Irsku

Irsko je členem Evropské unie a dosud se neobjevují signály, že by mělo EU opouštět. Irsko nespadá pod Velkou Británii, je samostatnou republikou. Pod Velkou Británii spadá pouze část severního ostrova (Severní Irsko).

Výhodou podnikání v Irsku je výhodná dohoda o obchodu mezi Evropskou unií, Severním Irskem a Irskem.

Velká část firem, které jsou britské s českými majiteli, nyní zřizují pobočku v Irsku nebo v zemi zakládají novou společnost. Rozhodují se tak po vzoru rezidentních britských společností, které k podnikání chtějí využívat výhod volného evropského trhu. I ty nyní zakládají v Irsku firmy. Irské podnikatelské prostředí je vstřícné a přináší firmám vyšší zisk.

Ptáte se, jak to, že firmy dosahují vyššího zisku?

Důvodem je nižší korporátní daň.

Ve Velké Británii je daň ze zisku stanovena na 19 %, zatímco v Irsku se odvádí pouze 12,5 %. Tento rozdíl může znamenat i stovky tisíc navíc!

Hlavní výhody založení firmy v Irsku

 • Možnost zřízení bankovního účtu s irským IBAN online u spolupracující banky FIRE.

Tento účet si můžete založit sami bez dalších poplatků. Založení účtu je velmi jednoduché a lze to online.

 • Účtování v měně euro

Na vedení a správu účetnictví nabízíme intuitivní program Quickbooks. Je to levná a jednoduchá alternativa, která vám usnadní podnikání.

Další výhody založení firmy v Irsku

V Irsku můžete jako cizinec získat online PPS Number. PPS Number je podobné českému rodnému číslu nebo britskému NIN číslu. Pokud byste se později přestěhovali do Irska, už máte vše připraveno pro získání zaměstnání. Dokonce můžete po pěti letech pobytu v Irsku zažádat o irské občanství.

Pro získání irského občanství není nutný jazykový ani znalostní test, ale jako občan Irska budete mít stejná práva ve Velké Británii jako britský občan.

Vyřídíme založení irské firmy

Založíme vám irskou firmu, se kterou budete moci hned začít podnikat. Před založením společnosti prověříme navrhovaný název. Získáte sídlo na jeden rok, včetně služby skenování pošty. Pro větší pohodlí vám můžeme založit i firmu kompletně připravenou k budoucím povinnostem. Kromě základních služeb budete mít navíc vyřízenou i registraci na REVENUE a PPS Number.

Cena založení irské společnosti

Kontrola názvu, založení společnosti, registrovaná kancelář na jeden rok: 800 EUR. Objednat můžete ZDE.

Kontrola názvu, založení společnosti, registrovaná kancelář na jeden rok, přihlášení na REVENUE ke korporátní dani a PPS Number: 1 300 EUR. Objednat můžete ZDE.

Populární řešení, balíček služeb: Irsko 5 let v klidu

Balíček je nejoblíbenějším řešením našich klientů a zároveň řešením nejpohodlnějším.  Služba připraví prostor pro vaše podnikání tak, že se 5 let nemusíte starat o nic, kromě vašeho podnikání. Balíček je oblíbený i z toho důvodu, že v současné době můžete využít zvýhodněných cen. V budoucnu je předpoklad, že se cena služeb poskytovaných online bude zvyšovat.

Balíček Irsko 5 let v klidu zahrnuje:

 • Založení irské společnosti.
 • Sídlo společnosti na 5 let včetně skenování pošty zdarma.
 • Osobní adresa na 5 let včetně skenování pošty zdarma.
 • Plnohodnotný účetní program QuickBooks – PLUS na 5 let.
 • Vedení účetnictví na 5 let.
 • PPS Number.
 • Vedení mzdového účetnictví na 5 let.
 • Registrace ke všem potřebným daním na počátku i v průběhu pěti let.
 • Poradenství zdarma na 5 let.
 • Bankovní účet.
 • Platební terminál online i do provozovny.

Cena za balíček služeb Irsko na 5 let: 10 000 EUR. Objednat můžete ZDE.

Zřízení odštěpného závodu v ČR

Rovněž můžete využít možnost, založit ke stávající britské firmě odštěpný závod v České republice. Tím získáváte oprávnění podnikat v rámci volného trhu Evropské unie.

K vaší stávající firmě, nebo k nově založené firmě, ať už je kdekoliv, můžeme založit odštěpný závod v České republice.

Zřízení odštěpného závodu je pro společnost levnější a rychlejší cestou, jelikož nevzniká žádný další právní subjekt. Stejně snadné je i případné zrušení odštěpného závodu.

