Chvilku strpení, stránka se načítá

Volejte ve všední dny od 10 do 15 hodin na telefon +420 607 332 332.

Jaký živnostenský list? To je jako co? 🙂

V diskuzích na internetu se stále dokola opakuje otázka „Jaký živnostenský list na webové stránky?“. A to i přesto, že novela živnostenského zákona platná od 1. července 2008 udělování podnikatelských oprávnění zjednodušila.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že jednoznačné stanovisko bohužel neexistuje. Ani po placené konzultaci u advokáta nezjistíte pravdu, neboť advokát poskytuje jen nezávazný právní názor. Konečné slovo mají vždy úředníci Živnostenského úřadu. Záleží přitom na výkladu každého úřadu, ba dokonce, každého jednotlivého úředníka. Podnikateli často nezbývá než se buďto podřídit výkladu úředníka nebo absolvovat spor s úřadem a pak řadu let čekat na soudní rozhodnutí.

Pokud dojde ke kontrole z Živnostenského úřadu, zjišťují úředníci z dostupných zdrojů co děláte a jestli na to máte správný živnostenský list. Poptají se sousedů, v sousedních kancelářích nebo přicházejících klientů. Prozkoumají vaše webové stránky, inzeráty v médiích, prohlédnou vydané a přijaté faktury, obchodní, kupní a pracovní smlouvy. Po důkladném proklepnutí vašeho podnikání téměř vždy následuje pokuta.

Pokutou končí téměř každá kontrola. Obvyklá sankce za drobný přestupek je 1 000 Kč nebo 5 000 Kč. Úředníci totiž počítají s tím, že podnikatel se kvůli tisícovce nebude odvolávat nebo soudit a je rád, že se obtěžujících úředníků zbaví.

Kontrola z Živnostenského úřadu přitom může trvat mnoho dní až týdnů. Cílem je zjistit, zda máte správný živnostenský list. A je zřejmé, že v průběhu podnikání se každý podnikatel nejedenkrát odchýlí od své hlavní činnosti.

Příjmy z affiliate programů

Jaký živnostenský list na affiliate programy? Žeby „reklamní činnost a marketing“? Nebo „zprostředkovatelská činnost“? A nebo „vydavatelská činnost“? A co když na svých webových stránkách propagujete cestovní agentury Invia.cz, Nettravel.cz či prodejce letenek Letuška.cz? Máte snad mít živnostenský list na obor „cestovní agentura“?

Kdo zná odpověď? Kdo správně vyloží zákon? Čekat na pokutu od úředníka Živnostenského úřadu, který problematice vašeho podnikání nerozumí, ale vychází z nařízení ministerstva průmyslu, a následně se odvolat k soudu, který jediný může zákony vykládat? Od okresního soudu se odvolat ke Krajskému soudu, od Krajského k Nejvyššímu soudu?

Nejde jen o zmatky a nepříjemnosti s úřady. Kdo nemá správný živnostenský list, dopouští se podle českých zákonů nepovoleného podnikání. A za něj hrozí nejen vysoká pokuta až 500 000 Kč, ale může jít dokonce o trestný čin, za který lze skončit ve vězení. Bohužel zrušení živnostenského zákona nebo alespoň výraznější omezení byrokratických bariér se hned tak nedočkáme.

Opravdu máte čas celé roky běhat po úřadech a po soudech? Nebo jste začali podnikat, abyste podnikali?

Založte firmu v Anglii a zbavte se jednou provždy problémů s úřady

A jak živnostenské listy řeší jinde?

Ve Velké Británii neexistují živnostenské úřady ani živnostenský zákon, neexistují tedy ani živnostenské listy. Podle anglického práva může začít podnikat každý člověk bez zvláštních formalit. Není třeba žádat stát o povolení k podnikání, ledaže se jedná o obchodní činnosti regulované některým zákonem. (Více v článku Podnikání bez živnostenského listu.) Pouze k několika typům podnikání či určitým profesím je třeba získat od státu zvláštní licenci. Jedná se např. o advokáty, lékaře, realitní či pojišťovací agenty nebo auditory, jimž je licence vydávána na základě vzdělání, praxe v oboru a morálního charakteru a někdy i písemné zkoušky. Veřejnost je chráněna před neodborným (neoprávněným) výkonem dané profese regulatorními zákony, podle nichž nemohou osoby, které poskytly služby bez příslušné licence, vynutit za ně sjednané platby.

