8.2 C
London
5.5 C
Edinburgh
4.3 C
Cheyenne
2/03/24
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Účetnictví a daně v UK

Společnosti ve Velké Británii musí vést účetnictví a účetní výkazy předkládat obchodnímu rejstříku a finančnímu úřadu. Účetní uzávěrka musí obsahovat rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Pokud společnost přesáhne obrat 6,5 milionu liber za rok, má majetek za více než 3260000 liber nebo více než 50 zaměstnanců, je povinna provádět audit a účetní uzávěrku musí schválit licencovaní daňový poradci. Za správnost účetnictví si odpovídá sama společnost, tedy její ředitel. Společnost se sídlem ve Velké Británii je povinna platit na jejím území daň z příjmu právnických osob. Základ daně lze snížit pomocí odpočitatelných položek, které někdy mohou být v České republice nepředstavitelné. Důležité je však používat zdravý rozum a logické uvažování. Daňová sazba u právnických osob je od 1. dubna 2017 jednotná. Výše sazby je 19 %. Speciální sazba 20% je pouze pro podílové fondy a otevřené investiční společnosti. Společnost se také může rozhodnout zda se stane plátcem VAT (DPH). Automaticky se stává plátcem po dosažení obratu 85 000 liber nebo když prodává firma bez rezidentního ředitele osobám (nefiremním zákazníkům) na území UK, nicméně lze zažádat i o dobrovolné plátcovství. Pokud se jedná o ojedinělé překročení obratu a v příštím daňovém období je předpokládaný menší obrat, lze zažádat o odložení registrace. 

Na správné vedení účetnictví je zapotřebí si pořídit program.

Naše společnost nabízí program QuickBooks, který má mnoho výhod o kterých se dozvíte v samostatném článku, který zobrazíte kliknutím zde. Program QuickBooks Vám rádi na začátku podnikání nastavíme dle Vašich potřeb a požadavků a ukážeme Vám jak se používá v našem školení, které lze objednat zde.

Sazba VAT: 

Standardní sazba VAT (DPH) je v UK 20%. 

Většina zboží a služeb má standardní sazbu. Tuto sazbu byste měli účtovat, pokud zboží nebo služby nejsou klasifikovány jako zboží, na které se aplikuje snížené VAT nebo jsou od VAT osvobozené. 

Pro prodej na dálku, se standardní sazba VAT aplikuje i na veškeré zboží pod prahovou hodnotou které dodáváte ze Severního Irska (které zůstalo pro zboží členem EHP) zákazníkům z EU, kteří nejsou registrováni k DPH. Pokud překročíte hranici, budete se muset v dané zemi zaregistrovat k DPH.

Snížená sazba:

Při účtování může tato sazba záviset na tom, o jakou položku se jedná, a na okolnostech prodeje, například:

– dětské autosedačky a domácí palivo nebo energie jsou vždy účtovány se sazbou 5%

– pomůcky pro mobilitu pro starší lidi jsou účtovány pouze se sníženou sazbou 5%, pokud jsou pro někoho nad 60 let a zboží je instalováno v jejich domácnosti

Nulová sazba:

Nulová sazba znamená, že zboží stále podléhá DPH, ale sazba DPH, kterou musíte účtovat svým zákazníkům, je 0%. Nicméně tyto služby a zboží musíte zahrnout ve svém přiznání DPH. Například:

– knihy a noviny

– dětské oblečení a obuv

– motocyklové přilby

– většina zboží, které exportujete z Anglie, Walesu a Skotska (Velké Británie) do země mimo Spojené království

– většina zboží, které exportujete ze Severního Irska do země mimo EU a Spojené království

– zboží, které dodáváte ze Severního Irska pro zákazníka registrovaného pro DPH v rámci EU – zde vždy zkontrolujte, zda business má platné DIČ (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN)

Pokud jste odeslali zboží do EU ze Severního Irska, budete potřebovat DIČ zákazníka a doklady prokazující, že zboží bylo odesláno v určitých lhůtách (obvykle do 3 měsíců).

Na odkazu uvedeném níže najdete rozepsané 

https://www.gov.uk/guidance/rates-of-vat-on-different-goods-and-services

Dividendy přijaté společností v UK 

Dividendy přijaté britskými společnostmi (a stálými provozovnami ve Spojeném království) podléhají britské dani, pokud neplatí výjimka. 

Platné podmínky pro osvobození do značné míry závisí na tom, zda je příjemcem dividendy „malá společnost“ nebo „velká společnost“. Tenhle článek se bude věnovat jenom malým společnostem. 

Společnost je malá, pokud v účetním období má: (i) méně než 50 zaměstnanců; a ii) roční obrat a / nebo celková rozvaha nepřesahuje 10 milionů EUR (tzv. „strop“). Není-li některá část splněna (nebo pokud je subjektem kdykoli v daném období otevřená investiční společnost, autorizovaný podílový fond, pojišťovna nebo přátelská společnost), bude společnost velká.