Odštěpný závod zřízený v České republice je součástí zahraniční společnosti.

Cena založení odštěpného závodu

Založení odštěpného závodu v ČR: 26 000 Kč. Založení odštěpného závodu v ČR a sídlo v ČR s vyzvedáváním pošty: 30 000 Kč.

Kontaktujte nás pro získání bližších informací, rádi vám sdělíme, jak založit firmu v Irsku nebo odštěpný závod v České republice.

Dovoz a vývoz zboží – jste připraveni na změny?

0

Dovoz a vývoz zboží – jste připraveni na změny?

S příchodem nového roku vešla v platnosti nová pravidla. Důkladná příprava Vám zajistí hladký obchod a bezproblémový přechod zboží přes hranice. Přinášíme Vám několik rad a tipů jak se s těmito změnami vypořádat.

Zjistěte všechny změny týkající se vašeho businessu

Na webu www.gov.uk vyhledejte veškeré změny, které se týkají vašeho zboží. Změny se mohou týkat například požadavků na výrobu či schvalování. Zajistíte tak, že Vaše firma bude připravena na bezproblémový prodej ve Velké Británii a EU.

Ověřte si nutnost víz pro vaši pracovní cestu do EU

Pokud jste pracovníkem UK společnosti ověřte si, zda je pro Vaši pracovní cestu do EU nutné vízum. Pokud ano, včas si o něj požádejte. Pokud od 1. ledna 2021 nebude splňovat imigrační požadavky EU 27, můžete na své obchodní cestě čelit velkému zpoždění nebo dokonce nemusíte být do země vpuštěni.

Vízová povinnost platí i pro české občany včetně ředitele UK společností, kteří cestují do UK

Pobyty do 6 měsíců bez nutnosti víza

U některých činností není vízum potřeba. Jedná se o pobyt do 6-ti měsíců. Můžete ovšem vykonávat pouze určité aktivity (například jít na schůzku či konferenci). Nesmíte ovšem absolvovat placenou stáž či pracovat pro UK společnost.

Kdy je vízum potřeba

Obecně potřebuje vízum, pokud chcete v UK vykonávat jakoukoliv placenou práci, dobrovolnickou činnost či pracovat ve sportu. U sportu můžete při pobytu do 3 měsíců využít povolení pro dočasného pracovníka. Na hranicích je nutné předložit osvědčení o sponzorství a doklad o úsporách.

Pobyt nad 6 měsíců a další víza

Zde o vízum již zažádat musíte. Druh víza závisí na činnosti, kterou chcete v UK provozovat. Pokud jste z EU nebo Evropského hospodářského prostoru, můžete žádat o Start-up víza. Tento druh víz jsou určen pro podniky doposud nepůsobící v UK. Posuzuje se, jestli jsou tyto podniky vhodné nebo se jedná o inovativní podniky, které mají potenciál dlouhodobé udržitelnosti. Dalším druhem víza je Global Talent visa, které určené pro lídry v akademické sféře, výzkumu, umění, kultuře nebo digitálních technologiích.

V případě, že nejste z EU ani Evropského hospodářského prostoru, můžete žádat o investorská víza, při kterých však musíte prokazatelně investovat 2 a více milionů liber. Vízum tak můžete získat maximálně na 3 roky a 4 měsíce. Můžete ovšem žádat o jeho prodloužení na další 2 roky.

Pokud získáte toto vízum a investujete 10 milionů GBP, můžete po dvou letech požádat o trvalé vízum. V případě že investujete méně, je o trvalé vízum možné požádat po delší době. Při investici 5 milionů GBP můžete žádat po 3 letech a v případě investice 2 milionů GBP po 5 letech.

Pomocná ruka od UK vlády – nabídka kvalitních webinářů

Jelikož změny jsou náročné rozhodla se vláda podat obchodníkům pomocnou ruku. Pro všechny zájemce jsou připraveny kvalitní webináře, které se této problematice podrobně věnují. Jejich seznam naleznete ZDE.

Připravte se na celní prohlášení

Celní prohlášení pro import a export jsou velmi komplikované. Je potřeba zajistit dostatečně připravené IT a také kvalifikovaného pracovníka, který má potřebné znalosti v problematice celních deklarací. Případně se v této problematice sami vzdělejte, abyste celní prohlášení mohli zpracovávat.Celní prohlášení jsou časově velmi náročná a některé spediční firmy vám s tím dokáží pomoci. Seznam firem, které vám mohou pomocí naleznete ZDE.

