10.2 C
London
7.2 C
Edinburgh
-2.3 C
Cheyenne
8/12/23
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

GENIUS OUTLANDER LTD, registrované v Registru firem ve Skotsku pod číslem SC691589, registrované u Úřadu na ochranu osobních údajů (Commissioners Office) v UK pod registračním číslem ZB331447 a registrované pod dohledem HMRC pro účetní služby a pro správu firem pod číslem XDML00000168388, s registrovanou adresou kanceláře na adrese: 16 Jerviston Court, Motherwell, North Lanarkshire, ML1 4BS, Skotsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, platné od 18/08/2022.

A) OBJEDNÁVKA SLUŽEB A JEJICH PLATNOST

 1. Veškeré služby lze objednat na webu https://www.firma-ltd.cz a na webu https://gformations.uk – webové stránky jsou zabezpečené, máte tak jistotu, že nikdo nezneužije vaše citlivé údaje. Připojení na náš web je vždy chráněné a třetí osoba tak nezneužije vaše citlivá data. Doporučujeme vše zasílat jen přes naše webové rozhraní. Objednat službu lze ale také pomocí telefonu nebo e-mailu. Platbu lze uhradit na účet společnosti GENIUS OUTLANDER LTD v GBP vedený v UK. Nejrychlejší možnost platby je platební kartou zabezpečenou metodou od našeho partnera Stripe. Tuto možnost máte na našem webu i při přijetí naší faktury na váš e-mail – vedle faktury naleznete vždy odkaz pro možnost platby platební kartou. Zatímco za platbu kartou vám není účtován poplatek, platíte-li na náš bankovní účet, může vám některá banka účtovat poplatek za zahraniční převod. Proto je pro vás platba platební kartou vždy výhodnější. Banky si odečtou platbu ve vaší domácí měně převážně s výhodným kurzem, lepším, než když provádíte vlastní směnu).
 2. Veškeré služby poskytujeme až po platbě, neposkytujeme žádnou službu před její plnou úhradou. Při platbě platební kartou můžeme začít okamžitě služby vyřizovat, protože ihned víme, že byla dokončena. Při platbě na náš bankovní účet musíme počkat na připsání platby. Platba bývá provedena z bankovního účtu v UK ihned, ze zahraničních účtů převážně do tří dnů až týdne.
 3. Pro vaši jistotu, že objednávka bude z naší strany vyřízena tak, jak jste si přáli, vždy přesně specifikujeme služby nebo zboží, které vám prodáváme na webu i na fakturách. Po přijetí platby je pro nás objednávka závazná.
 1. U každé služby také specifikujeme časovou osu jejího provedení. Některé služby mají přesně specifikovaný a garantovaný čas dodání a jiné mají orientační čas dodání. Druhý případ se týká především služeb, na kterých spolupracujeme se třetí stranou a kde tedy vycházíme zejména z odhadů a zkušeností. Třetí strana časový rozvrh negarantuje nebo to ani nelze. Zde děláme vždy vše proto, aby vše proběhlo hladce a bez zdržování na naší straně. Nemůžeme však garantovat lhůtu dodání. Co můžeme garantovat, je to, že služba bude naší stranou zabezpečena. Služby, u nichž nelze garantovat čas ani 100% úspěšnost, se týkají především bankovních účtů. Je totiž čistě na bance, za jak dlouho účet otevře, a především, jestli jej vůbec otevře. Časové odhady nám vycházejí na 70 % případů a úspěšnost založení bankovních účtů je více než 95%.
 2. Platnost služby je vždy specifikována. Pokud objednáte službu (například sídlo společnosti od 01/01/2030 do 31/12/2031) a přestanete ji využívat, neposkytujeme žádnou náhradu. Všechny služby se zavazujeme řádně vykonat.

