21.9 C
London
15.4 C
Edinburgh
-1.7 C
Cheyenne
22/05/22
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Domů Blog

Certifikace a licence

0

Certifikace a licence

                                                         Školení Anti-Money Laundering (AML) and Financial Crime (předpisy proti praní špinavých peněz a finanční kriminalitě) platné od 6 února 2022 do 6 února 2024.
Registrace u HMRC (finančního úřadu v UK) jako našeho hlavního dozoru pro činnost poskytovatele účetních služeb (Accountancy, Bookkeeping, Payroll services) a služeb pro správu firem (Company director, secretary, or partner provider Nominee shareholders provider; Registered office, business address or virtual office services provider; Trustee provider; Trust or company formation agent) platná do 31 května 2023 s registračním číslem XDML00000168388.
Účetní program QuickBooks
Fit and Proper test HMRC (ověření způsobilosti zastupovat firmu pro účetní činnost a správu firem finančním úřadem UK).

 

 

Účetnictví

Účetnictví a daně v UK

Společnosti ve Velké Británii musí vést účetnictví a účetní výkazy předkládat obchodnímu rejstříku a finančnímu úřadu. Účetní uzávěrka musí obsahovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Pokud společnost přesáhne obrat 6,5 milionu liber za rok, má majetek za více než 3260000 liber nebo více než 50 zaměstnanců, je povinna provádět audit a účetní uzávěrku musí schválit licencovaní daňový poradci. Za správnost účetnictví si odpovídá sama společnost, tedy její ředitel. Společnost se sídlem ve Velké Británii je povinna platit na jejím území daň z příjmu právnických osob. Základ daně lze snížit pomocí odpočitatelných položek, které někdy mohou být v České republice nepředstavitelné. Důležité je však používat zdravý rozum a logické uvažování. Daňová sazba u právnických osob je od 1. dubna 2017 jednotná. Výše sazby je 19 %. Speciální sazba 20% je pouze pro podílové fondy a otevřené investiční společnosti. Společnost se také může rozhodnout zda se stane plátcem VAT (DPH). Automaticky se stává plátcem po dosažení obratu 85 000 liber nebo když prodává firma bez rezidentního ředitele osobám (nefiremním zákazníkům) na území UK, nicméně lze zažádat i o dobrovolné plátcovství. Pokud se jedná o ojedinělé překročení obratu a v příštím daňovém období je předpokládaný menší obrat, lze zažádat o odložení registrace. 

Na správné vedení účetnictví je zapotřebí si pořídit program.

Naše společnost nabízí program QuickBooks, který má mnoho výhod o kterých se dozvíte v samostatném článku, který zobrazíte kliknutím zde. Program QuickBooks Vám rádi na začátku podnikání nastavíme dle Vašich potřeb a požadavků a ukážeme Vám jak se používá v našem školení, které lze objednat zde.

Sazba VAT: 

Standardní sazba VAT (DPH) je v UK 20%. 

Většina zboží a služeb má standardní sazbu. Tuto sazbu byste měli účtovat, pokud zboží nebo služby nejsou klasifikovány jako zboží, na které se aplikuje snížené VAT nebo jsou od VAT osvobozené. 

Pro prodej na dálku, se standardní sazba VAT aplikuje i na veškeré zboží pod prahovou hodnotou které dodáváte ze Severního Irska (které zůstalo pro zboží členem EHP) zákazníkům z EU, kteří nejsou registrováni k DPH. Pokud překročíte hranici, budete se muset v dané zemi zaregistrovat k DPH.

Snížená sazba:

Při účtování může tato sazba záviset na tom, o jakou položku se jedná, a na okolnostech prodeje, například:

– dětské autosedačky a domácí palivo nebo energie jsou vždy účtovány se sazbou 5%

– pomůcky pro mobilitu pro starší lidi jsou účtovány pouze se sníženou sazbou 5%, pokud jsou pro někoho nad 60 let a zboží je instalováno v jejich domácnosti

Nulová sazba:

Nulová sazba znamená, že zboží stále podléhá DPH, ale sazba DPH, kterou musíte účtovat svým zákazníkům, je 0%. Nicméně tyto služby a zboží musíte zahrnout ve svém přiznání DPH. Například:

– knihy a noviny

– dětské oblečení a obuv

– motocyklové přilby

– většina zboží, které exportujete z Anglie, Walesu a Skotska (Velké Británie) do země mimo Spojené království

– většina zboží, které exportujete ze Severního Irska do země mimo EU a Spojené království

– zboží, které dodáváte ze Severního Irska pro zákazníka registrovaného pro DPH v rámci EU – zde vždy zkontrolujte, zda business má platné DIČ (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN)

Pokud jste odeslali zboží do EU ze Severního Irska, budete potřebovat DIČ zákazníka a doklady prokazující, že zboží bylo odesláno v určitých lhůtách (obvykle do 3 měsíců).

Na odkazu uvedeném níže najdete rozepsané 

https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services

Dividendy přijaté společností v UK 

Dividendy přijaté britskými společnostmi (a stálými provozovnami ve Spojeném království) podléhají britské dani, pokud neplatí výjimka. 

Platné podmínky pro osvobození do značné míry závisí na tom, zda je příjemcem dividendy „malá společnost“ nebo „velká společnost“. Tenhle článek se bude věnovat jenom malým společnostem. 

