8.8 C
London
8.1 C
Edinburgh
-4.2 C
Cheyenne
9/12/23
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

POVINNOSTI UK FIREM A PRÁVNÍ ASPEKTY PODNIKÁNÍ V UK

(1)
Confirmation statement
(Výroční potvrzení o aktuálním stavu společnosti)


Každá společnost ve Velké Británii je ze zákona povinna podat jednou za 12 měsíců Confirmation statement. Pokud se blížíte ke konci 12 měsíčního období a doposud jste tento dokument nepodali, obdržíte od Companies House (Obchodní rejstřík v UK) písemné, nebo e-mailové připomenutí, že byste tak měli učinit. Pokud máte naše sídlo nebo využíváte naši službu sekretáře, upozorníme vás včas také. Při podání budete muset potvrdit řadu důležitých informací, ale se vším vám vždy ochotně poradíme.

Co je Confirmation statement?

Confirmation statement poskytuje Companies House důležité a aktuální informace o vaší společnosti. Obsahuje podrobnosti o aktuálních akcionářích společnosti a pokud došlo ke změně, tak datum převodu na jiné akcionáře. Dále se v něm uvádí základní kapitál, zejména jestli je splacen, nebo nesplacen, případně splacen jen z části. Také v tomto dokumentu musíte každý rok aktualizovat, jestli vaše společnost nezačala prodávat své akcie na veřejně obchodovatelné a regulované burze. Každý rok také potvrdíte aktuální hlavní zaměření společnosti, a to výběrem ze 4 hlavních činností. Činnosti, které již neprovádíte, se odstraní a pokud firma už nepodniká, uvede se stav „dormant“. Companies House požaduje, aby tato dokumentace byla vyplněna a podána jednou za 12 měsíců. Veškeré změny provedené ve struktuře společnosti v průběhu roku musí být oznámeny Companies House na příslušných zákonných formulářích spolu s Confirmation statement.

Je důležité si uvědomit, že Confirmation statement není totéž co Annual Accounts (výroční účetní uzávěrka) a už vůbec ne daňové přiznání. Confirmation statement nemá nic společného s vaší daňovou povinností.

Při vyplňování Confirmation statement se již neaktualizuje seznam PSC, ředitelů a sekretářů. Toto se musí aktualizovat průběžně samostatně. Cena za to, že vám s touto změnou pomůžeme, je 40 GBP pro klienty, kteří u nás mají sídlo, a 80 GBP pro ostatní klienty.

Cena za zpracování Confirmation statement naší společností je 70 GBP pro klienty, kteří u nás mají sídlo, a 140 GBP pro ostatní klienty a objednat tuto službu lze kliknutím zde.

(2)
Účetní uzávěrka / Annual Accounts
&
Daňové přiznání / Tax return

Vaše roční účetní uzávěrka podrobně popisuje zisk, výdaje, stav pokladny a bankovních účtů a další finanční detaily vaší firmy.

Podání účetní uzávěrky znamená dodat dva dokumenty. Ten první se podává u Companies House a jmenuje se Annual Accounts. Ten druhý je Tax Return a vyžaduje ho HMRC (daňový úřad). Vzhledem k tomu, že se jedná o potenciálně komplikovaný proces, doporučujeme, abyste tento formulář vyplnili ve spolupráci s účetní/m, aby to bylo správně a abyste se vyhnuli jakýmkoli sankcím ze strany úřadů. V případě, že si zvládáte účetnictví zpracovávat sami, tak nám stačí na konci roku dát přístup do účetního programu nebo dodat Profit & Loss a Balance Sheet. Případně vám pošleme speciální formulář, kam data jen vyplníte. Cena za podání těchto dokumentů naší společností je 300 GBP pro klienty, kteří u nás mají sídlo, a 600 GBP pro ostatní klienty – službu lze objednat zde. V případě spící společnosti je cena £100 pro naše klienty a £200 v případě, že náš klient nejste a službu lze objednat kliknutím zde.