Kdo musí celní prohlášení podávat?

Pokud obchodujete se zbožím, které je na seznamu kontrolovaného zboží, musíte celní prohlášení podávat od 1. ledna 2021. Podmínky jsou stejné jako při obchodování se zbytkem světa. Více informací naleznete ZDE.

Zpoždění celních prohlášení a cla

Pokud dovážíte z Evropy do Velké Británie zboží, které není na seznamu kontrolovaného zboží a nemáte negativní záznam o špatném dodržování předpisů, máte možnost celní deklaraci podat až do 6 měsíců od uskutečnění. Budete k tomu muset ve svých záznamech učinit příslušná prohlášení. Více informací naleznete ZDE.

I když podáte celní prohlášení později, budete muset odeslat informace o zboží do HMRC. S největší pravděpodobností s tím budete potřebovat pomoci. Plno užitečných informací naleznete na této stránce.

Případně budete muset získat autorizaci sami. Založte si proto účet pro odložení cla. Více informací naleznete ZDE.

V rámci příprav na uzavření řádné dohody z roku 2019 jste byli možná registrováni pro přechodné zjednodušené postupy pro obchodování s Evropou s platností od 1. ledna 2020. Toto již neplatí a v budoucnu tyto zjednodušené postupy nebudete moci používat. Nahrazují je zjednodušená celní prohlášení. Více informací se dozvíte ZDE.

Transport zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem

Pro podporu obchodníku je zřízena bezplatná služba, která vás provede novými procesy týkajících se transportu zboží z, do nebo přes Severní Irsko v rámci Severoirského protokolu, který je v platnosti od 1. ledna 2021. Služba je již aktivní a můžete se registrovat ZDE.

Malé připomenutí k Intrastatu

Pokud jste v současné době v Intrastatu registrování nebo v následujícím roce překročíte hranici výjimky pro Intrastat (1 500 000 GBP pro evropský dovoz, a / nebo 250 000 GBP pro evropský vývoz) musíte podávat hlášení Intrastatu o pohybu následujícího zboží:

Zboží dovážené do Velké Británie z Evropy

Zboží dovážené do Severního Irska z Evropy

Zboží dovážené ze Severního Irska do Evropy

Pokud potřebujete více informací, navštivte webové stránky www.gov.uk

Změny mohou trvat déle než si myslíte, především nyní, když jsou úřady omezené kvůli covidu a proto začněte příslušné kroky dělat co nejdříve. Zajistíte tak svému businessu bezproblémové fungování.

Firma v Irsku

0

Aby firma mohla bez problémů podnikat, nestačí ji jen založit, firma dnes musí splňovat mnoho záležitostí pro otevření účtu v bance i pro dobré postavení před finančním úřadem jak v zemi její registrace, tak ve všech zemích, kde má obchodní partnery..

Daňový domicil

Prokázání daňového domicilu, když například Vaše firma dodává služby nebo zboží pro firmu z jiné země – finanční úřady si tak hlídají, aby někdo nezakládal účelově firmu ve výhodnějších krajích, ano chápeme, že to je nesmysl a že je každého svobodná volba, kde si svoji společnost založí a kde ji provozuje, ale finanční úřady tak bojují například s podnikatelem, který si založí společnost třeba někde na Seychelách a vystavuje si pro svoji firmu fiktivní faktury, aby vyvedl nezdaněné peníze, to však nejsou reálné výdaje na podnikání a je to ilegální.

Finanční úřady zatím nevymysleli lepší nástroj pro kontrolu a tak se zbytečně týká toto opatření i nás poctivých podnikatelů, kteří jen hledají lepší místo pro podnikání. Nemusíte se však bát, vším Vás provedeme a zajistíme Vám vše potřebné, aby Vaše nová firma splňovala vše, co má. Jestli Váš ředitel (jednatel) bydlí v Irsku nebo ne, vždy Vám můžeme pomoci tak, aby Vaše firma splňovala vše, pro bezproblémové určení domicilu.

Vaše skutečné místo podnikání musí splňovat základní požadavky na prokázání domicilu a ty jsou všude na světě stejné – jejich účelem je prokázat, že má Vaše firma osobní přítomnost v místě svého zřízení nebo jinde. Pomůžeme Vám. Důležité aspekty jsou – kancelář, místní ředitel společnosti nebo převažující zaměstnanci.

 

Sídlo pro firmu v Irsku: klikněte pro kompletní nabídku

Naše sídlo není žádný krabicový box, ani sdílená kancelář, máme svůj samostatný dům v krásném městě Sligo, které je zároveň správním centrem stejnojmenného hrabství.

