Chvilku strpení, stránka se načítá

Volejte ve všední dny od 10 do 15 hodin na telefon +420 607 332 332.

Proč podnikat v ČR prostřednictvím odštěpného závodu

Vstup České republiky do Evropské unie, ale i předchozí zesílený zájem zahraničních firem o český trh, přinesl otázku, jakou formou se zahraniční firmy mohou na našem území prezentovat.
Obvyklé jsou dvě možnosti takové prezentace: přímá majetková účast v české firmě (dceřiná společnost) nebo odštěpný závod (dříve organizační složka).

Výhodou odštěpného závodu (dříve organizační složky) je, že nevzniká další právní subjekt.

Založení odštěpného závodu je levnějšírychlejší a následující fungování efektivnější oproti nemotornému s.r.o.

Kdo podniká v České republice formou odštěpného závodu:

Zahraniční banky:

 • BRE Bank (mBank)
 • Citibank
 • Commerzbank
 • Deutsche Bank
 • HSBC Bank
 • ING Bank
 • Oberbank
 • a další…

Zahraniční směnárny:

 • Ruesch International

Realitní kanceláře:

 • Arden Real Estate
 • HBC Reality
 • Profit Reality
 • RV Real Invest

Využití odštěpného závodu:

Podnikání prostřednictvím britské firmy je výborně použitelné pro dovozce a distributory zboží, webdesignérská a grafická studia, firmy podnikající v informačních technologiích, konzultační firmy a podnikatele s aktivitami na webu a internetu, např. e-shopy.

Odštěpný závod zahraničního podniku

Základní pravidla pro fungování odštěpného závodu:

Odštěpný závod v ČR je i nadále součástí zahraniční společnosti. Je důležité vědět, že odštěpný závod nemá sám o sobě právní subjektivitu a jejím zřízením v ČR a zápisem do českého obchodního rejstříku nevznikne nový právní subjekt. Uvedené mj. znamená, že nemůže ani uzavírat smlouvy. Jako smluvní strana vždy vystupuje zahraniční právnická osoba. Veškeré smlouvy, jejichž smluvní stranou by byl odštěpný závod, jsou neplatné.

V praxi to znamená, že na fakturách v části Odběratel či Dodavatel bude uváděna česká adresa:

Nejaka firma Ltd, odštěpný závod
Lokovanská 2887
27777 Rádoměstečko
IČ: 00000000
DIČ: CZ00000000
Spisová značka: A 000000 vedená u rejstříkového soudu v Praze

avšak na smlouvách, vč. smluv o dílo, kupních smlouvách apod., bude uvedena britská adresa:

Nejaka firma Ltd
38 Nejaka Ulice
LONDON
N11 3NE
United Kingdom
Company No. 0000000

Na druhou stranu je vhodné ve smlouvě uvést, že se smlouva týká odštěpného závodu (např. „služba bude dodána prostřednictvím odštěpného závodu“).

Jako příklad takové smlouvy může sloužit Smlouva o vedení účtu se Citibank, ve které je jako smluvní strana uvedena „Citibank Europe plc“ se sídlem v Dublinu s poznámkou, že podniká na území České republiky prostřednictvím organizační složky se sídlem v Praze.

Odštěpný závod nemá:

 • právní subjektivitu,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • způsobilost být účastníkem řízení,
 • procesní způsobilost.

Zastupování:

V čele odštěpného závodu je vedoucí odštěpného závodu.

Vedoucí činí za zahraniční společnost veškeré právní úkony, které se týkají odštěpného závodu.
Je důležité si uvědomit, že vedoucí odštěpného závodu nejedná za odštěpný závod, protože odštěpný závod nemá právní subjektivitu.
Vedoucí jedná za zahraniční společnost v záležitostech týkajících se odštěpného závodu.

V České republice vedoucí odštěpného závodu vede jednání s obchodními partnery a uzavírá smlouvy, které se týkají odštěpného závodu, ale smluvní stranou je vždy zahraniční společnost.

Zahraniční společnost také vedoucí zastupuje před českými úřady a soudy, jedná-li se o záležitosti týkající se odštěpného závodu. Všechna jednání musí vedoucí činit osobně, nemůže např. udělit plnou moc advokátovi k právnímu zastoupení.
Plnou moc advokátovi by musel udělit přímo statutární orgán zahraniční společnosti. V případě překročení pravomocí vedoucím odštěpného závodu by učiněné právní úkony byly neplatné.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD V ČESKÉ REPUBLICE ZA 29000 Kč

Cena 29000 Kč zahrnuje:

 • přípravu žádostí o vydání živnostenského oprávnění a zápis do obchodního rejstříku, vč. vyplnění formulářů, přípravy a vyplnění povinných příloh, listin a ostatních podkladů,
 • výpis z O.R. v UK a apostilu (pokud máte výpis mladší 3 měsíců lze z objednávky odečíst 4000 Kč),
 • přípravu povinných příloh pro živnostenský úřad a rejstříkový soud,
 • vyřízení potřebného kolotoče při ohlášení živnosti,
 • správní poplatek českému živnostenskému úřadu (1000 Kč),
 • soudní poplatek českému obchodnímu rejstříku (6000 Kč),
 • správní poplatek katastrálnímu úřadu (200 Kč),
 • poplatky českému notáři (cca 150 Kč),
 • sídlo pro odštěpný závod na Praze 5 – předplatné na 1 rok s možností vyzvedávání pošty zdarma

K ceně je třeba přičíst řádově stokoruny za povinné úřední ověření podpisů a kopií povinných listin. (Orientačně půjde o částku asi 100 až 300 Kč podle složitosti případu.)

×