Srovnání obchodních rejstříků v Británii a Česku

Řekněte „Stop!“

českému obchodnímu rejstříku!

Británie Británie Česko Česko
Počet obchodních rejstříků 1 rejstřík 10 rejstříků (Brno, Č. Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí n. L.) – praxe není jednotná, každý obchodní rejstřík a často i každý vyšší soudní úředník má svoje specifické požadavky!
Zákonná úprava 1 zákon: zákon o společnostech 4 nepřehledné a nesrozumitelné zákony: obchodní zákoník, občanský soudní řád, notářský řád, vyhláška ministerstva spravedlnosti o formulářích
Přiřazení výkonná moc soudní moc
Obvyklá doba registrace firmy 3 – 5 hodin 1 – 4 týdny – může registraci zamítnout pro formální chyby (+ 15 dní na „odvolání“)
Přímý registrační poplatek £ 15 (0,5 % z průměrné mzdy) 6000 Kč – při zamítnutí žádosti o registraci stát poplatek nevrací (21 % z průměrné mzdy)
Nutnost přeregistrace firmy při změně sídla Ne (pouze se přes internet nahlásí nová adresa, změnu úřad provede obratem) Ano (rozhodnutí valné hromady → nový notářský zápis za 6000 Kč → nový výpis z katastru nemovitostí za 100 Kč a souhlas majitele → státní poplatek 2000 Kč, změnu soud provede za 1-2 týdny)
Informační kancelář denně 8:30 – 18:00 (telefonicky, emailem) nemá, úředníci zásadně neodpovídají na dotazy, radí najmout si advokáta
Jazyky komunikace 17 jazyků, zejména evropské a asijské pouze český
Webová stránka ano (velice podrobná) nemá