Irsko stojí také za vaši návštěvu

Za výlet do přírody pak stojí určitě stolová hora jménem Ben Bulben (tu nepřehlédnete) a nekonečné procházky po nekonečných plážích. Sportovci mohou uvítat Strandhill, kde je škola pro Surfaře.

Založení firmy v Irsku

vám usnadníme výběrem z balíčků obsahujících mix potřebných služeb: seznam balíčků pro založení firmy

 • Firma v Irsku daní jen 12,5%
 • Zaměstnanecké číslo lze zařídit na dálku
 • Bankovní účet s Irským IBAN zařídíte online
 • Úřední jazyk je Anglický
 • Měna EUR je snadnější pro obchodování
 • Firmu vam založíme online za 5-14 dní

Založte si odštěpný závod

0

Základem je vlastnit firmu mimo ČR nebo být zahraniční osoba a chtít podnikat v ČR.

Je potřeba si uvědomit, že samotným zřízením odštěpného závodu v ČR vám nevzniká provozovna a vznikem provozovny vám nevzniká odštěpný závod, ani nutnost jeho zřízení. Když už vám však vznikne provozovna, je vždy administrativně výhodnější odštěpný závod zřídit. Pokud plánujete jakoukoliv firemní aktivitu v ČR, doporučujeme odštěpný závod zřídit. Rádi vše zařídíme kompletně za vás, stačí objednat naše služby zde. Mnozí z vás si však raději vše zařizují sami a nebo chtějí ušetřit, pro ty zde máme podrobný návod s možností zakoupení všech potřebných vzorů doprovodných textů pro vyřízení živnostenského listu, získání souhlasu s umístěním sídla a zápis u obchodního rejstříku za drobný poplatek. I když je nyní již velmi jednoduché zařídit si v Česku společnost s ručením omezeným u notáře a není tak vůbec potřeba používat služby třetích osob, tak s odštěpným závodem je to jinak. Zde Vás může notář stát další zbytečné poplatky – ty zaplatíte nejen za jeho služby, ale i za další dokumenty, které po vás bude chtít a které jinak vůbec nepotřebujete. Proto doporučujeme založit si odštěpný závod podle našeho detailního návodu.

Následující návod předpokládá, že máte firmu mimo ČR, pokud ji nemáte, zde se dozvíte o možnosti jejího zřízení ve Spojeném království, Irsku nebo USA. A pokud chcete zřídit odštěpný závod v ČR jako fyzická osoba, tak k tomu vám návod nedáme, protože podnikání v ČR přímo jako fyzická osoba považujeme za podobné, možná ještě větší riziko než kouření cigaret. 🙂 Pokud chcete podnikat v ČR jako fyzická osoba a nepotřebujete nebo nechcete podnikat pomocí zahraniční firmy, máme pro vás návod na založení české s.r.o.

Nyní už přímo k věci.

1) Potřebujete dokument prokazující, že je vaše firma v dobrém stavu (nedluží nic na daních a ostatních úřadech v zemi svého zřízení) a kde bude také uvedeno vše potřebné k vaší společnosti: název, registrované číslo (v ČR známé jako IČ), adresa sídla a v neposlední řadě kdo za firmu jedná. Tato osoba musí být plně identifikována, tedy musí být uvedeno její jméno a příjmení, datum narození a adresa shodující se s adresou na občanském průkaze v ČR (pokud je tato osoba občanem ČR, pokud ne, tak s adresou, kterou dokáže plnohodnotně prokázat před úřady v ČR). Například Spojené království z bezpečnostních důvodů neumožňuje na tento dokument přidat celé datum narození ředitele společnosti (pouze měsíc a rok). Českému soudu toto nevadí a pro zřízení odštěpného závodu to není problém. Ale pokud pak budete chtít pro odštěpný závod také český bankovní účet, doporučujeme opatřit dokument i rodným číslem a dodatkem, že jste zároveň jediný akcionář (pro odštěpný závod nikdy nepotřebujete ukazovat akcionáře, ale banka v ČR bude vyžadovat důkaz) – s tímto vám rádi pomůžeme a detailně poradíme.