B) SLUŽBA ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI V UK

 1. Ověřit dostupnost názvu společnosti můžete na našem webu uk.firma-ltd.cz nebo na https://gformations.uk.
 2. Společnost je po vaší objednávce, platbě a vyplnění formuláře k registraci založena Obchodním rejstříkem UK do druhého pracovního dne (jen ve velmi extrémních případech, kdy je úřad přetížen, dojde k zápisu až třetí pracovní den). Můžete si ale rovněž objednat expresní službu založení ve stejný den za příplatek. Pokud tak učiníte a odešlete formulář k registraci společnosti do 12 hodin všedního dne, je společnost založena tentýž den.
 3. Naše společnost je oficiální a přímý agent Companies House UK, pro zápis a správu společností nevyužíváme žádných dalších prostředníků, máme software přímo napojený na Companies House v UK.
 4. Garantujeme vám dodání Authentication Code. Tento neveřejný kód musí ze zákona znát každý ředitel společnosti, neboť díky němu lze udržovat aktuální informace o společnosti na Companies House. Protože jsme přímí registrátoři Companies House, máte k dispozici tento kód ihned po registraci společnosti v našem webovém rozhraní. Pokud máte u nás sídlo společnosti, garantujeme vám také dodání UTR (neveřejného referenčního čísla od HMRC, přiřazeného vaší společnosti pro komunikaci s HMRC), toto číslo též nikde nezveřejňujte.

C) SLUŽBA NOMINEE ŘEDITEL NEBO AKCIONÁŘ, PŘI JEJÍM VYUŽITÍ

 1. Skutečný vlastník nebo jakýkoliv jeho agent nám musí poskytnout: kopii pasu nebo občanského průkazu a dokument prokazující adresu (nemusí souhlasit s občankou), například: účet za elektřinu/plyn/vodu/komunální odpad/pevnou telefonní linku nebo výpis z osobního bankovního účtu. Tímto nám prokážete identitu a adresu vlastníka společnosti / objednatele služby.
 2. V případě, že je společnost registrovaná ve Velké Británii, tak nám musíte dodat název společnosti, registrované číslo společnosti, Authentication Code a referenční číslo HMRC.
 3. V případě, že je společnost registrovaná ve Velké Británii, musíte použít naše sídlo ve Skotsku nebo v Londýně, není-li dohodnuto jinak.
 4. Pokud je společnost registrována v UK, je nutné přijmout podmínku, že Authentication Code bude změněn a nebudete k němu mít přístup po celou dobu trvání předplatného této služby. Kód slouží jako ochrana, že nemůžete nic měnit na zápisu v Obchodním rejstříku bez vědomí ředitele (který je za vedení tohoto registru odpovědný). Authentication Code vám bude samozřejmě kdykoliv a bezplatně zaslán, ale až po ukončení služby Nominee ředitele a zaslání údajů, které chcete nově zapsat do Obchodního rejstříku (údajů nového ředitele), pokud tedy chcete nechat zaslat Authentication Code, znamená to ukončení služby – odstoupení Nominee ředitele.
 5. Rovněž je třeba poskytnout podrobnosti o druhu podnikání společnosti nebo všechny činnosti, do kterých by mohla být společnost zapojena, včetně nákupů majetku a vlastnění jiných společností.
 6. Pokud je splatný Confirmation statement (dříve Annual Return), bude dokončen Nominee ředitelem dle aktuální ceny v našem ceníku na webu a k finanční tíži objednatele / skutečného majitele společnosti, který je tuto částku povinen uhradit ještě před splatností Confirmation statement, není-li dohodnuto jinak.
 7. Pokud je splatný Annual Account a daňové přiznání, bude dokončeno Nominee ředitelem dle aktuální ceny v našem ceníku. Pokud není zpracované účetnictví a zjistíme, že je potřeba ho dokončit, bude tak učiněno dle běžné sazby a k finanční tíži objednatele / skutečného majitele společnosti, který je tuto částku povinen uhradit ještě před splatností Annual Account, a to vždy nejpozději měsíc po ukončení účetního období, není-li dohodnuto jinak.
 1. Budeme od vás potřebovat souhlas s tím, že na konci období předplatného Nominee služby můžeme pokračovat v poskytování služby. V případě, že si jako objednatel nepřejete službu obnovit nebo, že objednatele/vás není možné kontaktovat, bude Nominee služba ukončena a Nominee ředitel odstoupí. Následně bude v Obchodním rejstříku nahrazen objednatelem, nebo jinou osobou, která k tomu dá včas souhlas. Pokud žádná taková osoba není, je již na odpovědnosti majitele/objednatele dosadit ředitele společnosti, jinak obchodní rejstřík začne likvidovat společnost z moci úřední.
 2. Nebudeme podepisovat žádné bankovní účty ve Spojeném království, a to ani nové aplikace ani existující účty společnosti.
 3. Objednáním této služby souhlasíte s tím, že služba Nominee ředitel / naše společnost GENIUS CROSS LTD, ani dosazená fyzická osoba na místo Nominee ředitele nemají nic společného s každodenním chodem vaší společnosti a že jsou ve vaší společnosti jen z důvodu poskytnout anonymitu skutečnému vlastníkovi.

D) VIRTUÁLNÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI – REGISTROVANÁ KANCELÁŘ VAŠÍ SPOLEČNOSTI

 1. Pro využití této služby nám musí podle platných UK zákonů ředitel společnosti nebo jakýkoliv jeho agent poskytnout: kopii pasu nebo občanského průkazu a dokument prokazující adresu (nemusí souhlasit s občankou), například: účet za elektřinu/plyn/vodu/komunální odpad/pevnou telefonní linku nebo výpis z osobního bankovního účtu. Tímto nám prokážete identitu a adresu vlastníka společnosti / objednatele služby. Bez tohoto ověření vám nesmíme přeposlat poštu přijatou na naši adresu.
 2. Úřední poštu a soukromou/obchodní poštu vám zdarma skenujeme.
 3. Je třeba podepsat smlouvu o době použití sídla, která je vždy sepsána na dobu předplatného. Snažíme se tímto chránit před tím, že u nás neoprávněně zůstanete i po případném neprodloužení služby z vaší strany.
 4. Adresu sídla vám garantujeme po celou dobu předplatného. Negarantujeme sice, že sídlo zůstane na stejném místě, ručíme však za to, že zůstane ve stejné jurisdikci (nemůže se tedy například stát, že si od nás pronajmete adresu v Anglii a nahradíme vám ji adresou ve Skotsku). Adresu nikdy neměníme jen tak bez důvodu. Adresu můžeme změnit v rámci zkvalitňování služeb, pokud dostaneme výpověď nebo nastanou jiné závažné problémy na aktuální adrese, pokud přestane být aktuální sídlo funkční. V těchto případech vám změníme adresu sídla na naši novou adresu na Companies House zdarma a tuto změnu vám oznámíme.

E) VIRTUÁLNÍ REZIDENČNÍ ADRESA – OSOBNÍ VIRTUÁLNÍ ADRESA PRO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI A JINÉ VYUŽITÍ (NAPŘÍKLAD ADRESA PRO PODNIKÁNÍ ŽIVNOSTNÍKŮ)

 1. Tato adresa lze využít jako servisní adresa ředitele zapsaného v Obchodním rejstříku, jako adresa pro živnostníka (SELF-EMPLOYMENT) nebo jako osobní adresa, například pokud žijete v UK, ale často cestujete a potřebujete přijímat a přeposílat poštu. Nesmíte však naši adresu uvádět například na řidičský průkaz pro úřad DVLA, nebo jako svoji hlavní adresu v bance!
 2. Úřední poštu a soukromou/obchodní poštu vám zdarma skenujeme a posíláme na váš e-mail.
 3. Je třeba podepsat smlouvu o době použití sídla, která je vždy sepsána na dobu předplatného. Snažíme se tímto chránit před tím, že u nás neoprávněně zůstanete i po případném neprodloužení služby z vaší strany.
 4. Rezidenční adresu vám garantujeme po celou dobu předplatného. Negarantujeme, že adresa zůstane na stejném místě, garantujeme však, že zůstane ve stejné zemi. Adresu nikdy neměníme jen tak bez důvodu. Adresu můžeme změnit v rámci zkvalitňování služeb, pokud dostaneme výpověď, nebo nastanou jiné závažné problémy na aktuální adrese, pokud přestane být aktuální sídlo funkční atd. V těchto případech vám změníme adresu na naši novou adresu na Companies House a HMRC zdarma.

F) VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 1. Pro vedení účetnictví vždy specifikujeme cenu a také podmínky spolupráce předem, při překročení objemu zaplaceného účetnictví vám bude doúčtován poplatek £1 za položku (položka znamená: vydaná či přijatá faktura, zápis do pokladního deníku, položka bankovního účtu, položka úvěrového účtu – např. úvěrový účet ředitele atp.).
 2. Vedení účetnictví zajišťuje jako certifikovaná účetní firma pro UK přímo naše společnost a naši smluvní partneři. Pro zajištění plynulého provozu, např. při dočasném nedostatku zaměstnanců atd., nikdy nebudete v přímém kontaktu s těmito partnery, vše zprostředkováváme my, společnost GENIUS OUTLANDER LTD, která také slouží jako oficiální agent HMRC a podává za vás přiznání a hlášení na HMRC. Před podáním zejména Annual Account a daňového přiznání vždy budete vyzváni k autorizačnímu podpisu dokumentu, máte tak vždy jistotu, že neodešleme na úřad nic, co nemáte pod kontrolou. Od všech podání dostanete potvrzení s originálním digitálním razítkem, pokud úřad toto umožňuje. Pokud ne, pak je z pravidla vidět podání veřejně a můžete to tedy též zkontrolovat.