Naše společnost nabízí celkové zpracování účetnictví a daňové poradenství. Cena za tuto službu se liší podle klienta. Na zjištění ceny účetnictví stačí vyplnit jenom jeden jednoduchý formulář kliknutím zde, nebo nám můžete zaslat přístup do vašeho účetního programu, či veškeré doklady zaslat na e-mail. Možné je také předat nám je u nás v kanceláři a následně vám naceníme vedení účetnictví. Ideální je konzultovat účetnictví hned při startu firmy, optimálně tak vše společně nastavíme a průběh účetnictví pak je snazší a často i finančně úspornější než, když jej začnete řešit až na konci účetního období nebo dokonce později.

„V případě nepodání výkazů Annual Accounts nebo Confirmation statement ukládá obchodní rejstřík vysoké pokuty a také může společnost zrušit z moci úřední a pokutu soudně vymáhat. Následné obnovení společnosti může být nákladnou záležitostí, ale i to můžeme za vás zařídit. Je zapotřebí doplatit úřadům dlužnou částku, která vznikla, dopodat zpětně všechny Confirmation statement a Annual Accounts. Cena obnovení společnosti je 1000 GBP + případné pokuty za Annual Accounts a Confirmation statement.“

(3)
Registrace k VAT (DPH)

Pokud obrat vaší společnosti dosáhl za posledních 12 měsíců 85 000 GBP nebo očekáváte, že se tak stane do 30 dnů, musíte se zaregistrovat k VAT. Poté budete muset vyplnit čtvrtletní přiznání k VAT (případně měsíční, dle nastavení) a zaplatit částku vypočtenou HMRC. Splatnost přehledu a vypočtené částky VAT je vždy měsíc a 7 dní po posledním termínu. Například váš termín VAT je od února do dubna – do 7. června tak musíte podat přehled a zaplatit vypočtené VAT. K VAT se musí i bez dosažení obratu registrovat každá firma, která nemá ředitele s bydlištěm v UK a prodává v UK osobám.

Jaké jsou sazby VAT?

Existují tři sazby VAT – standardní, snížená a nulová. V důsledku pandemie Covid-19 byla vytvořena speciální sazba pro restaurace ve výši 12,5 %. Očekává se však, že v dubnu 2022 se sazba opět zvedne na 20 % a pro její dočasnost tedy není oficiálně označována jako 4. sazba.

Standardní sazba VAT je v současné době 20 %. To znamená, že v případě, že jste plátci VAT, přidáte k základu dalších 20 % při prodeji zboží nebo služby poskytované vaší firmou. Na některé položky se vztahuje snížená sazba VAT ve výši 5 %, například na palivové a domácí energetické služby, knihy, dětské autosedačky a dětské oblečení, pomůcky na mobilitu a materiály šetřící energii. Některé položky mohou mít nulové hodnocení, což znamená, že není účtována žádná VAT. Mezi zboží a služby, které spadají do kategorie s nulovou sazbou VAT, patří například:

většina druhů jídel (mimo restaurace nebo jídlo s sebou),
dětské oblečení a obuv,
knihy a noviny,
cyklistické a motocyklové přilby.

Některé zboží, služby a transakce jsou zcela osvobozeny od VAT, například služby lékařů a zubních lékařů a finanční nebo pojišťovací transakce.

Čtvrtletní nebo měsíční přiznání k VAT

Společnosti registrované k VAT ve Velké Británii a Severním Irsku musí vyplňovat čtvrtletní nebo měsíční přiznání k VAT.