Při uplatňování stropu musí být údaje společnosti agregovány s údaji jejích takzvaných partnerských nebo propojených podniků, které by zahrnovaly dceřiné společnosti a některé společné podniky. V praxi může taková agregace udělat z jinak malé společnosti velkou.

Dle dostupných informací HMRC zastává názor, že pokud společnost v daném období překročí (nebo poklesne) strop, její stav se obecně nezmění (z malého na velký nebo naopak), dokud se pozice nebude opakovat druhý rok po sobě. To zjednodušuje situace, kdy dochází k dočasným výkyvům, které by jinak změnily stav společnosti.

Dividendy přijaté malými společnostmi budou osvobozeny, pokud:

v době obdržení dividendy je plátce rezidentem pouze ve Velké Británii nebo na oprávněném území. Toto je definováno jako jurisdikce, se kterou má Spojené království uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění (DTT);

dle zákona dané země, kde rezident sídlí, není povolen žádný odpočet (zdanění) dividend danému rezidentovi;

dividenda se neprovádí jako součást systému daňových výhod (obecně, jehož hlavním účelem je získat více než zanedbatelné daňové zvýhodnění).

Když holdingová společnost není malá společnost, může být osvobození od dividendy stále dostupné, pokud dividendu vyplácí společnost, kterou holdingová společnost ovládá, za předpokladu, že jsou splněny určité další podmínky.

Dividendy vydané společností v UK

Pokud vaše UK firma dosáhla zisku, může tyto výdělky rozdělit akcionářům formou „dividendy“. Zisk jsou peníze, které společnosti zbývají po zaplacení všech obchodních výdajů a závazků, plus veškeré nezaplacené daně (například daň z příjmů právnických osob a VAT).

Je důležité si uvědomit, že dividendy nelze při výpočtu daně z příjmů počítat jako obchodní výdaje a že je nezákonné vyplácet dividendy, pokud vaše společnost nemá k dispozici dostatečný zisk po zdanění k pokrytí částky dividendy.

Jakýkoli „nerozdělený zisk“ ve společnosti lze akumulovat po několik let. Pokud se ředitel  rozhodne, že nerozdělí žádné nadbytečné zisky jako dividendy, kumulovaný zisk zůstane k dispozici k rozdělení později. Nic nebrání postupnému vyplácení dividendy během roku.

Daňově nejefektivnějším způsobem, jak si vyplatit peníze z firmy jako ředitel a majitel společnosti, je obvykle kombinace nízké mzdy ředitele a vyplacených dividend. V případě, že nejde o rezidenta UK, připadají v úvahu pouze dividendy.

Dividendy by měly být obvykle rozděleny podle procenta akcií společnosti vlastněných každým akcionářem. Pokud tedy vlastníte polovinu akcií společnosti, měli byste obdržet 50% z každé distribuce dividend.

,,Dividendy vyplacené společností nejsou zdaněny na výstupu, povinnost zdanit dividendu má jejich příjemce.”

ŠKOLENÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ můžete objednat kliknutím zde

Daně z příjmů fyzických osob s UK rezidencí

Daňový rok je od 6. dubna 20XX do 5. dubna 20XX

Jestliže jste rezident v UK a podáváte přiznání jen tam, tak si každý rok odečtete následující:

Dividendový příspěvek (roční): 

Daňový rok

Příspěvek na dividendu

6. dubna 2021 až 5. dubna 2022

2 000 liber

6. dubna 2020 až 5. dubna 2021

2 000 liber

6. dubna 2019 až 5. dubna 2020

2 000 liber

6. dubna 2018 až 5. dubna 2019

2 000 liber

6. dubna 2017 až 5. dubna 2018

5 000 liber

Daň nad příspěvek:

Daňové pásmo

Daňová sazba z dividend nad váš příspěvek

Základní sazba

8,75 %

Vyšší sazba

33,75 %

Další sazba

39,35 %

Příklad:

Získáte dividendy ve výši 3000 liber v daňovém roce 2018 až 2019. Příspěvek na dividendu činí 2000 liber, což znamená, že zaplatíte daň z 1000 GBP z vašich dividend.

Váš další zdanitelný příjem činí 35 000 liber. Přidejte k dividendám £ 3000 a celkový zdanitelný příjem je £ 38 000.

Platíte daň ve 8,75% dividendy ve výši 1000 GBP, protože váš celkový zdanitelný příjem je v základním daňovém pásmu

Sazby daně z příjmů fyzických osob:

Standardní osobní příspěvek činí 12 570 liber, což je částka příjmů, za kterou nemusíte platit daň

Osobní příspěvek

Až 12 570 liber

0 %

Základní sazba

£ 11.851 až £ 46.350

20 %

Vyšší sazba

£ 46,351 až £ 150,000

40 %

Další sazba

více než 150 000 GBP

45 %

POZOR: Jestliže Váš zisk je nad 123700 GBP ročně, tak je Váš příspěvek 0 GBP.

Related Articles