16 C
London
9.6 C
Edinburgh
12.7 C
Cheyenne
2/10/23
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

 

Založení firmy ve Spojeném království

Ve Spojeném království si u nás můžete založit všechny formy podnikání. Vyvinuli jsme na to pro vás software, díky kterému si všechny formy podnikání můžete založit plně on-line a v českém jazyce. Náš software je schválený Companies House (obchodním rejstříkem v UK) a díky tomu získal přímé napojení na jeho databázi. Po vyplnění formuláře pro založení firmy na našich stránkách uk.firma-ltd.cz a platbě platební kartou, jejíž bezpečnost garantujeme, jsou vaše data automaticky odeslána na úřad a je tak dosažena nejen maximální rychlost založení firmy, ale také bezchybnost vašich požadavků tím, že se vaše údaje nikde nepřepisují.

Proces založení firmy

je velmi jednoduchý. Nejdříve si zvolte formu podnikání, která je pro vás nejlepší. Níže jsou přehledně popsány všechny možnosti.

LTD

Vybrat si můžete například LTD (zkratka pro LIMITED), což je nejběžnější forma podnikání nejen v UK, ale i ve světě. Pokud chcete porovnávat s možnostmi v ČR, tak se jako nejpodobnější vůči britskému LTD jeví české S.R.O. Ovšem podobnost je pravděpodobně jen v označení této formy podnikání, jinak se liší, a to díky jednoduchosti založení a provozování LTD, oficiální možnosti ověření názvu před registrací, možnosti jejího založení již od 16 let a jednoduchosti převodu obchodního podílu díky rozdílnému zápisu vlastnictví. Vlastnictví v UK se zapisuje pomocí akcií, zapsat stačí například jedna akcie o hodnotě jedné libry. Pokud je jen jeden člověk ve firmě, získá tak 100% vlastnictví. Když jste například dva majitelé, stačí zapsat dvě akcie, kde každá má hodnotu jedné libry a každý z majitelů tak získá 50% podíl ve společnosti.

Doporučujeme vám zapsat hned na začátku alespoň 100 ks akcií, i když jste třeba jen jeden akcionář (majitel), usnadníte si tak do budoucna možnost přerozdělení společnosti. Pokud pak totiž budete chtít přibrat dalšího společníka nebo část firmy třeba předat dětem, stačí kdykoliv přepsat libovolný počet kusů akcií na jinou osobu a ta se tím stane spoluvlastníkem firmy. Počet kusů akcií udává jeho procentní podíl. Když převedete na jinou osobu ze svých 100 ks akcií (v daném modelu celkový počet akcií společnosti) například 10 ks, získá tak osoba 10% podíl ve vaší společnosti. Akcionářem (majitelem) LTD může být osoba starší jednoho dne nebo firma. Ředitelem může být také firma, ale zároveň musí být do funkce ředitele jmenována alespoň jedna fyzická osoba ve věku minimálně 16 let.

LLP

Další nejběžnější formou podnikání je LLP. Pokud nechcete v UK podávat daňové přiznání za firmu – to je stejné jako třeba u české V.O.S., které je LLP z českých forem nejpodobnější – tak je to pro vás ideální volba. Zisk této společnosti se plně převádí na její majitele. V případě, že mají rezidenci v UK, tak samozřejmě podávají přiznání k dani v UK, ale pokud ji mají jinde, podávají přiznání k dani v zemi své rezidence. Jedinou nevýhodou této formy může být to, že vyžaduje pro založení minimálně dva majitele, kteří zároveň odpovídají (jednají) za společnost. Další spolumajitelé již nemusejí za společnost zároveň i jednat. Pokud chcete LLP a nemáte druhého společníka, můžete si například nejprve založit LTD a to pak může být společníkem v LLP. Společníkem v LLP může být jak fyzická osoba, tak firma. Na rozdíl od LTD zde není podmínka alespoň jedné fyzické osoby. Příklady osazení LLP: 1) dvě fyzické osoby (na rezidenci nezáleží), 2) jedna fyzická osoba a jedna firma (na rezidenci nezáleží ani u osoby, ani u firmy), 3) jedna firma z UK, jedna zahraniční, třetí firma zahraniční, 4) dvě zahraniční firmy. Pro snadnější jednání za společnost je lepší alespoň jedna fyzická osoba. Vyřízení bankovního účtu mimo ČR není problém. V případě, že chcete z nějakého důvodu účet v ČR, musíte dokazovat papírovými dokumenty, kdo za společnost jedná a kdo je konečný majitel. Pokud nemáte v LLP jen fyzické osoby, ale i právnické nebo jen právnické, musíte se připravit na to, že budete potřebovat veškeré aktuální doklady k těmto firmám, z nichž je jasné, kdo za ně jedná a kdo je jejich konečný majitel, tím prokážete jednatele LLP.