V rámci přiznání k VAT budete muset shrnout své prodeje a nákupy spolu s výší VAT, která se jich týká. V zásadě to znamená vypočítat vaše celkové tržby bez VAT a VAT, kterou jste z těchto prodejů účtovali. Tak zjistíte, kolik je třeba zaplatit HMRC. Může to být poněkud komplikované, pokud poskytujete řadu různých typů zboží nebo služeb, které mohou být osvobozeny od VAT nebo pro ně platí různé sazby. Zde může být odbornost účetního neuvěřitelně užitečná a určitě vám doporučujeme použít náš partnerský program QuickBooks. Ten vám také zaručí, že když váš obrat přesáhne 85000 GBP ročně, můžete podat hlášení pomocí standardu MTD, bez kterého se již nesmí nad tento obrat podávat. To nelze učinit pomocí stránek HMRC, ale musí se k tomu využít účetní program podporující MTD. A tím je například QuickBooks.

Jakmile určíte konečnou částku, můžete VAT zaplatit on-line (nejrychlejším způsobem), nebo prostřednictvím bankovního příkazu, BACS, či inkasa. Bohužel není možné hradit VAT šekem a v hotovosti.

V případě, že výpočtem zjistíte, že vám má HMRC VAT vracet, a za předpokladu, že má vaše správné číslo bankovního účtu (účet vedený v UK), pošle vám peníze obvykle do měsíce od podání přehledu VAT.

(4)
Kontrola HMRC

Probíhá u vás kontrola z HMRC, nebo vám přišel dopis s výzvou o kontaktování úředníka HMRC a bojíte se to řešit bez pomoci? Vyřídíme vaši kontrolu na HMRC za vás. I kdyby úředník vyžadoval kontakt přímo s ředitelem nebo živnostníkem, stále vám můžeme asistovat a také překládat z angličtiny do češtiny a naopak. Cena této služby je £1000 a objednat ji můžete kliknutím zde.

(5)
Zákon o ochraně osobních údajů ICO

Společnosti, které zpracovávají údaje svých zákazníků, jsou povinny se registrovat u Úřadu na ochranu osobních údajů (ICO). Jde o nezávislý regulační úřad odpovědný za ochranu práv na informace v zájmu veřejnosti. Organizace dohlíží na dodržování následující legislativy:

zákon o ochraně osobních údajů,
zákon o svobodě informací,
předpisy o ochraně osobních údajů a elektronických komunikacích (PECR),
předpisy o životním prostředí.

Podle zákona o ochraně osobních údajů z roku 1998 se všechny organizace, které zpracovávají osobní údaje, musí zaregistrovat u ICO. Ten pak zveřejňuje jména a adresy správců údajů. Pokud vaše organizace zpracovává osobní údaje, je toto jedna z vašich zákonných povinností. Neregistrace u ICO je pak v rozporu se zákonem. I s touto formalitou vám rádi pomůžeme. Stačí objednat zde na našem webu a my se o celý proces postaráme za vás. Nezáleží na tom, jestli vaši firmu registrujeme poprvé, nebo nahlašujeme nečinnost v případě, že po vás úřad vyžaduje registraci, protože se v rámci podnikání věnujete činnostem, u nichž je to obecně vyžadováno, nebo prodlužujeme registraci na další období. Vždy vše připravíme za vás a nahlásíme úřadu ICO vše potřebné. Od vás jen v průběhu tohoto procesu zjistíme požadované informace.

Úřad kontroluje především to, zda vaše společnost uchovává osobní údaje. K tomu dochází, když využíváte kamerové systémy pro účely prevence kriminality nebo když s osobními údaji dále pracujete, např. je:

shromažďujete;
zaznamenáváte;
organizujete;
ukládáte;
dále používáte;
vyhledáváte;
měníte či upravujete;
mažete či zveřejňujete.

„Osobními údaji“ se rozumí jakékoliv podrobnosti o žijícím člověku, které lze použít samostatně nebo spolu s jinými údaji k jeho identifikaci.

Vaší povinností je pak toto úřadu nahlásit, jinak vám hrozí pokuta.

Naše společnost nabízí vyřízení potřebných dokumentů s ICO za cenu £70, pokud vaše společnost nezpracovává žádné osobní informace, a za £170, pokud vaše společnost zpracovává osobní informace.