G) CERTIFICATE OF GOOD STANDING – VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU S APOSTILOU

 1. Standardní službou do cca 40 pracovních dnů doporučujeme objednávat výpis pouze v případě, že na něj nespěcháte. Není zde žádný garantovaný čas doručení, je garantováno jen doručení samotné – nemůže se tedy stát, že vám výpis s apostilou nedoručíme. Berte však, prosím, na zřetel, že pokud jednou touto službou získáte výpis třeba již do 14 dnů, je to spíše o „štěstí” a dobrém načasování (reálně menším zatížení úřadů v UK). Není zde však žádná garance toho, že se výpisu dočkáte dříve než po 40 dnech. Po přijetí vašich peněz ihned objednáme výpis na Companies House a čekáme na jeho doručení (to trvá bez příplatku týden až dva, ale může i déle, nezáleží jen na vytíženosti Companies House, ale také na poště). Následně ihned zasíláme na FCO pro zajištění apostily, zde to trvá od 10 do 20 dnů, ale ani to nelze garantovat. Následně zasíláme apostilovaný výpis k vám. Při této verzi služby bez příplatku nelze ani jeden úřad sledovat, neodpovídáme tedy ani na žádné dotazy typu, kdy už bude apostila atp. (Bohužel si často zákazník objedná tuto variantu s nemožností sledování a již po 14 dnech od objednání nás začíná bombardovat, kdy už bude hotovo – toto prosím nedělejte, nemáme vám co říct až do momentu, kdy je vše hotovo.)
 2. Služba s příplatkem, sledováním a garancí dodání s dodáním do 10 pracovních dnů / s garancí dodání do 5 pracovních dnů a s garancí dodání do dvou pracovních dnů (nelze počítat den objednání). Tuto službu máme plně pod kontrolou a můžeme tak zajistit termín dodání. Cena služby se navyšuje dle naší osobní účasti a příplatků úřadům, čím rychlejší dodání, tím více našeho času, našich cest a příplatků úřadům. Pracovní síla a doprava v Londýně vyjdou draze, cena tedy odpovídá našim nákladům a našemu času. Aktuální podmínky dodání a ceny najdete na našem webu.
 3. I u příplatkové služby si vyhrazujeme právo na opoždění, které nezaviníme, vždy však dodáme potvrzení třetí strany, které bývá i veřejně dostupné, například nečekané uzavření Companies House, FCO, nečekané opoždění kurýrní služby (využíváme nejrychlejší možnou přepravní službu UPS/FEDEXU nebo DHL, dle aktuálně nejlepší nabídky pro rychlost dodání). Ačkoliv jen zřídka zde dojde k opoždění, i to se může stát, například z důvodu živelné katastrofy, stávky řidičů, nehody, pandemie atp.   

H) ZŘÍZENÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ

 1. UK banky nepovolují zastupovat vás při zřízení bankovního účtu ani advokátem, na druhou stranu umožňují zřízení osobního účtu i na dálku s doložením patřičných dokumentů pro občany EU i bez pobytu v UK. Pokud vás má banka takto identifikované, může vám zřídit i firemní účet. Banky v UK vás ani vaši firmu nemusí přijmout za klienta ani v případě, že splníte všechny jejich požadavky, vše je na jejich uvážení. Pokud klienti dají na všechna naše doporučení, máme úspěšnost se zakládáním účtů v UK více než 95%. Úspěšnost by byla přinejmenším 99%, kdyby všichni zákazníci vydrželi tento proces, který může být v některých případech zdlouhavý.
 1. Pokud si chce UK společnost založit účet u některé české banky, ty dávají přednost těm UK společnostem, kde je alespoň ředitelem společnosti občan ČR. Mohou založit účet i ředitelům z jiné země, ale vždy ho musí alespoň 1x vidět. České banky také mají právo odmítnout založení bankovního účtu. Také zde platí, že pokud vytrváte, je téměř 99% jistota, že pro LTD účet v ČR založíte. Sice již nelze zakládat účty na plnou moc, ale nebojte, vším vás provedeme.
 2. Pokud si chce UK společnost založit účet u některé německé banky, ty akceptují především LTD, kde je ve funkci ředitele osoba z Německa nebo okolních států Německa, tedy i ČR, Polska, Slovenska, Francie. U německých bank také nelze zakládat účty na plnou moc, ale vše pro vás maximálně zjednodušíme.
 3. Uděláme vše, co je třeba pro založení bankovních účtů, avšak je třeba mít na paměti, že konečné slovo má vždy banka. Naši službu považujeme za vyřízenou i v případech, kdy otevření účtu banka zamítne. V takovém případě vám však vždy nabídneme otevření účtu v jiné bance za již menší cenu (poníženou o náklady na přípravu, které bývají u všech bank podobné).