ZDE si můžete objednat výpis s apostilou pro UK (Certificate of Good Standing with apostille), tento výpis má i potřebnou doložku, že vaše firma je v pořádku a nic nedluží. Pokud budete zřizovat odštěpný závod pro irskou společnost, také vám rádi zařídíme výpis s apostilou a poradíme vám vše, co je potřeba. Zde je to jednodušší v tom, že je u ředitele vždy plná identifikace a není problém vypsat na oficiální výpis ani akcionáře. Také je možné požádat obchodní rejstřík o doložku, že je firma v pořádku. Nic však není automaticky. Když si například necháte od úřadu poslat jen samotný výpis z obchodního rejstříku (jak je zvykem v ČR), tak tam bude jen zlomek informací, které budete potřebovat. Najdete na něm jen název společnosti a její registrované číslo. Proto nám při objednávce výpisu s apostilou jasně řekněte, proč výpis objednáváte a co vše na něm potřebujete mít uvedeno. Pro USA je vše úplně specifické. Specializujeme se na Wyoming, kde sice obdržíte Certificate of Good Standing on-line, ale běžně veřejně není uveden ani ředitel, ani majitel společnosti, proto pak nemůže být ani na běžném výpisu. Z tohoto důvodu je důležité, abyste nám v takovém případě při objednávce výpisu s apostilou řekli, proč ho chcete a co na něm chcete uvádět. Každá země má různé lhůty dodání výpisu s apostilou. Vždy to řeší dva úřady, jeden vám vystaví výpis a druhý apostilu – UK umožňuje na úřadech využít expresních služeb a vše se tak dá zvládnout do dvou pracovních dnů (běžné dodání je do 40 pracovních dnů). V Irsku to tak není, ale běžně to tam trvá do 14 dnů. USA také nemá tuto možnost, ale téměř vždy se to povede i včetně dodání do 7 dnů. Údaje o době vyřízení však neberou v potaz stav pandemie, v USA se to může během pandemie protáhnout až na 14 dní, v UK až na 50 dní. Zatím zde začala fungovat opět expres apostila, ale nelze ještě expresně vyřídit výpis o Companies House. Irsko se pak může protáhnout i na dva měsíce.

Opravdu pečlivě objednávejte, jakákoliv nesrovnalost na dokladu totiž může vést k zamítnutí zřízení odštěpného závodu.

Když už vám přijde výpis s apostilou, potřebujete ideálně soudní překlad. Za slušnou cenu a vždy i rychle soudní překlad zajistí tato firma, kterou vám můžeme doporučit. Když vejdete do budovy, kde sídlí, ocitnete se sice zpět v 90. letech, ale věřte, že tam najdete solidní firmu. Důležité také je, že se u budovy vždy dobře zaparkuje. Pro odštěpný závod by vám stačil i překlad nesoudní, ale nestojí to za to, protože převážně budete chtít výpis s apostilou použít i pro zřízení bankovního účtu a k tomu české banky vyžadují soudní překlad. Zároveň to bude i lépe vypadat před vašimi obchodními partnery, kteří případně budou chtít vidět výpis. A v neposlední řadě to budete potřebovat při zřízení datové schránky přímo na firmu (na odštěpný závod vám přijde „datovka“ po jeho zápisu automaticky, ale doporučujeme vám zřídit ji i přímo na firmu, může vám to do budoucna usnadnit komunikaci s úřady v ČR) nebo zřízení platební brány na odštěpný závod. Nepusťte originál z ruky, doporučujeme nechat si soudní překlad svázat přímo s originálem a pak si nechat udělat alespoň 3 ověřené kopie – když jim to řeknete, zařídí vám to přímo při soudním překladu, ale i kdybyste tak neučinili, z originálu si pak můžete nechat udělat kopie kdykoliv u notáře (na czech pointu to nezkoušejte).

Jednu ověřenou kopii pak necháte na živnostenském úřadě a druhou na soudě, později se dočtete kdy a jak.

2) Sídlo pro váš odštěpný závod. Nyní si potřebujete vyřídit souhlas s umístěním sídla odštěpného závodu v ČR. Doporučujeme vám oddělit osobní život od podnikání a sídlo odštěpného závodu umístit na jinou adresu než tam, kde bydlíte. Pokud nemáte vlastní kancelář, nebo pokud ji máte mimo Prahu a chcete, aby vaše sídlo bylo v Praze, nabízíme vám možnost uvést jako adresu sídla pro odštěpný závod naši vlastní adresu v Praze 10. Objednat můžete ZDE. Naše sídlo umožňuje vyzvedávání pošty u nás v kanceláři na Praze 5, nebo můžete využít službu skenování, či automatického každodenního přeposílání. V případě, že si zvolíte sídlo u nás, doručíme potvrzení o sídle „datovkou“ přímo na soud, stačí nám dát číslo formuláře vyplňovaného při zápisu. Vše tak lze vyřídit již během několika hodin a především on-line. Pokud máte vlastní sídlo, můžete si od nás koupit vzor souhlasu s umístěním sídla. Tento vzor doporučujeme i v případě, že si chcete koupit sídlo od někoho jiného, nedostatek zkušeností s udělováním sídla pro odštěpný závod nebo špatný doklad pro vytvoření sídla pak může vést k zamítnutí zřízení odštěpného závodu. Od sídla si nechte udělat potvrzení 2x, slušný živnostenský úřad si originál nenechá, jen si ho naskenují a vrátí vám ho. Ale je lepší si pak jeden nechat, kdyby se cokoliv nepodařilo na úřadech hned „na první dobrou“, aby se mohlo potvrzení použít znovu. A jedno originál potvrzení odešlete na soud, později se dočtete kdy a jak. 

