Chvilku strpení, stránka se načítá

Volejte ve všední dny od 10 do 15 hodin na telefon +420 607 332 332.

Velká Británie = malá regulace, málo byrokracie a málo administrativních povinností Česká republika = vysoká státní regulace, vysoká byrokracie, mnoho administrativních povinností

britanie Velká Británie cesko Česká republika
Založení firmy:
Způsob založení firmy  Na dálku, bez osobní přítomnosti (po internetu)  Pouze prostřednictvím notáře, ke kterému se musejí osobně dostavit všichni zakladatelé
Rychlost založení firmy  Firma bude založena do 1 dne  Firma bude založena nejdříve za měsíc
Nutnost složit vklad před založením firmy  NE  ANO, 1 Kč
Minimální základní kapitál  1 libra (může být i nesplacená)  ANO, 1 Kč
Nutnost výpisu z rejstříku trestů pro jednatele  NE  ANO
Nutnost výpisu z katastru nemovitostí pro potvrzení sídla  NE  ANO
Obchodní rejstřík:
Změny v obchodním rejstříku  Změny probíhají obratem pouhým vyplněním a odkliknutím formuláře v online aplikaci Obchodního rejstříku  Všechny změny trvají minimálně týdny a pouze prostřednictvím notáře (notářského zápisu)
Anonymita majitele v rejstříku  Částečně, po rozkliknutí dokumentů se lze dočíst pouze jméno a příjmení nebo jméno firmy, to však již nemusí být platné, změna akcionářů je hlášena na obchodní rejstřík pouze 1X ročně (pokud neprovedete dobrovolné přdčasné hlášení Annual Return)  NE, jméno, příjmení za svobodna, rodinný stav, adresa bydliště, rodné číslo a obchodní podíl jsou veřejně dostupné informace (za celou historii firmy)
Provoz firmy:
Převod podílů na jiné osoby  Majitelé drží akcie na jméno, které jsou snadno a bez čekání převoditelné (není třeba žádnému úřadu převody akcií oznamovat)  Společníci drží obchodní podíly, které jsou komplikovaně převoditelné (jen prostřednictvím notáře, změnu je nutné oznámit obchodnímu rejstříku, změna trvá týdny)
Maximální počet firem s 1 společníkem  Bez omezení bez omezení
Může firma s jediným společníkem založit jinou firmu?  ANO  NE
Může být jednatelem právnická osoba?  ANO  NE
Povolené obory podnikání  Britská Limited může podnikat v čemkoli bez omezení (s výjimkou několika licencovaných činností)  Pouze činnosti povolené živnostenským úřadem. Chce-li firma rozšířit podnikání, musí projít komplikovanou přeregistrací u notáře, na živnostenském úřadu a obchodním rejstříku (nutno dokládat kvalifikaci)
Zrušení firmy  Jen 3 měsíce  Měsíce až roky
Legislativa:
Státní zásahy  Stát zasahuje do řízení firem minimálně  Stát zasahuje do řízení firem příliš, což snižuje efektivitu podnikání
Daně:
Nutná registrace na finančním úřadě i neaktivních (nepodnikajících) firem  ANO, pouze nahlášení spící firmy  ANO
Podání daňového přiznání z příjmů  Do 9 měsíců po skončení roku  Do 3 měsíců po skončení roku
Odvod daně z příjmů  Do 9 měsíců po skončení roku  Do 3 měsíců po skončení roku
Povinná registrace k DPH (VAT)  Po dosažení obratu £82000 (cca. 3030000  Kč)  Po dosažení obratu 1 mil. Kč
Odvody DPH  Firmy odvádí DPH státu až ze zaplacené faktury  Firmy musí odvést DPH státu ze své kapsy (i když zákazník fakturu nezaplatí)

Další výhody britské Limited

 • Před ani po založení firmy není třeba osobně chodit na žádný úřad, všechny úkony se vyřizují online přes webové rozhraní Obchodního rejstříku a Finančního úřadu, případně poštou (na papírových formulářích postačí vlastnoruční podpis jednatele nebo jiné zodpovědné osoby, úřady nevyžadují notářské ověření). Od papírových formulářů je však ustupováno ve prospěch internetových formulářů.
 • Po založení firma obdrží poštou od Finančního úřadu obálku s formuláři, které obsahují přihlášku k registraci na finančním úřadě – formulář stačí vyplnit a odeslat poštou zpět. Na finanční úřad se osobně nechodí.
 • Není třeba se registrovat na finančním úřadě, dokud firma opravdu nezačne podnikat (typickým důvodem je založení spící firmy pro ochranu obchodního jména pro budoucí podnikání).
 • Daňové přiznání se podává online přes webové rozhraní finančního úřadu. Registrační údaje do internetové aplikace přijdou poštou.
 • U malých firem do obratu 200 mil. Kč není obvyklé, aby jim finanční úřad kontroloval účetnictví. Případné nesrovnalosti lze vyřešit telefonicky nebo písemně, není třeba osobně chodit na finanční úřad. Úředníci poskytují velkorysé lhůty pro případné opravy daňového přiznání.
 • Jestliže firma uhradí daň z příjmu dříve, než musí (před splatností daně), finanční úřad firmě zaplatí úrok z úvěru. Pokud firma na dani odvede více, vrátí finanční úřad přeplatek zpět afirmě zaplatí úroky z přeplatku.