Společnost je malá, pokud v účetním období má: (i) méně než 50 zaměstnanců; a ii) roční obrat a / nebo celková rozvaha nepřesahuje 10 milionů EUR (tzv. „strop“). Není-li některá část splněna (nebo pokud je subjektem kdykoli v daném období otevřená investiční společnost, autorizovaný podílový fond, pojišťovna nebo přátelská společnost), bude společnost velká.

Při uplatňování stropu musí být údaje společnosti agregovány s údaji jejích takzvaných partnerských nebo propojených podniků, které by zahrnovaly dceřiné společnosti a některé společné podniky. V praxi může taková agregace udělat z jinak malé společnosti velkou.

Dle dostupných informací HMRC zastává názor, že pokud společnost v daném období překročí (nebo poklesne) strop, její stav se obecně nezmění (z malého na velký nebo naopak), dokud se pozice nebude opakovat druhý rok po sobě. To zjednodušuje situace, kdy dochází k dočasným výkyvům, které by jinak změnily stav společnosti.

Dividendy přijaté malými společnostmi budou osvobozeny, pokud:

v době obdržení dividendy je plátce rezidentem pouze ve Velké Británii nebo na oprávněném území. Toto je definováno jako jurisdikce, se kterou má Spojené království uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění (DTT);

dle zákona dané země, kde rezident sídlí, není povolen žádný odpočet (zdanění) dividend danému rezidentovi;

dividenda se neprovádí jako součást systému daňových výhod (obecně, jehož hlavním účelem je získat více než zanedbatelné daňové zvýhodnění).

Když holdingová společnost není malá společnost, může být osvobození od dividendy stále dostupné, pokud dividendu vyplácí společnost, kterou holdingová společnost ovládá, za předpokladu, že jsou splněny určité další podmínky.

Dividendy vydané společností v UK

Pokud vaše UK firma dosáhla zisku, může tyto výdělky rozdělit akcionářům formou „dividendy“. Zisk jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení všech obchodních výdajů a závazků, plus veškeré nezaplacené daně (například daň z příjmů právnických osob a VAT).

Je důležité si uvědomit, že dividendy nelze při výpočtu daně z příjmů počítat jako obchodní výdaje a že je nezákonné vyplácet dividendy, pokud vaše společnost nemá k dispozici dostatečný zisk po zdanění k pokrytí částky dividendy.

Jakýkoli „nerozdělený zisk“ ve společnosti lze akumulovat po několik let. Pokud se ředitel  rozhodne, že nerozdělí žádné nadbytečné zisky jako dividendy, kumulovaný zisk zůstane k dispozici k rozdělení později. Nic nebrání postupnému vyplácení dividendy během roku.

Daňově nejefektivnějším způsobem, jak si vyplatit peníze z firmy jako ředitel a majitel společnosti, je obvykle kombinace nízké mzdy ředitele a vyplacených dividend. V případě, že nejde o rezidenta UK, připadají v úvahu pouze dividendy.

Dividendy by měly být obvykle rozděleny podle procenta akcií společnosti vlastněných každým akcionářem. Pokud tedy vlastníte polovinu akcií společnosti, měli byste obdržet 50% z každé distribuce dividend.

,,Dividendy vyplacené společností nejsou zdaněny na výstupu, povinnost zdanit dividendu má jejich příjemce.”

ŠKOLENÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ můžete objednat kliknutím zde

Daně z příjmů fyzických osob s UK rezidencí

Daňový rok je od 6. dubna 20XX do 5. dubna 20XX

Jestliže jste rezident v UK a podáváte přiznání jen tam, tak si každý rok odečtete následující:

Dividendový příspěvek (roční): 

Daňový rok

Příspěvek na dividendu

6. dubna 2021 až 5. dubna 2022

2 000 liber

6. dubna 2020 až 5. dubna 2021

2 000 liber

6. dubna 2019 až 5. dubna 2020

2 000 liber

6. dubna 2018 až 5. dubna 2019

2 000 liber

6. dubna 2017 až 5. dubna 2018

5 000 liber

Daň nad příspěvek:

Daňové pásmo

Daňová sazba z dividend nad váš příspěvek

Základní sazba

8,75 %

Vyšší sazba

33,75 %

Další sazba

39,35 %

Příklad:

Získáte dividendy ve výši 3000 liber v daňovém roce 2018 až 2019. Příspěvek na dividendu činí 2000 liber, což znamená, že zaplatíte daň z 1000 GBP z vašich dividend.

Váš další zdanitelný příjem činí 35 000 liber. Přidejte k dividendám £ 3000 a celkový zdanitelný příjem je £ 38 000.

Platíte daň ve 8,75% dividendy ve výši 1000 GBP, protože váš celkový zdanitelný příjem je v základním daňovém pásmu

Sazby daně z příjmů fyzických osob:

Standardní osobní příspěvek činí 12 570 liber, což je částka příjmů, za kterou nemusíte platit daň

Osobní příspěvek

Až 12 570 liber

0 %

Základní sazba

£ 11.851 až £ 46.350

20 %

Vyšší sazba

£ 46,351 až £ 150,000

40 %

Další sazba

více než 150 000 GBP

45 %

POZOR: Jestliže Váš zisk je nad 123700 GBP ročně, tak je Váš příspěvek 0 GBP.

Apostila – výpis z Companies House s apostilou

Certificate of good standing / Výpis z obchodního rejstříku o dobrém postavení firmy v UK a apostila ministerstva zahraničí UK.