3) Nyní je třeba si zvolit, co bude firma v ČR vykonávat a kdo bude vedoucí odštěpného závodu, a připravit ostatní dokumenty pro živnostenský úřad a soud.

Pokud budete podnikat jen v rámci živnosti volné, doporučujeme vám vybrat si z jejího rozsáhlého oboru činností maximálně 4 činnosti. Málokdo to ví, ale již delší dobu je úplně nepodstatné, co z těchto oborů máte uvedeno na živnostenském listu, automaticky totiž máte oprávnění provozovat jakoukoliv činnost ze spektra oborů volné živnosti. S méně činnostmi vypadá živnostenské oprávnění lépe, než když tam máte zbytečně vyjmenované všechny obory. Zároveň se díky tomu vše vejde na jeden list. Také to postrádá smysl, určitě se chcete převážně zaměřit jen na některé činnosti a tímto zdůrazníte své oprávnění právě na ně.

Pokud chcete podnikat také v řemeslné nebo koncesované činnosti, pak potřebujete potvrzení o oprávnění osoby, která bude tuto živnost zaštiťovat. V takovém případě si zde připravte jen formulář na volnou živnost a ostatní doporučujeme řešit přímo na živnostenském úřadě. Není potřeba nic předvyplňovat, důležité je, aby měl váš odpovědný zástupce řádné originální potvrzení o vzdělání nebo praxi v požadovaném oboru koncese nebo řemeslné činnosti.

4) Nyní je potřeba sepsat „Rozhodnutí o zřízení OZ a jmenování vedoucího OZ“ (vzor si můžete zakoupit zde) – tento dokument úředně ověří ředitel (jednatel) společnosti.

5) Od ředitele (i když to nevyžaduje zákon u osob, které už jsou zapsány v jiném obchodním rejstříku, tak je lepší se s českým úředníkem nehádat) potřebujete „Souhlas se zápisem do OR“ a od vedoucího odštěpného závodu si zajistěte „Souhlas se zápisem do OR a podpisový vzor vedoucího OZ“. Oba to musí podepsat s ověřeným podpisem – oba dva vzory opět můžete zakoupit od nás.

6) Na živnostenský úřad zajdeme se souhlasem o umístění sídla, rozhodnutím o zřízení OZ a s úředně ověřenou kopií výpisu s apostilou se soudním překladem. Pak už vám stačí jen doklady od vedoucího odštěpného závodu a ředitele (pokud to není tatáž osoba) a 1000 Kč za zřízení volné živnosti. Ideálně vám na ŽL vydají živnost na počkání, převážně na to však chtějí 3 dny nebo týden. Doporučujeme se s úředníky dohodnout, že vám zavolají hned, jak budou mít ŽL připraven, a domluvíte se na převzetí. Nejhorší je nechat si zaslat ŽL poštou, protože pak zbytečně čekáte.

7) Když obdržíte ŽL, vyplníte formulář pro obchodní rejstřík. Zde uvádíme podrobnější informace k jeho vyplnění:

Jděte na https://or.justice.cz/ias/ui/podani.

Klikněte na INTELIGENTNÍ FORMULÁŘ.

Z typů podávaného návrhu vyberte prvozápis.

Dále uveďte jako požadovanou právní formu: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby.

Klikněte na „Vytvořit návrh“.

U kolonky „Soud“ vyberte soud dle vašeho sídla v ČR. Pokud máte sídlo u nás, zvolte „Městský soud v Praze”.

Jako druh podání uveďte „Návrh”.

Kód ID RZP opište z živnostenského listu, který jste obdrželi.

Klikněte na předmětnou část.

Navrhovatel: Seznam navrhovatelů – zde klikněte na „Přidat zahraniční právnickou osobu” a vyplňte všechny údaje o vaší zahraniční firmě.

Datum provedení zápisu – ponechte, jak je.