Z výše uvedeného vyplývá, že britské zákony jsou mnohem účinnější v ochraně spotřebitele, než český živnostenský zákon. V České republice každý, kdo přijde na úřad a zaplatí úředníkovi 1 000 Kč, obdrží živnostenský list. Následně podnikatelé napříč obory dostávají od úředníků pokuty za chyby nulové společenské nebezpečnosti. Nabízí se proto jediné vysvětlení důvodu živnostenského zákona: alternativní naplňování státní pokladny správními poplatky a pokutami.

Jak tedy v Anglii registruji živnost?

Chcete-li začít podnikat, začnete podnikat. Nikoho nemusíte žádat o povolení. Jedinou vaší povinností vůči státu je nahlásit do 3 měsíců od zahájení podnikání svou samostatně výdělečnou činnost finančnímu úřadu a přihlásit se k platbě daně z příjmů a sociálního pojištění (na jednom úřadě HMRC).

Ve Velké Británii se podniká bez živnostenského listu

Už se nemusíte úředníků ptát, kolik živnostenských listů potřebujete ke svému podnikání. V Anglii živnostenské listy neexistují a můžete podnikat v jakémkoli oboru zcela bez omezení, nemusíte ani nikam hlásit v čem podnikáte.

Chcete doučovat angličtinu? Chcete se živit vytvářením webových stránek? Provozovat eshop? Zprostředkovávat obchody? Spravovat nemovitosti? Chcete vydělávat, NEBO chcete úřadovat, razítkovat, běhat po úřadech a dokazovat, že nepořádek je u nich a ne u Vás? Tak to si musíte rozmyslet. (Více na stránce Jaký živnostenský list?.)

Naivně si myslíte, že když v ČR založíte živnost, budete přemýšlet především o podnikání, tvořit a vydělávat. Ale ouha, většinu času budete běhat po úřadech, protože úřady pořád něco chtějí. A když nebudete běhat, tak jim aspoň budete odpovídat na jejich dopisy, vyplňovat nové a nové formuláře. Na podnikání mnoho času nezbude. Brzy pochopíte, že takto se byznys dělat nedá.

OSVČ ve Velké Británii

Jak se Brit stane podnikatelem?

Angličan, Skot nebo Velšan se podnikatelem nestane formálním aktem zápisu do živnostenského rejstříku (získáním živnostenského listu), ale již povahou své podnikatelské činnosti. Podnikatel je každý, kdo soustavně vykonává podnikatelskou činnost, nikoli ten, kdo získá od státu povolení.

Pokud se chce Brit začít živit samostatně jako OSVČ (self-employer), nepotřebuje žádné schválení nějakým vládním úřadem. Musí se pouze příhlásit na Finančním úřadu k platbě daně a sociálního pojištění, a to do 3 měsíců po zahájení podnikání. Finanční úřad plní úlohu integrovaného inkasního úřadu pro všechny daně a pojištění. Při registraci stačí jen vyplnit formulář na webu (není třeba nikam osobně chodit).  Jednou ročně se platí daň z příjmu a u menších podnikatelů i příspěvek na národní pojištění (,,sociální a důchodové pojištění“) stačí platit jednou ročně.

Předpokladem pro vyvíjení samostatně výdělečné činnosti v Británii je však místní bydliště.

OSVČ v České republice

Jak se Čech stane podnikatelem?

Chce-li se Čech živit drobným podnikáním, musí se zaregistrovat nejméně na 4 úřadech – Živnostenském úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a Finančním úřadu, případně ještě na Úřadu práce, pokud má zaměstnance. Všem těmto úřadům musí posílat pravidelné hlášení o své činnosti a každý měsíc dvěma různým úřadům posílat zdravotní a sociální pojištění, pokud má zaměstnance, musí každý měsíc ještě posílat hlášení, daně a odvody na další úřady.

Smutným faktem je, že české vlády se za posledních 20 let snížením administrativní zátěže pro drobné živnostníky nezabývaly, naopak byrokracie každoročně narůstá, vznikají nové formuláře a na těch stávajících formulářích přibývají nové a nové kolonky. Místo toho, aby vláda programově podporovala živnostníky, kteří tvoří ve společnosti reálné hodnoty a vytvářejí pracovní místa, snaží se je cíleně upapírovat k smrti.

Mnoho Čechů by si chtělo přivydělávat při zaměstnání drobným podnikáním nebo zcela přejít ze závislého zaměstnaneckého vztahu na volnou nohu. Jediný důvod, proč ještě nepracují jako OSVČ, je právě naprosto šílená administrativa s tím spojená. Málokdo má náladu trávit čas neustálým papírováním jako trest za to, že se rozhodne pracovat na vlastní triko.

Jak se vyhnout české byrokracii?

Existuje ovšem jiná, podobně flexibilní možnost, než podnikání na živnostenský list v České republice.

