Chvilku strpení, stránka se načítá

Volejte ve všední dny od 10 do 15 hodin na telefon +420 607 332 332.

1. Jde o přístup státu k občanům

Ve Velké Británii platí přirozenoprávní pohled na svět, stát předpokládá, že občané jsou poctiví a trestá pouze nepoctivce.
Státní správa ke všem přistupuje stejně a k podnikatelům se staví vstřícně.
Úředníci jsou zaměstnanci svých občanů a slouží jim.
Pro podnikání je britské právo naprosto ideální.

České republice naopak panuje pozitivistickoprávní náhled na svět, stát předpokládá, že občané jsou nepoctiví a trestá preventivně všechny rigidními zákony a státní byrokracií vycházející z rakousko-uherských a komunistických kořenů. Státní správa s podnikateli jedná jako s lidmi, kteří nemají žádná práva, ale jen povinnosti. Stát na všechno stanovuje šibeniční lhůty a při jejich nesplnění ukládá drastické pokuty.
Češi slouží svým úředníkům. České právo se pro podnikání absolutně nehodí a podnikat v České republice se nevyplácí.

2. Britská firemní tradice od 19. století

Velká Británie používá systém registrace firem od roku 1844. Současná pravidla jsou upravena zákonem o obchodních společnostech z roku 1985, který byl novelizován v letech 1989 a 2006.
Obchodní rejstřík Anglie a Walesu registruje 2,1 miliónu firem, které jsou zakládány podle anglického práva. Každý měsíc je nově zakládáno asi 30 tisíc firem.

Díky jednoduchému a rychlému procesu vzniku firmy je Británie celosvětově nejpopulárnější zemí, ve které cizinci zakládají firmy.

26 zemí, ze kterých nejčastěji pocházejí ředitelé britské Limited:

(v pořadí dle občanství ředitele)

 1. Spojené království (v pořadí: Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko)
 2. USA
 3. Irsko
 4. Německo
 5. Francie
 6. Itálie
 7. Španělsko
 8. Portugalsko
 9. Nizozemsko
 10. Polsko
 11. Belgie
 12. Norsko
 13. Švédsko
 14. Dánsko
 15. Austrálie
 16. Nový Zélenad
 17. Kanada
 18. Jihoafrická republika
 19. Rakousko
 20. Chorvatsko
 21. Kypr
 22. Česká republika
 23. Estonsko
 24. Řecko
 25. Maďarsko
 26. Litva

Z pořadí je zřejmé, že Češi využívají britské Limited pro podnikání v menší míře (Češi jsou jen na 22. místě), než např. Němci, Francouzi nebo Poláci a zbytečně přicházejí o výhody, které podnikání prostřednictvím britské Limited přináší.

3. Na obzoru žádné změny k lepšímu

Nový zákon o obchodních korporacích, který začal platit od roku 2014, který upravuje registraci nových firem ve srovnání s obchodním zákoníkem platným od roku 1991 zjistíme, že se podmínky k lepšímu vůbec nezměnili.

Čeští podnikatelé již dvacet let marně čekají na zjednodušení zakládání nových firem a zrychlení provádění změn (např. přenesení sídla na jinou adresu, změny majitele či jednatele, změna příjmení jednatelky po svatbě apod. jsou komplikované, drahé a pomalé).

Současný zákon o obchodních korporacích platný od roku 2014 i přes velká očekávání opět nic k lepšímu nezměnil a zakládání firem se v dohledné době v České republice nezjednodušší.

Ještě na začátku 90. let se mohli podnikatelé těšit z relativně nízké byrokracie v podnikání, která na počátku nebyla tolik rozbujelá. Bylo zde méně administrativních překážek zejména při rozjezdu podnikání.
Dnes je tomu už naopak, zvlášť extrémně narostla byrokracie během posledních několika let.

4. Studujete? Chcete začít podnikat?

Pokud je vám 20 či 30 let a teprve se chystáte zahájit podnikání, je třeba vzít v úvahu právě budoucnost a odhadnout legislativní vývoj v příštích letech. Není dobrý nápad zakládat neefektivní a nemotorné „eseróčko“, se kterým asi díru do světa neuděláte – chybí dobrá reputace a serióznost. Poohlédněte se raději po jiné, moderní a flexibilní formě podnikání. Hledejte „skořápku“, která vám umožní efektivně podnikat, neohlížet se na pomalé úředníky a zastaralé zákony a umožní soustředit se pouze na své podnikání.