Britští podnikatelé mají jednodušší život (narozdíl od ČR)

 • V Británii neplatí české pravidlo o fiktivním doručování (= když v ČR poštovní doručovatelka nezastihne adresáta v dopoledních hodinách doma, vrátí dopis odesílateli, ale dopis se považuje ze zákona za „doručený“. Občan se tak může ocitnout v nemilé situaci, pokud odjede na dovolenou, služební cestu, zahraniční stáž, nebo je mimo domov z jiných důvodů. O dopisu od státního či obecního úřadu, banky, pojišťovny atd. se vůbec nedozví. Dopis je však doručený, přijatý a přečtený, přestože nebyl doručený, přijatý a přečtený.). Naopak ve Velké Británii se zásilky prostě vhazují do schránky adresáta bez ohledu na to, jestli jsou doporučené nebo obyčejné. Díky tomu mohou Britové bez obav cestovat mimo domov a celosvětově obchodovat. Všechny úřední dopisy najdou po návratu domů ve své schránce. (Pokud by český úřad zaslal do Anglie dopis s červeným pruhem do vlastních rukou, britský pošťák dopis jednoduše vhodí i s doručenkou do schránky. Je na vůli adresáta, zda přijetí dopisu potvrdí. V Anglii totiž neplatí české zákony.)
 • V Británii neexistují datové schránky. V ČR musí mít povinně každá firma tzv. datovou schránku bez ohledu na to, jestli ji chce, nebo nechce. Pro provoz datových schránek je však třeba speciálně nastavit počítač, a pokud je jednatel firmy mimo svou kancelář (např. na obchodním jednání v zahraničí), do datové schránky se z cizího počítače patrně nedostane. Může tak z vůle státu propásnout důležitou lhůtu, předvolání či výzvu, protože si přijatou zprávu nemůže přečíst. Stát tak umožnil, aby fikci doručení mohli v době nepřítomnosti jednatele zneužít podvodníci. Druhou nevýhodou datových schránek je, že došlé zprávy nelze vytisknout, vytištěné dokumenty jsou neplatné. Podnikatel musí osobně zajít na poštu, kde poštovní úřednice dokument za poplatek 30 Kč (za každou vytištěnou stranu 30 Kč!) vytiskne a opatří razítkem České pošty – teprve s razítkem pošty je dokument platný. Český podnikatel tak zbytečně stráví mnoho hodin svého času ve frontách na poště a zaplatí vysoké náklady spojené s tiskem úředních dopisů přijímaných přes datové schránky. Třetí nevýhodou datových schránek je opět fikce doručení: po 10 dnech je každá datová zpráva považována za „doručenou“. Pokud se tedy podnikatel vzdálí od svého počítače na více než 10 dní, může jeho firmě hrozit nepříjemná lhůta nebo právní hrozby, o kterých vůbec neví.

Co už nikdy nebudete muset

 1. Nemusíte stále sledovat, zda máte v živnostenském listu zaregistrován správný obor, a zda se náhodu charakterem podnikání už neblížíte jinému oboru. V Anglii neexistují živnostenské listy, a pokud zrovna nechcete založit banku nebo pojišťovnu, úředníky nezajímá, že jeden měsíc podnikáte ve webdesignu, druhý měsíc doučujete angličtinu a další měsíc prodáváte knížky a pexesa ve vlastním e-shopu. Ušetříte: až 500 000 Kč za pokuty za tzv. „neoprávněné podnikání“.
 2. Nemusíte neustále monitorovat, zda úředníci v tichosti nedoplnili živnostenský zákon o nové povinnosti či neměnili stávající formuláře. V Anglii neexistují živnostenské úřady ani živnostenský zákon a nikdo vás nebude kontrolovat a nařizovat vám, jak musíte organizovat interní záležitosti své firmy. Ušetříte: až 1 000 000 Kč za tzv. „správní delikty“, „přestupky“ a podobně.
 3. Nemusíte nikam uvádět číslo spisové značky v obchodním rejstříku, nic takového v Anglii není, ani to britský obchodní rejstřík nezajímá. Ušetříte: až 50 000 Kč za pokuty za neuvádění spisové značky.
×