Tento návrh podává za navrhovatele – zde přidejte ředitele společnosti.

Jako přílohy uveďte následující, každý řádek vyžaduje samostatné pole (počet vyhotovení zadejte pro každý řádek 1):

 • 1  Výpis z živnostenského rejstříku.
 • 2  Souhlas se zápisem do obchodního rejstříku a podpisový vzor vedoucího odštěpného závodu.
 • 3  Rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu podniku a rozhodnutí o jmenování vedoucího odštěpného závodu podniku.
 • 4  Souhlas s umístěním sídla společnosti.
 • 5  Apostilovaný výpis z obchodního rejstříku s ověřeným překladem.

Formulář vytiskněte a s úředně ověřeným podpisem ho podepíše ředitel společnosti. Následně je třeba ho doručit nebo odeslat na příslušný rejstříkový soud, dle zvoleného sídla. Pokud máte sídlo u nás, je rejstříkový soud zde:

Při doručení na podatelnu soudu doporučujeme hned po přijetí podání vyfotit přijetí na telefon, získáte tak důkaz o přijetí a jejich referenční číslo.

Ještě před podáním je nutné opatřit formulář kolky za 6000 Kč. Pokud jdete na soud osobně, tak kolky koupíte pohodlně tam (bohužel tam není možné platit kartou, ale jen v hotovosti). Pokud ho posíláte poštou, tak kolky můžete koupit téměř na každé poště.

Na první stránku formuláře připište ručně doručovací adresu na území ČR, doporučujeme udělat to následujícím způsobem:

„DORUČOVACÍ ADRESA NA ÚZEMÍ ČR: …………………………………………”

Místo teček uveďte jakoukoliv svoji kontaktní adresu, kam vám má soud psát. Doporučujeme přidat i „datovku“. Pak tam ještě připište například: „PREFERUJEME DORUČENÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY…………”

8) Hotovo. Nyní už jen čekejte na výsledek, dle tohoto návodu by se vám mělo podařit založit OZ hned „na první dobrou“. Může se však stát, že budou požadovat (převážně nesmyslně, ale českým úředníkům je lepší neodporovat, pokud je to možné) doplnění. Pokud vám nestačí jejich lhůta pro dodání, můžete jim normálně napsat, že potřebujete delší lhůtu, abyste mohli potřebný dokument zajistit…

Přejeme vám hodně štěstí s českými úředníky!

Tým GENIUS OUTLANDER LTD

Historie firmy

0

O naší společnosti

Úplný počátek firmy se musí datovat ke dni 24 srpna 2009, kdy Frank Cross (tehdy ještě pod původním jménem František Kříž) založil první firmu v UK za účelem podnikání v reklamních službách a renovace interiérů a to především z důvodu zjištění, že podnikat v ČR na živnostenský list je nevýhodné jak z hlediska administrace a poplatků, tak z hlediska marketingu a možnosti budoucího rozvoje podnikání. Na živnostenský list úspěšně podnikal v ČR od svých 18 let (od roku 2002), ale 7 let podnikání stačilo na pochopení, že v ČR ideální prostředí k podnikání není. Od roku 2005 jako druhý obor podnikání zakládal lidem firmy, živnosti a spolky v ČR až do doby než si začal uvědomovat nevýhody podnikání v ČR. O firmy v Anglii se Frank začal zajímat již v roce 2006, kdy začal studovat zdejší podnikatelské prostředí, hledal i nevýhody, ale žádné stále nenacházel a když si nastudoval dostatečně účetnictví, založil svoji první firmu, tenkrát ho ještě více zajímalo podnikání, které provozoval od svých 18 let a to bylo především v malířských a lakýrnických pracích a později i renovacích interiérů. Hned však začal propagovat možnosti založení firmy v UK a možnosti podnikání pomocí odštěpného závodu v ČR a začal tak zakládat spíše rekreačně firmy v UK kamarádům a obchodním partnerům a takto pomáhal lidem až do roku 2012, kdy poznal Alici Cross (tehdy Alici Rašovskou), která se stala v roce 2019 také jeho ženou. Alice tehdy také podnikala na živnostenský list, té stačilo podnikat od roku 2006, aby zjistila to samé, co Frank, že idea firem v UK je skvělá a tak společně začali naplno podnikat již jen v tomto oboru. Alice předtím podnikala v prodeji knih a nakladatelství, ještě než začala podnikat, tak byla ředitelkou v jiném nakladatelství a na tuto funkci se vypracovala od pozice fakturantky. Alice zvládá krizový management firem, jako ředitelka nakladatelství vedla velký tým lidí a později pomáhala také dostat několik firem z velkých dluhů.