(5)
AML – regulace proti praní špinavých peněz

K dohledu AML se musíte registrovat, když vaše firma podniká v následujících oborech:

  • finanční a úvěrové podniky,
  • nezávislí právníci,
  • účetní, daňoví poradci, auditoři a insolvenční správci,
  • trust a poskytovatelé firemních služeb,
  • realitní makléři,
  • kasina,
  • prodej zboží v hotovosti nad 10000 EUR.

S registrací u tohoto úřadu vám rádi pomůžeme. Cena této služby je 1000 GBP + poplatek úřadu (dle okolností a druhu registrace).

(6)
Právní aspekty podnikání v UK

Právní prostředí ve Velké Británii je velmi odlišné od toho českého. Právní systém ve Velké Británii se řadí do tzv. Common Law a s ním je spojený precedenční soudní systém. Ten funguje ve Velké Británii již od minulého století a tím se liší od českého, méně zakořeněného systému. Současná pravidla jsou tam stanovena zákonem o obchodních společnostech z roku 1985, který byl novelizován v letech 1989 a 2006. Systém předpokládá, že lidé jsou poctiví, ke všem podnikatelům přistupuje stejně a především se k nim staví vstřícně. Jedná se o jurisdikci, o kterou se čím dál více zajímají čeští podnikatelé. Hlavními důvody jsou rychlost založení společnosti a image, která oproti daňovým rájům nebo českým s.r.o. vypadá seriózněji. Britské zákony také stanovují minimum povinností, které společnosti musí plnit.

LTD či LIMITED je zkratka pro nejobvyklejší formu společností ve Velké Británii. Jedná se o PRIVATE LIMITED COMPANY neboli společnost s ručením omezeným akciemi (nejvíce připodobnit lze českému s.r.o.).

Dalšími možnostmi jsou LLP (nejvíce se podobá české v.o.s.), PLC (jako česká veřejná akciová společnost) nebo nezisková společnost (použitelná především jako nadace).

Společnost řídí a za její chod odpovídá ředitel společnosti (v případě LLP společník a jmenováni musí být minimálně dva). Ředitel společnosti může být stejná osoba jako akcionář (majitel) společnosti. Ředitelem se může stát každá osoba, která dosáhla věku 16 let. Nejnižší základní kapitál, který musí společnost mít, je jedna akcie o hodnotě jedné libry.

(7)
EORI

EORI 3d initials in colored 3d cubes with 3d meaning

Každá společnost, která přichází do styku s celní správou, by si měla opatřit EORI (Economic Operator Registration and Identification = Registrační identifikační číslo hospodářského subjektu). Objednat registraci si můžete kliknutím zde. Jedná se o číslo, které slouží jako identifikátor ve všech členských státech Evropské unie a i po odchodu Spojeného království z EU je EOR potřeba v UK. Navíc, když budete jako firma ze spojeného království dovážet zboží přímo do EU (například nakoupíte v číně a první dovoz bude na Váš sklad v ČR), tak potřebujete ještě EORI z EU, na Slovensku je jeho vydání pro zahraniční firmu moc složité, doporučuji tedy zažádat si o EORI v ČR, následně na stejné EORI můžete přijímat zboží v celé EU. Běžně se o toto číslo žádá ve státě, ve kterém má společnost své sídlo, ale jako firma z UK (nyní tedy již firma ze třetí země) musíte o EU EORI zažádat u země, kde očekáváte první vstup Vašeho importu do EU. Tento systém funguje již od roku 2009, kdy nahradil původní systém TURN. Každé EORI přidělené ve Velké Británii začíná písmeny GB, za kterými následuje 12 číslic. Většina EORI končí třemi nulami (např. GB123456789000). Zda je společnost držitelem EORI je možné zjistit na webových stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en&redirectionDate=20110816.

Related Articles