Vzhledem k tomu, že britské s.r.o. (Ltd.) se dá v Anglii založit jednoduše a téměř bez nákladů, zauvažovat se dá i o něm. Daňově je to o něco výhodnější (majitel firmy si může nechat vyplácet dividendy, na což se v Británii nevztahuje žádná daň až do 36000 liber/ročně a sama společnost platí ze zisku pouze 20% daň, což je stále méně, než kdybyste si nechali vyplácet mzdu, která je zatížena vyššími daněmi), pokud však například bude ve firmě LTD někdo zaměstnán a plat bude mít do 20000 Kč, pak mu nevznikají žádné odvody státu a zároveň si z daňového základu odečte 240000 Kč ročně.

Pro malé podnikání je forma Ltd optimální. Odečíst lze řadu nákladů (klidně jednu místnost z nájmu, pokud podnikáte z domu či z bytu, soukromé jízdy autem ředitele vykonávané pro společnost, mobil ředitele (část za hovorné které spotřeboval pro firmu) atd.).

Založení Ltd. netrvá déle, než 1 pracovní den a stačí poslat 2 podepsané formuláře z pohodlí domova – to je obvykle šok pro Čechy, kteří jsou zvyklí na český úřední „proces“. Pokud zakládáte firmu prostřednictvím registračního agenta, není dokonce třeba vyplňovat vůbec žádné formuláře. Registrační agent tyto úkony vůči obchodnímu rejstříku vyřídí za Vás.

Když už podnikat, tak rozhodně ne jako živnostník v České republice. Ani české s.r.o není žádné terno, úředníci si na Vás smlsnou. Byrokracie, bumážky s razítkama… to je nevídané. A vždy jste v situaci, že Vy podnikatel musíte stále něco dokazovat a být vždy připraven, kdyby Vám nějaký úředník něco chtěl. V poslední době úředníci obtěžují nejen dopisy či telefonicky, ale už i emaily a esemeskami. Typický vzkaz od úředníka zaslaný esemeskou je: „Dobrý den. Zavolejte. PSSZ Praha 5. Tel. 222333444“ Ve zprávě není zmíněn důvod, ani plánovaný obsah hovoru.

V okamžiku, kdy zaregistrujete své podnikání v Londýně, máte od českých úředníků klid.

Po vstupu České republiky do Evropské unie se mnohé zjednodušilo. Prostřednictvím britské firmy lze podnikat po celé Evropské unii, bez toho, abyste se registrovali v každém státě extra. Vstupem do EU se rozšířil obzor od Portugalska po Rumunsko, od Švédska po Itálii. Proč tak velkého trhu nevyužít?

Nyní stačí mít firmu registrovanou v jedné zemi EU a podnikat po celé EU. Coby britská firma můžete zřídit bankovní účet kdekoliv na světě a podnikat.

Účetnictví je také snadné, nezabere vám více, než hodinu měsíčně, dělá se po internetu. Vše se děje elektronicky, žádné papírování.

Je podnikání o papírování?

V České republice ano, ve Velké Británii ne.

Všimli jste si typického obsahu českých webových portálů o podnikání? Že se vůbec nevěnují podnikání, ale tomu, kdy a kde a jak správně vyplnit ten který papír nebo formulář, do kdy a kam podat úředníkům hlášení, jak to hlášení správně vyplnit, jak pochopit ten či onen předpis … a podobně. Ale o vlastním podnikání nikde nic! Místo toho, aby české podnikatelské servery a blogy podnikatelů motivovaly čtenáře k podnikání, tvorbě hodnot a vydělávání peněz, spíše je obludnými články o byrokracii demotivují. Čtenář se vůbec nedozví, jak vydělat peníze, dozví se jen, jak papírovat. Byrokratická mašinerie je hluboce zakořeněná v českém národě od dob Rakousko-Uherska a komunistického Československa. Podnikatel, který nemá razítko, není podle úřadů podnikatel. (Nevěříte? Zkuste na České poště vyzvednout dopis pro firmu bez razítka – vyhodí vás a dopis vrátí zpátky odesílateli. Když nemáte razítko, jste pro českou poštu na úrovni podezřelého podvodníka.)

Pod pojmem podnikání se v České republice rozumí papírování, úředničení, obíhání úřadů, dokazování úředníkům vlastní neviny a obrana před jejich nepořádkem na úřadě.

Přemístěním do Británie se toto změní.

Jaké je řešení?

Jako jediné řešení do budoucna je přenést aktivity mimo Českou republiku. Dokud vláda nebude schopná nastavit podmínky tak, aby podnikatel přemýšlel především o podnikání, a ne o papírování, není budoucnost podnikatelů v ČR.

×