K čemu Vám je výpis s apostilou?

Tento dokument prokazuje, že je vaše firma v dobrém stavu (nedluží nic na daních a ostatních úřadech v zemi svého zřízení) a je na něm také uvedeno vše potřebné k vaší společnosti: název, registrované číslo (v ČR známé jako IČ), adresa sídla a v neposlední řadě jméno toho, kdo za firmu jedná.  Potřebujete ho zejména při otevření bankovního účtu mimo UK nebo pro úřady mimo UK – například koupě nemovitosti, zápis vozu,  zápis do další společnosti nebo vytvoření odštěpného závodu. Výpis je pro vás tedy důležitý pro případ, že od vás banka, úřad nebo jiný obchodní partner bude vyžadovat veřejnou listinu dokládající aktuální stav společnosti.

Dokument se skládá ze dvou částí: 1. výpis z obchodního rejstříku a 2. apostila (doložka, která se připojuje k oficiálnímu dokumentu a potvrzuje pravdivost určitého podpisu či razítka na daném dokumentu). Apostila představuje vyšší úroveň ověření listiny, její pravosti, ověření podpisu a otisku razítka dokumentu. V úmluvě, která se zaobírá apostilami, je uvedeno, že státy mají povinnost vzájemně si uznávat veřejné listiny, které mají apostilizační doložku. Česká republika a její instituce uznávají dokumenty, které mají britskou apostilizační doložku. 

Pro založení bankovního účtu je potřeba také nechat napsat na výpis veškeré údaje, jako je datum narození a adresy majitelů i ředitelů, a na to nás musíte při objednávce upozornit, běžně se to na výpisech neuvádí.

Rychlost dodání

Pro dodání výpisu s apostilou si můžete objednat expres zaslání do 2 pracovních dnů nebo základní variantu, kde výpis s apostilou přijde do cca 40 pracovních dnů – přesné podmínky dodání jsou níže v podmínkách dodací lhůty.

Výpis s apostilou si vyzvednete přímo v naší kanceláři v Praze Vám ho zašleme přímo na vámi uvedenou adresu.

Co lze zobrazit na výpise?

 • jména ředitelů
 • jejich datum narození (pouze měsíc a rok)
 • adresu trvalého bydliště (pokud ji mají uvedenou i jako servisní v O.R.)
 • sídlo firmy
 • jméno firmy
 • registrační číslo firmy
 • datum, kdy byla firma založena.

Pokud budete používat výpis v ČR a SR je nejdůležitější jméno ředitele, datum narození ředitele a jeho adresa shodná s adresou v O.P., jinak Vám jej žádné banky a úřady nebudou akceptovat. Vzhledem k tomu, že není možné zapsat celé datum narození a akcionáři nemohou být uvedeni vůbec, tak v případě, že tyto informace potřebujete na výpis nutně dostat, kontaktujte nás ihned po objednávce a domluvíme vše potřebné.

Co již nelze oficiálně na výpisu uvádět

 • Předměty podnikání firmy
 • Počet akcií firmy
 • Akcionáře firmy
 • Celé datum narození ředitele – uvádí se pouze měsíc a rok

Dodací lhůta – podmínky:

Lhůta pro dodání Apostily se počítá od dodání dokumentu z prvního úřadu (Companies House), v případě, že máte objednanou apostilu s dodáním mezi 2 – 10 pracovním dnem (dále jen EXPRES), tak se tím vždy rozumí, že lhůta pro dodání běží od druhého dne, kdy dostaneme dokument od Companies House, je to tak proto, že Companies House často upravuje dobu dodání dokumentu a bohužel v ,,době Corona” původně dočasně úplně zrušil dodání dokumentu ve stejný den k osobnímu vyzvednutí a nyní když je UK bez restrikcí, tak bohužel tvrdí, že tuto službu osobního vyzvednutí dokumentu již neplánuje obnovit. 

Dodání tak úřad negarantuje v žádný čas, jen ,,slibuje”, že se bude snažit odeslat výpis na naši adresu ve stejný den první třídou při EXPRES objednávkách – převážně nám pošta doručí dokument druhý až třetí den nebo u neexpresních objednávek do 10 dnů (u neexpresních objednávek záleží na vytíženosti úřadu, někdy výpis odešle hned a někdy naopak déle).

Následně ihned osobně zařizujeme apostilu, to je také důvod, proč vše řešíme až od druhého dne  dodání dokumentu z prvního úřadu. Apostila se musí na další úřad do 12 hodin předat a vyzvednout odpoledne (dříve to šlo na počkání a doufáme, že to někdy úřad opět zavede – “omezení opět kvůli ,,COVID”, žádné omezení v Londýně již nejsou a toto nové opatření stále platí, úřad zatím nehlásí, že by chtěl vrátit službu do normálu.

Hned po vyzvednutí předáme zásilku kurýrní službě, která vám v případě služby s dodáním do 2. dne dodá apostilu již druhý den na vaši adresu v EU, služby do 10 dní posíláme nejrychlejší doporučenou poštou. Sledování je dostupné u všech Expres služeb.

Sledování ekonomické služby do 40 dnů není možné, úřad nenabízí tuto možnost během procesu, ale přijde vám sms nebo mail od kurýra, který doručuje vaši apostilu na vaši adresu – víte tak již několik dní předem, že se apostila blíží. Momentálně úřad posílá neexpresní výpisy do ČR pomocí DHL.