Legislativa se bude v Česku ještě bouřlivě vyvíjet, každé 4 roky se změnou vlády. Nemá smysl drásat si nervy a bezmocně sledovat, jak každou chvíli mění politici pravidla a podnikatel musí tyto změny draze a složitě aplikovat. Ve Velké Británii se zákony vyvíjejí kontinuálně po staletí. Současný zákon o společnostech platí od roku 1985 a je natolik promyšlený, že doznal jen několik kosmetických změn podle aktuálního vývoje (např. první verze zákona ještě nemohla počítat s internetem).

Dále si všimněte, jak často se v České republice mění daňové zákony (každý měsíc zaznamenáváme několik změn). S takovým chaotickým přístupem české vlády se nedá zodpovědně plánovat budoucnost firmy. V Británii se daňové zákony mění jen výjimečně.

Správným rozhodnutím zajistíte svou budoucnost již nyní. Je známá věc, že čím delší historii může firma prokázat, tím je pro obchodní partnery důvěryhodnější. I podnikání totiž potřebuje dozrát.

Vysoké daně a odvody, nulová vymahatelnost práva a zákony, které straní kovbojům. Česká republika není a nikdy nebyla právní stát. Jde jen o to, jak rychle to člověk pochopí. Z těchto důvodů bohužel není Česká republika dobrou základnou pro větší byznys. Zdaleka nejhorší je ale skutečnost, že celý stav má velmi prudce zhoršující se trend (nefunkční exekutiva, rozkrádaní za bílého dne). Lépe v ČR nebude ani náhodou. Jak s touto informací naloží každý z nás, je na něm.

Nevýhody podnikání pod značkou s.r.o.:

 1. přes rozšíření Evropské unie stále panující nedůvěra k východní Evropě, do které je řazena Česká republika,
 2. nepovedený zákon o obchodních korporacích mentálně navazující na dávné doby komunismu,
 3. lze předpokládat časté změny pravidel, české právo ještě není „usedlé“.

Je podnikání prostřednictvím britské firmy výhodnější?

Jednoznačná odpověď zní: ANO!

Již tisíce podnikatelů pochopilo, že nemá smysl další desítky let čekat na potřebné legislativní změny a reformu státní správy v České republice, která se stále odsouvá. Z dostupných statistik víme, že do Velké Británie přesunulo své sídlo již 1500 existujících českých „eseróček“ a „akciovek“. Avšak počet Čechů, kteří dosud v České republice žádnou firmu nevlastnili a založili firmu rovnou v Británii, nelze zjistit a může dosahovat několika tisíc.

Závěr

Britská legislativa je zaměřena na podporu legitimního podnikání. Britské zákony stanoví jen velmi málo základních povinností, které společnosti Limited musí dodržovat.

Česká legislativa je od počátku 90. let 20. století zaměřena na potírání legitimního podnikání. Po dvaceti letech od převratu v roce 1989, má Česká republika právní předpisy v mnohem horším stavu, než je měla na konci roku 1989. Stávající chaos je důsledek poslanecké amatérské tvořivosti, naopak záměrně vytvořené díry v zákonech nahrávají nepoctivým podnikavcům. Mnoho lidí v ČR buď raději nepodniká, anebo podniká v šedé ekonomice, tzv. „na černo“, protože je to jednodušší. Důvodem je v prvé řadě nadměrná byrokracie spojená i s naprosto jednoduchými podnikatelskými činnostmi, jako jsou například jednoduchá tradiční řemesla. Důchodce, zkušený a poctivý řemeslník ze staré školy, který např. umí opravovat obuv nebo zasklívat okna, by možná rád svoji práci dělal dál a přilepšoval si k důchodu. Odrazuje ho ale povinnost vést složité účetnictví, každý měsíc vypočítávat velice komplikovaně různé typy daní, vyplňovat mnoho nesmyslných formulářů, pravidelně běhat po několika úřadech a neustále něco úředníkům vysvětlovat, doplňovat nebo žádat o povolení. Přičemž byrokratické povinnosti každoročně narůstají navzdory slibům politiků, že byrokracii sníží. A tak raději lidé podnikají na černo. Není-li důchodce, pracuje také na černo a přilepšuje si sociálními dávkami.
Úplným paradoxem pak je omezování lidí, kteří jsou zadlužení, anebo mají záznam v rejstříku trestů. Chtějí-li vydělat peníze na splacení vlastních dluhů anebo začít nový život, Česká republika jim povolení k podnikání nevydá.

×