CH) READY MADE SPOLEČNOSTI

 1. Garantujeme vám, že pod námi založenými společnostmi připravenými k prodeji dosud nikdo neobchodoval a není na nich žádný závazek.
 2. Výjimkou jsou READY MADE společnosti s registrací k VAT, které musejí být již aktivní, ze zákona totiž nelze zaregistrovat k VAT společnost, která je spící. Garantujeme vám však, že společnost nemá žádný dluh ani jiné závazky. Společnosti mají jedinou činnost, a to IT konzultace nebo e-shop.

I) PORADENSTVÍ

 1. Poradenství nikdy neposkytujeme zdarma, jen někdy ho máme v ceně zakoupených služeb (o tomto jste při zakoupení služby vždy informováni). V naší kanceláři neprovádíme zdarma žádné konzultace, konzultaci poskytujeme za poplatek £200 na hodinu a platba musí proběhnout vždy předem (lze objednat na našem webu nebo přes e-mail, obratem zašleme fakturu). Toto opatření jsme zavedli především z časových důvodů. Bráníme se tak množství zákazníků, kteří se objednávali na konzultaci, ale nepřišli. Tím jsme samozřejmě zbytečně ztratili čas, který jsme mohli věnovat zákazníkům, kteří již mají zaplacené služby. Každý náš ušetřený čas znamená kvalitnější služby pro vás, které máme za cíl neustále zlepšovat. Každá z našich informací je také zároveň cenná zkušenost (která mnoho zákazníkům pomohla), a proto není ani důvod poskytovat ji zdarma.

J) PŘEPOSÍLÁNÍ POŠTY Z NAŠEHO VIRTUÁLNÍHO SÍDLA / REGISTROVANÉ KANCELÁŘE A REZIDENČNÍ ADRESY

 1. Všem garantujeme přeposlání úřední (za úřední poštu považujeme poštu z UK úřadů), ale také obchodní nebo soukromé pošty. Tuto poštu vám zašleme zdarma skenem na váš e-mail nebo do našeho zabezpečeného on-line systému na webu k vašemu účtu. Za příplatek £20 (vč. poštovného) pro běžnou obálku a £50 za balík + poštovné si můžete nechat tuto poštu doposlat, nejpozději však do 14 dnů od doručení skenu, následně bude skartována.

K) OSTATNÍ OBECNÉ PODMÍNKY

1. Vaše povinnosti

Přijímáme objednávky na základě toho, že klienti zadávající objednávku za služby zaplatí, následně poskytneme objednanou službu. Je odpovědnost klienta zajistit bezpečnost svého uživatelského účtu. Klient by neměl nikomu jinému poskytovat přístup do svého e-mailu, ze kterého s námi komunikuje, ani přístup k telefonu nebo poštovní adrese. Všechny tyto komunikační prostředky musí zajistit na svoji odpovědnost. Klient se zavazuje platit za jakékoli objednané služby, a to objednané na tomto účtu, telefonicky, e-mailem, nebo osobně. Neposkytujeme žádnou službu dříve, než klient zaplatí celkovou částku služby. Klientům poskytujeme služby pouze na základě toho, že nám dali úplné a řádné pokyny a oprávnění k zákonnému provádění těchto služeb. Jako klienti se zavazujete, že zajistíte přesnost a úplnost informací, které nám poskytnete, a přijímáte veškerou odpovědnost za odmítnutí dokumentů z důvodu nepřesností nebo neúplnosti. Je odpovědností klienta zajistit, aby libovolný název společnosti nebo název domény, který si vyberete, byl k dispozici pro registraci a mohl být pro vás použit zákonným způsobem. Za výběr jména nepřijímáme žádnou odpovědnost. Jakmile od klienta přijmeme žádost o služby, může nás kontaktovat prostřednictvím našeho webu, nebo na poštovní adrese zobrazené na našem webu a požádat o stažení své žádosti. Vzhledem k povaze služeb, které poskytujeme, bude zcela na našem uvážení, zda má klient za tyto služby nárok na vrácení peněz. Při tom samozřejmě zvážíme rozsah, v jakém jsme zahájili práce na poskytování této služby. Pokud se klient rozhodl využít některou z našich služeb, tj. účetnictví, registrovanou adresu kanceláře (sídlo), nebo tajemníka Nominee, je jeho povinností udržovat svou společnost v souladu se zákonem a nepřitahovat věřitele nebo jiné právnické osoby do našeho sídla.