Apostilu můžete objednat kliknutím zde.

Sídlo a adresa ředitele

0
Ireland old map. Created by John Tallis, published on Illustrated Atlas, London 1851

Sídlo a adresa ředitele v Irsku

Tato služba je výhradně pro zákazníky, kteří si vše na úřadech zajišťují sami a neposkytujeme k ní poradenství.

V případě zájmu o kompletní správu firmy máte sídlo vždy zahrnuto v ceně, kliknutím zde můžete objednat kompletní správu firmy.

Sídlo v Irsku máme za bezkonkurenční cenu £300 / rok.

Adresu pro ředitele máme také za £300 / rok.

Obě služby jsou vč. skenování pošty na mail a objednat je lze kliknutím zde.

Naše sídlo v krásném městě Sligo Vám zajistí vše, co pro firmu potřebujete. Ceny jsou včetně skenování úřední i neúřední pošty na Váš e-mail. V Irsku máme bezkonkurenční ceny sídla.

Naše adresa je také možná využít pro ředitele společnosti, můžete tak získat lépe daňový domicil pro Vaši společnost i bez využití místního Nominee ředitele nebo místních zaměstnanců – adresa ředitele je další služba, není v ceně sídla.

Podmínky zajištění sídla pro společnost:

Obyvatelé Irska: Můžeme požadovat 2 doklady totožnosti, jeden s fotografií a jeden doklad potvrzující adresu bydliště, nesmí být doklad starší než 3 měsíce.

Klienti z UK a EU: Vždy budeme požadovat 2 certifikované doklady totožnosti, jeden s fotografií (např. pas) a jeden doklad potvrzující adresu bydliště, nesmí být doklad starší než 3 měsíce.

Klienti mimo UK a EU: Vždy budeme požadovat 2 certifikované doklady totožnosti, jeden s fotografií (např. pas) a jeden doklad potvrzující adresu bydliště, nesmí být starší než 3 měsíce. Oba dokumenty musí být notářsky ověřeny a přeloženy do angličtiny. 

Sídlo v Anglii a Skotsku

Poloha našeho sídla v Londýně
Poloha našeho sídla v Londýně

Cena sídla pro Skotsko a Anglii
je pro vás nyní jen za 38 liber na rok!

Objednávat lze zde.

Objednávejte, prosím, pro každou firmu zvlášť.
Počet let předplatného lze nastavit navýšením počtu kusů.

Přesun sídla k nám

Změnu zařídíme za vás, stačí nám po objednávce a platbě sídla napsat e-mail s názvem firmy, pro kterou bylo sídlo objednané.

 

 

Jak můžete sídlo využít:

 Pro založení společnosti je potřeba mít sídlo společnosti ve Spojeném království.

Adresu lze použít jako sídlo i jako adresu uváděnou pro komerční účel.

Také od Vás pro identifikaci potřebujeme dokumenty od ředitele společnosti – podrobnosti najdete kliknutím zde.

Naše sídlo v Londýně
Naše sídlo v Londýně

Přeregistrace sídla od jiného správce k nám

Změnu zařídíme za vás, stačí nám k tomu váš Authentication Code a pokud vám ho předchozí správce (agent/registrátor) nechce sdělit, tak nevadí, po objednávce a platbě sídla nám zavolejte nebo napište a společně to zařídíme.


Potřebujete adresu i pro svoji osobu, nejen pro firmu? Můžeme vám poskytnout i osobní korespondenční adresu a tu lze objednat kliknutím zde.


 

 

 

 

Popis

Adresa pro vaši firmu v Londýně a Skotsku (UK)

Sídlo a obchodní adresa v jednom v naší londýnské (pro Anglii) nebo motherwellské (pro Skotsko) kanceláři včetně skenování veškeré pošty na váš e-mail za £38 na jeden rok.

Máte sídlo již jinde a nechcete ho hned měnit? Tuto službu můžete využít i jako obchodní adresu, je jen na vás, jestli ji využijete jako registrovanou adresu, obchodní, nebo obojí, cena je nyní stejná.

POZOR:

Některé společnosti převážně účtují za přijímání neúřední pošty roční paušál za cenu jednou tolik (i více), než je vlastní cena sídla. Také za obchodní poštu účtují speciální sazbu. Sídlo pak může klamavě vypadat levnější, ale jeho opravdové využití vás pak může vyjít mnohonásobně dráž.

Zjednodušili jsme pro vás službu sídla a nyní máte v ceně i skenování obchodní pošty, tím se lišíme od ostatních – běžné je, že je zvlášť registrovaná adresa a za využití pro obchodní účely si musíte připlatit, převážně mnohonásobně více. V praxi to znamená, že máte v ceně poštu z Companies House, HMRC a důležitých státních úřadů, ale když chcete přijímat také poštu z banky nebo od zákazníků, musíte si mnohonásobně připlatit. Od nás máte nyní vše za cenu registrované kanceláře.

Sídlo lze použít pro jednu firmu, cena je samozřejmě stejná i tehdy, pokud máte firmu registrovanou u jiného správce (agenta), nebo pokud se firmu chystáte registrovat sám.