Původně vznikla naše firma pod názvem GENIUS A & F LTD v lednu 2014 a to sloučením obchodních aktivit dvou společností. Jedné pod vedením Alice Cross, která podnikala od roku 2006 a od roku 2012 se specializovala na LTD a druhé firmy pod vedením Franka Crosse, který byl ředitelem firmy v oboru zakládání firem již od roku 2005 a od roku 2009 se specializací na UK firmy. Společnost GENIUS AF LTD měla v ČR od roku 2015 dceřinnou společnost GENIUS A & F s.r.o. která byla založena za účelem plánovaného podnikání v ČR ke kterému se nakonec nedostalo. Protože máme svoji firmu rádi, přidali jsme do názvu i naše příjmení CROSS a protože se nám zalíbil datum 7.7.2017, tak jsme tohoto dne založili společnost GENIUS CROSS LTD na kterou postupně přesouváme veškeré aktivity. V roce 2020 jsme v ČR založili veřejnou obchodní společnost Genius Alchemist v.o.s. a to nejen za účelem zastoupení našich firem v ČR, ale i kvůli provozování dalšího podniku Alice kterým je Alchymistka.com pro dospělé a malyalchymista.cz pro děti. Protože jsme se fyzicky přestěhovali z ČR do Skotska, zastupují nás prostřednictvím Genius Alchemist v.o.s. v Praze Adam Štrauch a Šimon Charvát, Šimon se věnuje především USA a Adam UK a Irsku. Na oba se však můžete obrátit se vším, stejně jako na Alici a Franka po telefonu nebo Skypu. Alice a Frank mají v plánu jezdit často do Prahy na konzultace i osobně hned jak skončí korona omezení. Sekci Alchymistka.com pro dospělé a malyalchymista.cz nyní v Praze zastupuje Kateřina Kozlerová. Protože jsme se přestěhovali do Skotska, ke kterému máme srdcem blíže, rozhodli jsme se i daně platit ve Skotsku a založili jsme zde novou firmu GENIUS OUTLANDER LTD. Kancelář v Londýně stále necháváme, stará se nám tam o ni Jakub Kříž, Anglickou firmu pod původním názvem GENIUS CROSS LTD zrušíme hned jak postupně přesuneme všechny činnosti na novou firmu GENIUS OUTLANDER LTD. Museli jsme zvolit tento postup, protože přestěhovat firmu z jednoho státu UK do druhého nelze, zároveň však nelze použít stejný název, ten je vždy vyhrazen pro celé UK. Protože však máme moc rádi OUTLANDER (CIZINKA) díky kterému jsme poprvé osobně poznali Skotsko a zamilovali jsme si ho, rozhodli jsme se nadále používat název GENIUS OUTLANDER LTD. Od roku 2021 náš tým rozšířila nová účetní A. KHURSHID, která je zaměstnaná přímo v UK, je velice zkušená a účetnictví zvládá skvěle a rychle. V roce 2021 jsme také spustili náš vlastní software pro zakládání všech forem podnikání v UK, který je přímo napojen na Companies House, jsme tak jediná firma, která Vám může nabídnout zakládání firem ve vašem jazyce bez přepisování formulářů, díky tomu se nemůže udělat žádná chyba při procesu zakládání firem, můžeme Vám také (pouze za příplatek úřadům) nabídnout garantované založení firmy ve stejný den, firma je odeslána k registraci ihned po tom, co vyplníte formulář a zaplatíte platební kartou a následně po schválení úředníkem Companies House automaticky přijde certifikát o jejím zápisu do obchodního rejstříku na Váš e-mail bez jakéhokoliv našeho zásahu.

Reference na přímé zákazníky jsou téměř nemožné, tedy pokud se nějakou zákazník sám nerozhodne vložit třeba na náš FB nebo do komentáře pod naše články a to z důvodu, že všem zákazníkům garantujeme absolutní anonymitu – ke které nás navíc váže registrace u úřadu na ochranu osobních údajů i samotné zákony UK.

Pokud jste u nás poprvé, děkujeme za vaši návštěvu které si velice vážíme a těšíme se na spolupráci.

Alice Cross – od roku 2012 specialistka na LTD

Frank Cross – od roku 2009 specialista na LTD

 

Naše společnost se snaží především poukázat na nejoptimálnější daňové a především podnikatelské prostředí v souladu se zákony, tak aby se dalo na podnikání vydělávat a ne prodělávat, jak je tomu v ČR a SR.