Chvilku strpení, stránka se načítá

Volejte ve všední dny od 10 do 15 hodin na telefon +420 607 332 332.

Klienti se často ptají, proč britský obchodní rejstřík nepožaduje od zakladatelů nové firmy výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, živnostenské listy, notářský zápis, úředně ověřené podpisy nebo potvrzení z banky. Je to vážně možné?

Otázku, proč v České republice rejstříkový soud při založení firmy výše uvedené dokumenty požaduje, je třeba adresovat české vládě, která příslušná pravidla vytvořila. Česká republika je bohužel přeregulovaným státem, kde bez razítka od státního úředníka nelze začít podnikat. Razítko je podmínkou vždy a při každé žádosti úřady vyžadují dodání několika příloh – samozřejmě orazítkovaných.

Stát je přeregulovaný – institut trvalého bydliště, povinnost občanských průkazů a živnostenských listů, úřední ověřování každého podpisu. Extrémní byrokratizace významně zpomaluje občanský a hospodářský život a utlumuje podnikatelskou iniciativu. Chce-li si například občan vedle svého zaměstnání přivydělat pár tisíc ročně drobným podnikáním, hned se jako podnikatel dostane pod drobnohled 4-7 úřadů – živnostenského úřadu, sociální správy, zdravotní pojišťovny, finančního úřadu, případně ještě úřadu práce, inspektorátu práce a obchodní inspekce! (V Británii se člověk, který začne podnikat, pouze přihlašuje k platbě daně a sociálního pojištění na jednom úřadu (a to až po zahájení podnikání, které doslova a dopísmene začne tím, že si řekne že začne podnikat) – Finančním úřadu, a to ve lhůtě do 3 měsíců od zahájení podnikání.)

Závislost na diktátu státních úředníků v ČR tak prodlužuje dobu potřebnou k založení nové firmy. Zatímco ve Velké Británii trvá založení firmy 3-5 hodin (vždy nejpozději do druhého pracovního dne), v České republice obvykle založení firmy zabere 1-2 měsíce. Narazí-li podnikatel na laxní úředníky, kteří nedodržují ani zákonné lhůty, může se vznik firmy protáhnout i na několik měsíců. Šikovný, avšak drahý advokát je schopen lhůtu pro vznik firmy zkrátit na 1-2 týdny. Ještě nikomu v České republice se však nepodařilo založit firmu za 1 den – nejde to, živnostenský a obchodní zákon v kombinaci s občanským soudním řádem takovou flexibilitu přímo vylučují.

Velká Británie funguje historicky zcela odlišně, než Česká republika. Můžeme zvolat: naštěstí! Důvodů, proč je v Británii založení firmy tak rychlé (3-5 hodin!) a v České republice tak zdlouhavé, je několik:

  • LEGISLATIVNÍ příčiny – jediný zákon, kterým se zakládání firem v Anglii řídí, je zákon o společnostech. V České republice se však zakládání firem řídí hned několika zákony a každý z těchto zákonů má svá ustanovení a své lhůty, které nelze obejít.
  • BYROKRATICKÉ příčiny – jediný úřad, se kterým při založení firmy v Anglii podnikatel přichází do styku, je Obchodní rejstřík. V České republice musí podnikatel obejít minimálně 6 instancí.
  • LIDSKÉ příčiny – české úřady mají na vyřízení žádostí své lhůty. Např. živnostenský úřad lhůtu 5 pracovních dnů, do kdy nově založené firmě vystaví živnostenské oprávnění, které pak pošle poštou (další 2 dny pro poštu). Pokud podnikatel narazí na vstřícnou úřednici, může se domluvit, že výpis z živnostenského rejstříku vyzvedne po 5 dnech osobně. Ještě horší situace je u krajského soudu, který má sice také lhůtu 5 pracovních dnů, ale soudy jsou natolik přetížené, že si lhůtu natahují nezákonným antedatováním. Takže usnesení o zápisu do obchodního rejstříku přichází po 3 týdnech s 2 týdny starým datem uvedeným na usnesení. Následně se čeká 15 pracovních dnů na samotný zápis, protože podle zákona nelze společnost zapsat ihned, ale až poté, co rozhodnutí nabude právní moci, tedy po 15 dnech. Ani poté však nemáte vyhráno. Přepracovaní soudní úředníci často po skončení 15ti denní lhůty zapomínají nově vzniklou firmu do obchodního rejstříku fakticky zaregistrovat a podnikatel musí registraci urgovat – soudy se obvykle v takových případech vymlouvají, že „čekali na doručenku od pošty“.

Všechny výše uvedené byrokratické a legislativní překážky protahují založení nové firmy. Jedinou možností, jak zakládání firem skutečně urychlit, by bylo převzetí britského vzoru. Česká republika však na začátku 90. let okopírovala byrokratický německo-rakouský postup, který vyžaduje dlouhé lhůty, papírování a razítkování.

Bohužel čeští úředníci si neuvědomují, jaké ekonomické škody mohou podnikateli v důsledku průtahů při vzniku firmy vznikat. Některé podnikatelské projekty ze své podstaty vyžadují, aby firma byla založena ihned, avšak ani při přímém notářském zápisu který je již v ČR možný, nemůže v České republice firma vzniknout rychleji, než za týden. V Anglii trvá založení nové firmy standardně 3-5 hodin a není zapotřebí žádných razítek, výpisů ani zapojení notáře.

Jak vám můžeme pomoci

Chcete-li ocenit rychlost založení firmy v Anglii, neváhejte využít našich služeb.

×