Podmínky zajištění sídla a obchodní adresy pro společnost:

Obyvatelé UK: Můžeme požadovat 2 doklady totožnosti, jeden s fotografií a jeden doklad potvrzující adresu bydliště, doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Klienti EU: Vždy budeme požadovat 2 certifikované doklady totožnosti, jeden s fotografií (např. pas) a jeden doklad potvrzující adresu bydliště, doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Klienti mimo UK a EU: Vždy budeme požadovat 2 certifikované doklady totožnosti, jeden s fotografií (např. pas) a jeden doklad potvrzující adresu bydliště, doklad nesmí být starší než 3 měsíce. Oba dokumenty musí být notářsky ověřeny a přeloženy do angličtiny.

Klienty z Ruska v současné době nepřijímáme.

Marshall Islands a Gibraltar

0

Marshall Islands

Marshallovy ostrovy mají 0 % zdanění, není zde požadavek na audit ani požadavek na splacený kapitál. Společnosti na Marshallových ostrovech (IBC) mohou mít 100% zahraniční vlastnictví a omezenou odpovědnost, mohou být založené jediným akcionářem, který se může stát i jediným ředitelem. Proces registrace je velmi rychlý. Vedení účetnictví není požadováno, stejně tak není nutný audit. Kromě toho nejsou v žádné veřejné evidenci k dohledání jména ředitelů, akcionářů a ostatních členů. Služby nominee ředitele a majitele jsou k dispozici. Navíc zde jako v úplně poslední zemi umožňují za příplatek akcie na doručitele.

 • Osvobozeno od všech daní, včetně korporátních, pozůstalostních, dědických, darovacích a kolkovných.
 • Minimální požadavky na podávání zpráv a vedení záznamů.
 • Žádné směnné kontroly a naopak snadné sdružování kapitálu.
 • Není nutné zveřejňovat informace týkající se akcionářů a ředitelů.
 • Je zde stabilní politické, ekonomické a obchodní prostředí.
 • Angličtina: Jako bývalé území USA je angličtina druhým oficiálním jazykem.
 • Americký dolar: oficiální měnou je americký dolar.
 • Ideální pro mezinárodní obchod, držení investic a držení majetku.
 • Schůze představenstva se mohou konat kdekoli na světě a lze je vést telefonicky.
 • Založení společnosti je do 48 hodin od přijetí úřadem.

Území známé v současnosti jako Republika Marshallovy ostrovy (RMI) má svůj název odvozen od jména anglického námořního kapitána Johna Williama Marshalla. Nachází se v Tichém oceánu a je součástí většího souostroví Mikronésie, které zahrnuje četné atoly a ostrůvky. Leží severně od rovníku. Má 60000 obyvatel a rozprostírá se na 181 kilometrech čtverečních. Z malých korálových ostrovů, které pod tuto republiku spadají, je největším a nejvíce přeplněným atolem Majuro, které je také hlavním městem ostrovů. Roku 1986 vstoupila v platnost Dohoda o volném přidružení se Spojenými státy, čímž se Republika Marshallovy ostrovy stala suverénním státem. Z tohoto důvodu se zde používá americký dolar a v dialektech jsou nejrozšířenějšími jazyky angličtina, Marshalese a Japonština.

Marshallovy ostrovy jsou spravedlivým a autonomním státem. Vytvoření legislativního rámce na Marshallových ostrovech vychází ze zákonů státu Delaware (USA). Díky tomu je zaručena přijatelnost a přizpůsobení zákonné nadace vůči obchodní síti, čímž se pro ni stanoví vhodné rozhodnutí pro celosvětové podniky, partnerství, společnosti s ručením omezeným a omezená odpovědnost společnosti v různých limitech.

Ceník založení společnosti:

Včetně sídla na jeden rok – £ 1370
Včetně offshore bankovního účtu a sídla na jeden rok – £ 2060

Volitelné:

Akcie na doručitele (volitelná položka) – £ 600

Objednat můžete kliknutím na tento odkaz.

Ceník prodloužení (další roky):

Správa na rok, sídlo a veškeré poplatky státu – £ 1200
Službu lze zakoupit kliknutím na tento odkaz.

Gibraltar

Společnost, která není rezidentem na Gibraltaru, může být zaměřena na mezinárodní obchod, držení investic a držení majetku. Vyžaduje minimálně jednoho akcionáře, jednoho ředitele a sekretáře společnosti. Lze použít nominee ředitele nebo vaši vlastní společnost jako akcionáře a ředitele. Nutné je vést účetnictví po dobu minimálně jednoho roku (můžeme zajistit). Gibraltar je respektovaným finančním centrem v EU. Sídlí zde většina velkých mezinárodních herních společností. Založení společnosti na Gibraltaru je ideální pro zřízení on-line webové stránky, protože obchodníci akceptují Gibraltar takový, jaký je v EU. Jeden z našich obchodních partnerů může nastavit obchodní zařízení tak, abyste mohli přijímat on-line platby.

 • Je součástí EU, ale není součástí sazebníku DPH.
 • Nulová daň.
 • Dobrý právní systém.
 • Zřízení do 7 dnů.
 • Úředním jazykem je angličtina, mluví se také španělsky.
 • Jen 2800 km od Prahy a dojedete po pevnině.

Ceník založení společnosti:

Včetně sídla na jeden rok – £ 2060
Včetně offshore bankovního účtu a sídla na jeden rok – £ 2400

Volitelné:

Nominee ředitel – £ 3000 / rok
Nominee akcionář – £ 1000 / rok

Ceník prodloužení (další roky):

Správa na rok, sídlo a veškeré poplatky státu – £ 1300

Všechny možnosti lze objednat kliknutím zde.

