8.7 C
London
10.2 C
Edinburgh
3.8 C
Cheyenne
28/01/22
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Co od vás potřebujeme pro založení firmy v Irsku:
Osobní informace od všech účastníků ve společnosti (ředitel, akcionář, sekretář).
Konkrétně se jedná o jméno, datum narození, adresu, doklad o vašem ID a a aktuální adrese ( u obojího se musí jednat o kvalitní barevné foto, kde je vidět u všech dokumentů i podklad, ideálně matně bílé pozadí nebo alespoň světlejší jednobarevné pozadí).

Dokument dokládající vaši adresu nesmí být starší 3 měsíců. Může to být, jeden, ideálně dva z následujících dokumentů: účet za plyn, vodu nebo elektřinu, vyúčtování za pevnou telefonní linku, hypoteční výpis, vyúčtování od města či státu za dan, odpady atd., výpis nebo prohlášení banky či stavební spořitelny (včetně platebních karet, ale pouze od bankovních institucí), TV licence, platné osvědčení o pojištění od licencované pojišťovny, výplatní páska, P60 / P45, finanční výkaz (např. týkající se důchodu, dotací, sociálních dávek).

Doklad prokazující vaši identitu nemusí být jen občanský průkaz, ale opět jeden, ideálně dva z následujících dokumentů, pokud již nebyl některý z nich použit jako dokument dokládající vaši adresu: kvalitní foto OP, pasu, ŘP, zbrojního průkazu, vojenské knížky nebo rodného listu. Informace o vašem podnikání . Je třeba uvést, v čem chcete jako společnost podnikat, zda budete vyrábět produkty, prodávat služby, vyvíjet software a tak dále. Vyberte jednu hlavní / převažující činnost ze seznamu níže (k ničemu vás to nezavazuje, můžete podnikat ve všech oborech, jde jen o informaci o hlavním oboru společnosti):

1. A: Zemědělství, lesnictví a rybolov.
2. B: Těžba a dobývání.
3. C: Výroba.
4. D: Dodávka elektřiny, plynu, páry a klimatizace.
5. E: Zásobování vodou; kanalizace, nakládání s odpady a sanace.
6. F: Výstavba.
7. G: Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel a motocyklů.
8. H: Přeprava a skladování.
9. I: Činnosti v oblasti ubytování a stravování.
10. J: Informace a komunikace.
11. K: Finanční a pojišťovací činnosti.
12. L: Činnosti v oblasti nemovitostí.
13. M: Odborné, vědecké a technické činnosti.
14. N: Administrativní a podpůrné činnosti.
15. O: Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení.
16. P: Vzdělávání.
17. Q: Lidské zdraví a sociální práce.
18. R: Umění, zábava a rekreace.
19. S: Ostatní servisní činnosti.
20. T: Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností
produkující nediferencované zboží a služby pro vlastní potřebu.
21. U: Činnosti extrateritoriálních organizací a orgánů.

Informace o podnikání. Je třeba uvést výši kapitálu LTD společnosti a informace o jeho distribuci (kdo bude vlastníkem kapitálu, jaké komu připadne množství akcií a jaká bude hodnota jedné akcie). Pro založení LTD společnosti je potřeba min. jeden ředitel, jeden sekretář a jeden majitel (akcionář). Počet ředitelů a sekretářu není nijak limitovaný.
Maximální počet majitelů (akcionářů) pro irskou LTD je 149. Majitel společnosti může být zároveň i jejím ředitelem. Ředitel a sekretář nemohou být ta samá osoba. Každá z těchto osob nám musí poskytnout informace vyjmenované v bodě 1. Majitelem a sekretářem LTD společnosti může být i jiná společnost. V tomto případě potřebujeme od všech ředitelů této společnosti stejné informace, jako jsou uvedeny v bodu 1. Rovněž potřebujeme informace o dané společnosti (název, IČO, DIČ). Pokud tyto informace nejsou veřejně dohledatelné, tak je zapotřebí dodat ověřený výpis z OR s apostilou.

Firma je založená do 7 dnů, můžeme ji začít zakládat po dodání všech dokumentů od klienta.

Každá založená společnost musí mít sídlo v Irsku. Sídlo zajistíme v krásném městečku Sligo. Po založení společnosti vám zašleme dokumenty o vaší společnosti (vaši ústavu a certifikát potvrzující založení společnosti) a smlouvu k našemu sídlu, kterou od vás potřebujeme podepsat. Na základě této smlouvy od nás obdržíte veškerou úřední poštu zdarma. Příchozí pošta na adresu funguje na základě skenování.

Výpis s apostilou

Výpis s apostilou je dokument, který se skládá ze dvou částí: 1. výpis z obchodního rejstříku a 2. apostila (doložku, která se připojuje k oficiálnímu dokumentu a potvrzuje pravdivost určitého podpisu či razítka na daném dokumentu). Výpis je pro vás důležitý pro případ, že od vás banka, úřad nebo jiný obchodní partner bude vyžadovat veřejnou listinu dokládající aktuální stav společnosti. Apostila představuje vyšší úroveň ověření listiny, její pravosti a ověření podpisu a otisku razítka dokumentu. V úmluvě, která se zaobírá apostilami, je uvedeno, že státy mají povinnost vzájemně si uznávat veřejné listiny, které mají apostilizační doložku. Česká republika a její instituce uznávají dokumenty, které mají irskou apostilační doložku. Výpis s apostilou společně s doložkou o bezdlužnosti firmy je například potřeba pro zřízení odštěpného závodu v ČR nebo při zakládání bankovního
účtu pro tento odštepný závod. Pro založení bankovního účtu je potřeba také nechat napsat na výpis veškeré údaje, jako je datum narození a adresy majitelů i ředitelů, a na to nás musíte upozornit, běžně se to na výpisech neuvádí. CENA za výpis s apostilou je 400 €. Doba doručení dokumentů z irského obchodního rejstříku je cca 30 dní. Aktuálně se však může kvůli pandemii vyšplhat i na dva měsíce a rychlost dodání nelze nijak ovlivnit – mějte na paměti, že v ČR uznávají obecně platnost dokumentů jen 3 měsíce, může se tedy stát, že obdržíte výpis až po termínu použitelnosti v ČR.

Předchozí článekPovinnosti Irské firmy
Další článekFirma v Irsku

Related Articles