2. Naše povinnosti

Při sestavování našich webových stránek budeme postupovat s náležitou péčí a vynaložíme přiměřené úsilí, abychom klientům naše stránky kdykoli zpřístupnili. Přijetím žádosti o služby od klienta potvrzujeme naše přijetí a potvrzujeme detaily, které nám poskytl e-mailem. Za přijetí pokynů ke službě považujeme to, že k nim došlo v době přijetí a nikoli v okamžiku odeslání e-mailu. Dokud od klienta nedostaneme další pokyny, ponecháme si na jeho kredit veškerý poplatek za podání žádosti nebo podání, který se nám vrátí po zamítnutí jakékoli žádosti nebo podání. V případě, že Obchodní rejstřík zamítne žádost nebo podání, bude mít klient sedm dní na opětovné odeslání žádosti s příslušnými opravami bez dalších poplatků. Pokud požádáte o otevření bankovního účtu pro vaši novou společnost službou nabízenou na našem webu, otevřeme účet jménem vaší společnosti. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za bankovní účet kromě jeho otevření v souladu s popisem zveřejněným na našich stránkách. Je čistě na bance, jestli bankovní účet pro klienta odsouhlasí, nebo zamítne jeho otevření. Klient u nás může objednat otevření účtu v jiné bance, avšak musí znovu zaplatit za tuto službu.

3. Cena a platba

Ceny, které má klient za objednané služby zaplatit, jsou uvedeny na našem webu. Vyhrazujeme si právo tyto ceny čas od času měnit a tyto změny budeme vždy zveřejňovat na našich webových stránkách. Platba bude klientem provedena kreditní nebo debetní kartou přes zabezpečenou platební bránu Stripe, nebo bankovním převodem pomocí postupu uvedeného na našich stránkách, SMS, e-mailem, nebo telefonicky v době objednání. Cena služeb, které si klient objedná, bude potvrzena v okamžiku žádosti. Klient souhlasí s tím, že za vybrané služby zaplatí ceny uvedené na našem webu nebo na faktuře. Při objednávce na webu souhlasí s tím, že klikne na tlačítko přijmout a provede úhradu objednávky – on-line, nebo bankovním převodem. Při objednávce mimo web souhlasí s tím, že zaplatí fakturu.

Jakákoli zakoupená účetní služba pokrývá dvanáctiměsíční období, není-li uvedeno jinak.

4. Výkon

Čas není podstatou pro poskytování našich služeb pro klienta. Budeme usilovat o to, abychom splnili časové odhady uvedené na našich webových stránkách, ale tyto zůstávají pouze odhady. Nepřijímáme tedy žádnou odpovědnost za zpoždění způsobené třetími stranami nebo z důvodů mimo naši kontrolu (například nedostupnost celosvětového webu nebo počítačových systémů nebo selhání telekomunikací). Nejsme povinni přijmout žádnou žádost nebo pokračovat v poskytování jakékoli služby. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli žádost nebo přerušit poskytování jakékoli služby bez odpovědnosti.

5. Vyloučení a omezení

Co se týče informací na našem webu, neposkytujeme žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo vhodnosti informací a související grafiky pro jakýkoli účel. Informace obsažené na našich stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby a mají sloužit pouze jako obecný popis našich služeb. Jakékoli předpokládané výrazy, včetně těch, které se týkají kvality, účelnosti, souladu s popisem nebo vzorkem, jsou vyloučeny. S výjimkou nároků týkajících se smrti nebo zranění v důsledku nedbalosti nebo jinak stanovených zákonem, naše odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu (kompenzační, přímé, nepřímé, nebo následné škody, ztráta dat, příjem, nebo zisk, ztráta, nebo poškození majetku) a nároky třetích stran vyplývající z jakéhokoli jediného nároku budou omezeny na hodnotu opětovného dodávání příslušných služeb pro vás. Souhlasem s těmito podmínkami souhlasíte též s tím, že toto omezení je přiměřené s ohledem na povahu našich webových stránek a povahu našich služeb.