Zajímavosti:

Gibraltar má rozlohu 6,5 km². Hranice se Španělskem je dlouhá 1,2 km, dalších 12 km je pobřeží. Vápencová skála Rock of Gibraltar, na které se Gibraltar rozkládá a která odděluje Gibraltarskou zátoku od Středozemního moře, má v nejvyšším bodě 426 m. Na Gibraltaru není zdroj pitné vody, kromě sběru dešťové vody se dnes k jejímu získání využívá reverzní osmóza. Hustota osídlení činí přes 4200 obyvatel na km². Prostor na Gibraltaru je tak omezený, že jediná pevninská silnice na Gibraltar kříží dráhu mezinárodního letiště. Tato unikátní křižovatka je řízena běžnými semafory. Na Gibraltaru se nachází jediná evropská kolonie opic. Tyto opice, náležící k druhu magot bezocasý (Macaca sylvanus), si místní obyvatelé velmi hýčkají, mimo jiné i kvůli legendě, která tvrdí, že Gibraltar bude britský, dokud zde opice budou žít. Následkem až přehnané péče jsou opice vůči lidem značně drzé. Gibraltarská ekonomika je založená na turistice, obchodu a finančních službách. Na Gibraltaru je zaregistrováno více firem, než má obyvatel. Gibraltar vydává svoje vlastní mince a bankovky – gibraltarskou libru, je však možné běžně platit i britskými librami a bez problému eurem, ale vrací vám jejich měnu.

Automatizace účetnictví AutoEntry

0

Automatizace účetnictví

Pokud chcete podnikat ještě jednodušeji nežli doposud, určitě neváhejte použít program AutoEntry a ušetříte nejen čas, ale i peníze za zpracování účetnictví a navíc eliminujete chyby při přepisování dat.

My jakožto partner společnosti AutoEntry vám nabízíme program se slevou 50% na prvních 6 měsíců.

Fungování programu vám vysvětlíme a pomůžeme nastavit propojení s QuickBooks.

Výhody našeho programu

 • Osobní přístup

První výhoda spočívá v osobním přístupu. Nastavíme vám program přímo na míru vaší firmě a vy se tak vyvarujete možných počátečních chyb v propojení s účetním programem.

 • Žádné přepisování faktur
 • Skenování papírových přijatých dokladů telefonem
 • Automatický převod výpisů z účtu českých bank (již nemusíte řešit, že české banky mají jiné formáty než zná UK účetní software, stačí výpisy v PDF a AutoEntry vše převede do zprávného formátu vhodného pro účetní program)
 • V případě, že nechcete faktury vydávat v QuickBooks, AutoEntry převede i vydané faktury v jiném programu
 • AutoEntry můžete použít pro UK, Irsko, USA, ale i ostatní země, včetně ČR

ReadyMade firmy – UK

NABÍDKA READYMADE FIREM V UK

Výhody ReadyMade společnosti:

Potřebujete například podepsat smlouvu s dnešním nebo dokonce se starším datumem?
Jmenování nového ředitele jde až 14 dní zpětně bez sankcí.

Potřebujete firmu, která je již plátcem VAT?
Snažíme se mít vždy alespoň jednu skladem.

Když máte firmu se starším datumem založení, může to vypadat lépe (nejste nováčci na trhu) – to, že ReadyMade společnost je spící, nevadí, hned po tom, co ji zakoupíte, vám změníme na Companies House obor podnikání dle vašeho výběru. A kdyby se náhodou někdo podíval do historie společnosti a zjistil, že firma podávala každý rok Annual Accounts bez činnosti, tak to také nevadí, protože je zcela běžné, že si založíte firmu a dlouho řešíte jen projekty nebo přípravu na podnikání. V takovém případě je firma stále spící – nemá příjmy ani výdaje. Je běžné, že u nové firmy za tuto činnost akcionář ani ředitel nenárokují odměnu, proto je normální z pohledu kohokoliv, že nejsou ani výdaje a firma je na Companies House uváděna třeba i několik let jako spící.

Ještě dnes jde objednat výpis s apostilou.
Neztratíte tak čas, pokud chcete například koupit nemovitost, dceřinou firmu, založit si bankovní účet v EU nebo vytvořit odštěpný závod.

Nemusíte přemýšlet nad názvem společnosti.

 

Společnosti, které byly založeny výhradně za účelem jejich následného prodeje klientům se nazývají Ready Made. Smyslem Ready Made těchto firem je nabídnout zákazníkovi společnost, která je bez jakékoli obchodní historie, nemá žádné závazky a má splněny všechny daňové povinnosti.

Při zakoupení Ready Made společnosti můžete začít podnikat během několika hodin. Společnosti jsou připraveny k okamžitému prodeji se všemi potřebnými dokumenty.

Při každém převodu Ready Made společnosti garantujeme, že společnost je bez právních vad, nemá žádné závazky a že má splněny všechny daňové povinnosti.

Při převodu Ready Made společnosti je v ceně prodeje změna jednatelů a společníků. K společnosti Vám v případě zájmu umíme zajistit doplnění předmětů činnosti, registraci plátce DPH, zřízení bankovního účtu a mnohé jiné služby. 

