SVOBODNÉ USAZOVÁNÍ PODNIKŮ

Brusel Členství v Evropské Unii rozšířilo vnitřní národní trh na celý jednotný evropský hospodářský prostor

 Primární zásada svobody usazování podniků na vnitřním trhu EU zakotvená ve smlouvách o založení Evropských Společenství (Odstavec 43 a následné) umožňuje  ekonomickému subjektu (osobě nebo podniku) zakládat společnosti na území druhého členského státu a vykonávat podnikatelskou činnost z tohoto státu na území jiného, ať už přímo nebo prostřednictvím organizačních složek bez toho, aby byl vystaven diskriminačním nebo omezujícím opatřením.

Česká republika tuto svobodu garantuje v Obchodním zákoníku.

Čeští občané – jako občané EU – mohou nyní podnikat na území České republiky prostřednictvím zahraniční firmy a to za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako prostřednictvím české firmy (§ 21 OZ č. 513/1991 Sb.).

Co to přináší pro podnikatele?

Díky tomu mohou mít občané ČR prospěch z konkurence právních systémů a podnikatelských prostředí mezi jednotlivými členskými zeměmi EU.

Při zakládání společností anebo změnách v nich již nejsou odkázáni na průtahy, komplikace a vysoké náklady způsobené českým právním řádem a českou byrokracií.
Podnikatelé tak mohou vybírat ze všech evropských typů společností a mohou si založit svoji společnost v té zemi, kde se jim to zdá nejsmysluplnější.

Založení s.r.o. ,,za 1 Kč“ je pouze klam na české voliče, jde pouze o základní kapitál spol. s ručením omezeným a tak byrokratická a finanční zátěž zůstala s příchodem ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH na evropské poměry stále nepřijatelná.

Co z toho plyne právě pro Vás a Vaše nové podnikání formou LTD (spol. s ručením omezeným akciemi) ?

Díky naší společnosti již nemusíte:

 • nevýhodně podnikat jako živnostník nebo jednatel s.r.o. a ručit přitom celým svým majetkem
 • vyhodit min. 5000 Kč za společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu s.r.o. sepsanou u notáře
 • vyhodit 6000 Kč za zápis do českého obchodního rejstříku a 1000 Kč za živnostenský list
 • předkládat výpis z rejstříku trestů jednatelů
 • udělat dalších 25 kroku pro založení s.r.o. a k tomu zaplatit minimálně 12500 při předpokladu, že vše oběháte sami
 • mít obavy z podnikání, protože britské obchodní právo je srozumitelnější a se vším Vám pomůžeme a ručit budete třeba jen 1 librou = cca. 33 Kč a vše je samozřejmě naprosto oficiální podpořené EU a tedy i v souladu s právními systémy ČR.

Jak založit nejvýhodnější společnost s ručením omezeným, tedy LTD?

 • vyplníte u nás on-line, po telefonu nebo spolu s námi krátký formulář a případně Vás kontaktujeme pro potřebné podpisy, formulář je velmi stručný
 • zaplatíte dle vybraných služeb on-line platební kartou nebo přímo z Vašeho PayPal účtu – pokud je všední den do 13 hodin, bude firma registrována ještě dnes – nejpozději však vždy následující pracovní den, převážně je firma registrovaná do 3 hodin od odeslání formuláře a zaplacení. Pokud se rozhodnete pro platbu převodem (vkladem) na náš účet u ČS, začneme automaticky firmu registrovat po připsání peněz na náš účet, ale můžete nám také zaslat na e-mail doklad o zaplacení a pak začneme s registrací ihned
 • k objednávce společnosti a vyplnění formulářů ať už online nebo osobně potřebujete pouze udaje z občanského průkazu nebo pasu všech společníků a z bezpečnostních důvodů (slouží jako podpis) také – barvu očí, poslední tři čísla telefonu. Založit společnost může jeden až neomezeně společníků a firma může mít jednoho nebo více ředitelů (v ČR známo jako jednatelů), tajemník společnosti není již potřebný a nikdo z firmy nemusí být rezident v UK, firmu tedy může založit český občan samostatně.
 • založením vlastní společnosti s ručením omezeným v Anglii tedy LTD je vaše nová společnost plně funkční nejpozději druhý den  a název společnosti je vždy ,,NAZEV FIRMY LTD“ nebo ,,NAZEV FIRMY LIMITED“. Již založením firmy v Anglii můžete začít plně podnikat jak v ČR a EU tak kdekoliv na světě, tedy podnikat a tvořit reklamní materiály pro svou firmu a nové obchodní jméno můžete opravdu již nejpozději druhý den. V Anglii neexistují živnostenské listy ani živnostenské úřady, podnikat lze v libovolném oboru bez jakéhokoliv omezení již založením firmy, státu není třeba nic oznamovat ani žádat o povolení, jde výhradně o interní rozhodnutí podnikatele. Výjimkou jsou pouze některé zákonem omezené činnosti, např. pojišťovnictví, bankovnictví zdravotnictví, apod., pro které je třeba získat státní licenci. Pro správné pochopení: předmět podnikání se do žádosti o registraci vůbec neuvádí! 
 • samozřejmě naše firma poskytuje plný servis při založení i po založení, tedy můžeme Vám pomáhat při provozu firmy do budoucna, nikdo z Vaší firmy nemusí žít v Anglii ani tam nikdy vycestovat. Zajistíme v Anglii Vaše sídlo firmy i s včasným přeposíláním úřední pošty a v ceně je i její překlad a kompletní rady  jak postupovat. Sídlo firmy nabízíme exklusivně v Londýně za 5000 Kč na 2 roky.
  Nezbytnou administraci pro chod firmy máte při založené firmě u nás vždy zdarma, automaticky Vám hlídáme veškeré termíny podání a včas upozorníme na blížící se nutnost podání.


Shrnutí: Nutné roční náklady na provoz LTD 3000 Kč – pokud chcete sídlo firmy v Anglii od nás (5000 Kč na dva roky = 2500 Kč rok) (pokud nemáte v Anglii možnost své adresy) a pokud máte v Anglii adresu, na kterou Vám zřídíme sídlo firmy tak pouze cca 500 Kč ročně (za podání hlášení na Companies House – lze využít naší službu podání (vč. zpracování) za 1000 Kč).

  Děkuji Vám, že věnujete pozornost této prezentaci, těším se na případnou spolupráci
a přeji hodně úspěchů nejen ve Vašem novém a snadnějším podnikání s LTD.

Alice Rašovská
ředitelka společnosti
GENIUS A & F LTD