6. Variace

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění revidovat obsah našich webových stránek (včetně námi nabízených služeb, produktů a sídla společnosti) a obchodní podmínky. Jakékoli změny smluvních podmínek budou zveřejněny na našem webu a pokračováním v používání tohoto webu i po jakékoli takové změně dáváte najevo, že souhlasíte s tím, že budete revidovanými podmínkami vázáni.

7. Odkazy na jiné stránky

Některé odkazy, včetně hypertextových odkazů, na našich webových stránkách vás mohou přesunout mimo naše stránky. Odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení obsahu námi odkazovaného webu, nebo jeho provozovatele. Nejsme zodpovědní za obsah jakékoli webové stránky mimo náš web.

8. Vyšší moc

Neodpovídáme za neposkytnutí služby nebo zpoždění při poskytování našich služeb prostřednictvím našich stránek i mimo ně, které vyplývají z jakékoli události nebo okolností, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně poruch systémů nebo přístupu k síti, požáru, výbuchu nebo nehody.

9. Ochrana osobních údajů

Klient souhlasí s tím, že můžeme shromažďovat, ukládat a používat informace o něm v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Genius Outlander Ltd a klient jsou povinni dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně dat a podmínek Genius Outlander Ltd ve vztahu k jakýmkoli osobním údajům zpracovávaným Genius Outlander Ltd nebo klientem za účelem služeb. Pokud vystupuje jako zpracovatel dat, Genius Outlander Ltd bude jednat pouze na základě pokynů klienta jako správce dat. Genius Outlander Ltd přijme vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování těchto osobních údajů a proti náhodnému zničení nebo zničení těchto osobních údajů.

Naše povinnosti týkající se důvěrnosti a ochrany klientských osobních údajů bereme velmi vážně. Nebudeme proto bez předchozího souhlasu klienta prodávat ani zpřístupňovat žádná data třetím stranám, s výjimkou následujících omezených účelů. Vaše data mohou být předávána jiným společnostem, partnerstvím nebo organizacím ve stejném nebo přidruženém řízení nebo kontrole, pro marketingové účely nebo za účelem poskytnutí nových informací o produktech, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Souhlasíte s tím, že my nebo naši spolupracovníci s vámi můžeme komunikovat telefonicky, e-mailem, faxem, nebo poštou, abychom vás informovali o nových produktech nebo službách, které můžeme nabídnout my nebo naši spolupracovníci. Berete na vědomí, že vaše data mohou být v rámci těchto procesů přenášena a ukládána v zahraničí včetně zemí mimo Evropskou unii.

10. Vlastnická práva

Všechna práva na design, text, grafiku a další materiály na našich webových stránkách a ve všech materiálech Genius Outlander Ltd mimo web a jejich výběr nebo uspořádání vlastníme my nebo jiné třetí strany. Povolení k elektronickému kopírování a tisku v tištěné podobě na našich stránkách je povoleno výhradně v souvislosti s pořízením zboží nebo služeb prostřednictvím naší stránky. Jakékoli jiné použití materiálů z našich stránek (včetně reprodukce pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny výše, a změny, úpravy, distribuce nebo opětovné zveřejnění) bez našeho předchozího písemného souhlasu je přísně zakázáno. Klient bere toto na vědomí.

11. Práva třetích stran

Tyto smluvní podmínky nejsou zamýšleny tak, aby byly vymahatelné jakoukoli třetí stranou, jak je stanoveno v zákoně o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 (UK – The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.).

12. Jurisdikce

Náš vztah s klientem se bude řídit britským právem a bude podléhat výlučně jurisdikci britských soudů. Dle výše uvedených podmínek je závazná objednávka služeb až po uhrazení faktury.

13. Ukončení služby

Vyhrazujeme si právo dle svého výhradního uvážení ukončit jakoukoli službu, tj. registrovanou kancelář, jmenovaného tajemníka bez předchozího upozornění, a odmítnout poskytovat službu kterémukoli klientovi Genius Outlander Ltd. Pokud z nějakého důvodu dojde k porušení podmínek klientem, odstraníme našeho Nominee nebo bydliště z entity a změníme to na kontaktní údaje, které evidujeme od klienta nebo na defaultní adresy úřadů.