PLC

PLC je veřejná akciová společnost (nejvíce podobná české A.S.), doporučujeme ji založit jen v případě, že máte ambice vstoupit na veřejný akciový trh a nabízet tak akcie své firmy investorům. Pokud chcete společnost PLC, i když nic takového neplánujete, můžete si být jisti, že společnost, která má za svým jménem zkratku „PLC“, vždy získá největší důvěryhodnost a respekt. I tuto formu vám založíme díky našemu softwaru plně on-line.

Pro založení PLC musíte jmenovat alespoň dva ředitele, které jsou fyzické osoby. Musí jim být více než 16 let, nesmějí být diskvalifikováni z funkce ředitele a nesmí být v osobním bankrotu (insolvenci). 

Autorizace kapitálu – po založení PLC musí být vytvořeny akcie minimálně o hodnotě 50 000 GBP a alespoň čtvrtina těchto akcií musí být splacena. Jakmile jsou tyto akcie splaceny, je třeba před spuštěním obchodování vyplnit a odeslat formulář SH50 s podpisem přísahového komisaře na dokumentu. Minimální počet akcionářů jsou dva.

Musíte také jmenovat sekretáře či sekretářku PLC. Tato osoba musí mít praxi nejméně tři z předchozích pěti let před svým jmenováním do funkce sekretáře v jiné než soukromé společnosti, nebo být soudem přiznaným právníkem nebo advokátem. Sekretářem vaší společnosti typu PLC může být rovněž osoba, která má členství v jednom z těchto institutů: Institutes of Chartered Accountants, Institute of Chartered Secretaries & Administrators, Association of Chartered Certified Accountants, Chartered Institute of Management Accountants, or the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. Případně to může být osoba, o které se ředitelé společnosti domnívají, že je schopna plnit povinnosti a odpovědnosti dané pozice, protože má podobné zkušenosti z jiné organizace. Bez ohledu na zkušenosti nebo kvalifikaci osoby jednající jako tajemník společnosti, tak odpovědnosti a pokuty vůči společnosti za neplnění jejích zákonných povinností jsou stejné, ať už jde o veřejné, nebo soukromé.

Nevýhody zřízení PLC: Každý rok musíte akcionářům předkládat auditované účetnictví. Musíte pořádat výroční valnou hromadu a bez ohledu na velikost obratu vaší společnosti nesmíte podávat zkrácené účetní uzávěrky. Zatímco standardní společnosti s ručením omezeným mají na předložení svých účtů devět měsíců po skončení účetního roku, PLC to musí zvládnout jen do 6 měsíců. Společnost PLC také nemůže požádat o dobrovolné vyškrtnutí společnosti (zjednodušená forma ukončení společnosti, které může využít LTD a LLP) a musí projít likvidací, když chce ukončit činnost. Přestože pro vás v rámci naší služby založení firmy poskytujeme stanovy společnosti, nebudou tyto články vhodné, pokud máte v úmyslu požádat o zápis na burzu. Pokud je to váš případ, doporučujeme vám, abyste se před registrací vašeho PLC spojili s komerčním právníkem, který vám připraví stanovy společnosti. Rádi vám pomůžeme sehnat právníka. Můžete začít zakládání u nás, stáhnout si modelové stanovy a předat je právníkovi. Po jeho úpravách se vrátíte k uložené formaci společnosti, nahrajete stavový od vašeho právníka a odešlete společnost k registraci.

Nezisková společnost

Tato forma je vhodná pro nadaci. Za jejím názvem může být uvedeno LIMITED, ale také nemusí, záleží na předmětu činnosti.

Pro založení jakéhokoliv typu společnosti v UK přejděte na náš web s formuláři.

Předchozí článekBankovní účet WISE
Další článekJak připravit firmu na brexit?

Related Articles