Další výhody Ready Made společností

1. Ready Made společnost usnadňuje získávání bankovních půjček

Ready Made společnosti často působí dojmem „dlouhověkosti“. Pokud byla společnost zaregistrována například před několika lety a je vedená v OR již několik let, je to obrovská výhoda. Starší společnost bude vždy v lepším postavení než nově registrovaná firma, a proto bude pro banky považována za důvěryhodnější investiční možnost a první reálné daňové přiznání můžete u Ready Made společnosti podat vždy dříve než u nově založené, na něj vždy banka hledí nejvíce.

2. Firmy mohou chtít obchodovat pouze se staršími společnostmi

Existuje důvod, proč společnosti mají tendenci předvádět svá výročí – dává jim to větší důvěryhodnost.  Podnik, který obchoduje ve svém průmyslovém sektoru po dobu 20 let, bude mít více zkušeností a tedy větší důvěryhodnost než podobná společnost, která obchoduje pouze 6 měsíců. Pokud jste měli na výběr, komu důvěřovat, je pravděpodobné, že byste se rozhodli pro tu společnost, která právě „veřejně“ oslavila své 20. narozeniny. 

Kromě toho, často je obchodní politikou, že společnost musí podnikat několik let, aby se kvalifikovali na určitý tendr. Proč tedy eliminovat část trhu tím, že si založíte novou LTD? Ready Made společnost sice nikdy nepodnikala, ale jako její ředitel jste mohl několik let projekt připravovat a studovat, proto je dobré vyjít na trh s firmou, která není zapsaná dnes, ale může Vám pomoci následovat vaši historii.

 

Firmy READY MADE, které  AKTUÁLNĚ NABÍZÍME: 

 1. ARKADIE LTD (založena v roce 2016) – Company NO. 10099867 – aktuální cena

2. BELTAIN LTD (založena v roce 2021) – Company NO. 13345883 – aktuální cena

3. CASTELLUM LTD (založena v roce 2016) – Company NO. 10147695 – aktuální cena

4. FIOLA LTD (založena v roce 2018) – Company NO. 11267823 – aktuální cena

5. CHRISTMAS SERVICES LTD (založena v roce 2015)
Company NO. 9929617 – aktuální cena

6. ELEKTRE LTD (založena v roce 2016) – Company NO. 10099816 – aktuální cena

7. KYBEBE LTD (založena v roce 2018) – Company NO. 11706312 – aktuální cena


8. SPAGYRIE LTD (založena v roce 2018)
Company NO. 11271364 – VAT (DPH): 401330074 aktuální cena


9. SEAMLESS COOP LTD (založena v roce 2021)
Company NO. 13444144 – aktuální cena

10. VIRTUS CRAFT LTD (založena v roce 2021) – Company NO. 13444411 – aktuální cena

 

 

Dovoz a vývoz zboží – jste připraveni na změny?

0

Dovoz a vývoz zboží – jste připraveni na změny?

S příchodem nového roku vešla v platnosti nová pravidla. Důkladná příprava Vám zajistí hladký obchod a bezproblémový přechod zboží přes hranice. Přinášíme Vám několik rad a tipů jak se s těmito změnami vypořádat.

Zjistěte všechny změny týkající se vašeho businessu

Na webu www.gov.uk vyhledejte veškeré změny, které se týkají vašeho zboží. Změny se mohou týkat například požadavků na výrobu či schvalování. Zajistíte tak, že Vaše firma bude připravena na bezproblémový prodej ve Velké Británii a EU.

Ověřte si nutnost víz pro vaši pracovní cestu do EU

Pokud jste pracovníkem UK společnosti ověřte si, zda je pro Vaši pracovní cestu do EU nutné vízum. Pokud ano, včas si o něj požádejte. Pokud od 1. ledna 2021 nebude splňovat imigrační požadavky EU 27, můžete na své obchodní cestě čelit velkému zpoždění nebo dokonce nemusíte být do země vpuštěni.

Vízová povinnost platí i pro české občany včetně ředitele UK společností, kteří cestují do UK

Pobyty do 6 měsíců bez nutnosti víza

U některých činností není vízum potřeba. Jedná se o pobyt do 6-ti měsíců. Můžete ovšem vykonávat pouze určité aktivity (například jít na schůzku či konferenci). Nesmíte ovšem absolvovat placenou stáž či pracovat pro UK společnost.

Kdy je vízum potřeba

Obecně potřebuje vízum, pokud chcete v UK vykonávat jakoukoliv placenou práci, dobrovolnickou činnost či pracovat ve sportu. U sportu můžete při pobytu do 3 měsíců využít povolení pro dočasného pracovníka. Na hranicích je nutné předložit osvědčení o sponzorství a doklad o úsporách.

Pobyt nad 6 měsíců a další víza

Zde o vízum již zažádat musíte. Druh víza závisí na činnosti, kterou chcete v UK provozovat. Pokud jste z EU nebo Evropského hospodářského prostoru, můžete žádat o Start-up víza. Tento druh víz jsou určen pro podniky doposud nepůsobící v UK. Posuzuje se, jestli jsou tyto podniky vhodné nebo se jedná o inovativní podniky, které mají potenciál dlouhodobé udržitelnosti. Dalším druhem víza je Global Talent visa, které určené pro lídry v akademické sféře, výzkumu, umění, kultuře nebo digitálních technologiích.