14. Vrácení peněz a storno podmínky

Vzhledem k povaze služeb, které Genius Outlander Ltd poskytuje, bude zcela na našem uvážení, zda má klient za tyto služby nárok na vrácení peněz. Při tom zvážíme především rozsah, v jakém jsme zahájili práce na poskytování této služby, a pokud je vrácení povoleno, bude od všech splatných náhrad odečten 90% správní poplatek. Klient může zrušit jakoukoli službu za předpokladu, že dostaneme oznámení o zrušení do naší kanceláře, na e-mail, nebo telefon, ale klient nemá nárok na náhradu za jakékoli poskytnuté, částečně poskytnuté, nebo neposkytnuté služby, pokud Genius Outlander Ltd náhradu neschválí.

15. Přesměrování pošty

Klient bude odpovědný za veškeré výsledné spediční a servisní poplatky. Tato smlouva začíná platit dnem, kdy klient zadá objednávku a zaplatí poplatek za službu, a pokračuje po dobu stanovenou v objednávce a poté až do ukončení kteroukoli ze stran tím, že druhé straně zašle jednoměsíční písemné oznámení. Oznámení o ukončení dohody musí být zaslána e-mailem, nebo písemně a doručena pověřenému zástupci druhé strany, nebo zaslána doporučenou poštou. Po ukončení smlouvy je klient povinen oznámit všem stranám změnu adresy. Následná pošta zaslaná na sídlo společnosti Genius Outlander Ltd bude vrácena odesílateli. Poplatky za poskytování služby jsou splatné předem ve standardní den určený při zadání objednávky služby.

Genius Outlander Ltd si vyhrazuje právo odmítnout převzetí jakéhokoli dodaného zboží, které podle jeho názoru překračuje přiměřenou velikost, hmotnost, objem nebo množství bez předchozího souhlasu. Genius Outlander Ltd nepřijme žádné nebezpečné, živé a rychle se kazící zboží. Genius Outlander Ltd nezaručuje ani nepřebírá odpovědnost za žádnou ze služeb podle této smlouvy. Klient ručí za to, že nebude používat žádná z práv udělených v těchto podmínkách pro žádné obscénní, nezákonné, nemorální nebo pomlouvačné účely a nijak nepoškodí Genius Outlander Ltd. Klient nebude žádným způsobem používat nebo kombinovat jméno Genius Outlander Ltd, zcela, nebo zčásti, pro účely obchodních aktivit. Genius Outlander Ltd neodpovídá za žádné ztráty, které klientovi vzniknou v důsledku mechanického selhání, zpoždění, nebo neplnění povinností některého ze zaměstnanců nebo vedoucích pracovníků. Za žádných okolností nebude společnost Genius Outlander Ltd odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně odpovědnosti za nepřímé nebo následné ztráty nebo ušlý zisk.

16. Opatření proti praní špinavých peněz

Genius Outlander Ltd se řídí nařízeními o praní špinavých peněz, financování terorismu a převodu prostředků platných v UK. Genius Outlander Ltd jako poskytovatel služeb společnostem nese za klienty trvalou odpovědnost za provádění pravidelných kontrol každé společnosti a jejích úředníků a skutečných vlastníků, kterým poskytujeme průběžné služby. Vaše přijetí těchto podmínek nás opravňuje k bezpečnostní kontrole jakékoli pošty doručené na naši adresu v souvislosti s jakoukoli společností, kterou jste vytvořili prostřednictvím těchto webových stránek, telefonem, osobně, nebo e-mailem, nebo jste nás zavázali poskytovat jí nepřetržité služby. V případě, že některá z našich kontrol odhalí informace nebo činnosti, které jsou nezákonné, neetické, nebo jinak rizikové, vyhrazujeme si právo ukončit služby bez předchozího upozornění a bez náhrady. Genius Outlander Ltd může požadovat, aby klient prokázal svou totožnost a adresu ve formě originálních certifikovaných dokumentů, aby splnil naše interní postupy proti praní špinavých peněz. Nedodržení jakékoli žádosti o takové dokumenty v přiměřené lhůtě může vést k ukončení služeb. Za ukončení služeb vyplývajících z klientova nedostatečného dodržování našich postupů proti praní špinavých peněz nebude poskytnuta žádná náhrada.

V Motherwell, dne 18/08/2022

Frank Cross – ředitel společnosti
Genius Outlander Ltd

Předchozí článekSídlo v Praze
Další článekNákladní autodoprava v UK

Related Articles