V případě, že nejste z EU ani Evropského hospodářského prostoru, můžete žádat o investorská víza, při kterých však musíte prokazatelně investovat 2 a více milionů liber. Vízum tak můžete získat maximálně na 3 roky a 4 měsíce. Můžete ovšem žádat o jeho prodloužení na další 2 roky.

Pokud získáte toto vízum a investujete 10 milionů GBP, můžete po dvou letech požádat o trvalé vízum. V případě že investujete méně, je o trvalé vízum možné požádat po delší době. Při investici 5 milionů GBP můžete žádat po 3 letech a v případě investice 2 milionů GBP po 5 letech.

Pomocná ruka od UK vlády – nabídka kvalitních webinářů

Jelikož změny jsou náročné rozhodla se vláda podat obchodníkům pomocnou ruku. Pro všechny zájemce jsou připraveny kvalitní webináře, které se této problematice podrobně věnují. Jejich seznam naleznete ZDE.

Připravte se na celní prohlášení

Celní prohlášení pro import a export jsou velmi komplikované. Je potřeba zajistit dostatečně připravené IT a také kvalifikovaného pracovníka, který má potřebné znalosti v problematice celních deklarací. Případně se v této problematice sami vzdělejte, abyste celní prohlášení mohli zpracovávat.Celní prohlášení jsou časově velmi náročná a některé spediční firmy vám s tím dokáží pomoci. Seznam firem, které vám mohou pomocí naleznete ZDE.

Kdo musí celní prohlášení podávat?

Pokud obchodujete se zbožím, které je na seznamu kontrolovaného zboží, musíte celní prohlášení podávat od 1. ledna 2021. Podmínky jsou stejné jako při obchodování se zbytkem světa. Více informací naleznete ZDE.

Zpoždění celních prohlášení a cla

Pokud dovážíte z Evropy do Velké Británie zboží, které není na seznamu kontrolovaného zboží a nemáte negativní záznam o špatném dodržování předpisů, máte možnost celní deklaraci podat až do 6 měsíců od uskutečnění. Budete k tomu muset ve svých záznamech učinit příslušná prohlášení. Více informací naleznete ZDE.

I když podáte celní prohlášení později, budete muset odeslat informace o zboží do HMRC. S největší pravděpodobností s tím budete potřebovat pomoci. Plno užitečných informací naleznete na této stránce.

Případně budete muset získat autorizaci sami. Založte si proto účet pro odložení cla. Více informací naleznete ZDE.

V rámci příprav na uzavření řádné dohody z roku 2019 jste byli možná registrováni pro přechodné zjednodušené postupy pro obchodování s Evropou s platností od 1. ledna 2020. Toto již neplatí a v budoucnu tyto zjednodušené postupy nebudete moci používat. Nahrazují je zjednodušená celní prohlášení. Více informací se dozvíte ZDE.

Transport zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem

Pro podporu obchodníku je zřízena bezplatná služba, která vás provede novými procesy týkajících se transportu zboží z, do nebo přes Severní Irsko v rámci Severoirského protokolu, který je v platnosti od 1. ledna 2021. Služba je již aktivní a můžete se registrovat ZDE.

Malé připomenutí k Intrastatu

Pokud jste v současné době v Intrastatu registrování nebo v následujícím roce překročíte hranici výjimky pro Intrastat (1 500 000 GBP pro evropský dovoz, a / nebo 250 000 GBP pro evropský vývoz) musíte podávat hlášení Intrastatu o pohybu následujícího zboží:

Zboží dovážené do Velké Británie z Evropy

Zboží dovážené do Severního Irska z Evropy

Zboží dovážené ze Severního Irska do Evropy

Pokud potřebujete více informací, navštivte webové stránky www.gov.uk

Změny mohou trvat déle než si myslíte, především nyní, když jsou úřady omezené kvůli covidu a proto začněte příslušné kroky dělat co nejdříve. Zajistíte tak svému businessu bezproblémové fungování.

Jste připraveni používat označení UKCA?

0

Po odchodu z EU byl zaveden nový režim regulace domácího zboží. Pokud jste dříve používali označení CE při prodeji některých výrobků ve Velké Británii, musíte přijmout opatření do 1. ledna 2022. Nová pravidla zahrnují důležité změny ve způsobu, jakým je třeba tyto výrobky označovat.

Měli byste si co nejdříve ověřit, co musíte udělat, na stránce s pokyny „Používání označení UKCA“.

Na začátku letošního roku bylo zavedeno označení UKCA pro prodej zboží ve Velké Británii (Anglie, Skotsko a Wales). Nyní zbývá pouhých šest měsíců do doby, kdy budete muset používat označení UKCA pro většinu zboží prodávaného ve Velké Británii, které v současné době používá označení CE. Aby se vaše výrobky mohly ve Velké Británii prodávat i od 1. ledna 2022, je nezbytné, abyste se co nejdříve ujistili, že vaše výrobky vyhovují označení UKCA.

Pokud váš podnik vyrábí, dováží nebo distribuuje zboží, které vyžaduje testování orgánem posuzování shody, zahajte proces testování včas, abyste byli včas připraveni.

Zvláštní pravidla platí pro zdravotnické prostředky, složky interoperability železnic, námořní zařízení a další zboží. Ta jsou uvedena na stránce s pokyny „Uvádění vyrobeného zboží na trh“.

Označení CE se nadále vztahuje na zboží prodávané v Severním Irsku. Za určitých okolností může být nutné doplnit je novým označením UKNI.