Všeobecné smluvní podmínky / Terms & Conditions

Všeobecné smluvní podmínky

Platné pro všechny firmy, které propagují své služby na webu www.firma-ltd.cz

zejména:
GENIUS CROSS LIMITED, firma registrovaná v Irsku 
 /
GENIUS CROSS LLC, Filing ID 2018-000792507, firma registrovaná v USA, ve státě Wyoming
/
a GENIUS CROSS LTD, Company number 12130123, společnost registrovaná v UK

(dále jen ,,nás“,,s námi“, ,,našem“, ,,naše“, ,,jejich“, ,,web“, ,,webu“, nebo ,,Genius“)

a pro jejich zákazníky, stejné podmínky platí i pro zákazníky, kteří nás kontaktují jinak než pomocí tohoto webu, všichni budou odkázáni ještě před objednávkou služeb na náš web k prostudování našich smluvních podmínek, definice zákazník zahrnuje jakoukoli osobu nebo firmu, se kterou jste spojeni a jejímž jménem používáte náš web nebo přijmete fakturu.

(dále jen ,,klient“, ,,klientům“, ,,klientem“)

Definice

„službami“ se rozumí služba zakládání společností, poskytování účetnictví, poradenských služeb, pomoci se založením účtů a další doplňkové služby nabízené na našich stránkách, osobně nebo po telefonu a případně zahrnuje veškeré námi dodané zboží a toto bere klient na vědomí.

„Smluvní podmínky“ zahrnují tyto obchodní podmínky, naše Zásady ochrany osobních údajů a všechny další pokyny, které jsme zveřejnili na našem webu a toto bere klient na vědomí.

Pravidla a podmínky

Klient souhlasí, že při vyžádání služeb z našich stránek bude postupovat online, jak je uvedeno na našem webu, také můžeme komunikovat mailem, telefonicky, osobně a nebo poštou.
Při prvním vyžádání služeb Vám poskytneme individuální uživatelské jméno uživatelského účtu na základě toho, že tento účet musíte použít, když od nás požadujete služby. Veškerá komunikace ohledně poskytovaných služeb může být prováděna také pomocí e-mailu, telefonu nebo poštou a klient toto bere na vědomí. Klient souhlasí, že jako závazná objednávka je bráno to, že klient zaplatí vystavenou fakturu. Naše zásada je, že neposkytujeme žádné služby dříve, než je uhrazena celková splatná částka za fakturované služby a klient toto bere na vědomí. Vyhrazujeme si právo udělat vyjímku, na které se předem dohodneme mailem, osobně, telefonem nebo prostřednictvím webu.
Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny objednávky, které s námi uzavřete na webu, e-mailem, telefonem nebo osobně. Veškerý přístup na naše stránky podléhá těmto smluvním podmínkám.

Detail vybraných služeb – pro Váš přehled

SLUŽBA ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI V UK

 1. ověřit dostupnost názvu UK společnosti můžete na našem webu https://gformations.uk/hledat nebo na našem mailu, či prostřednictvím formuláře u ostatních
 2. společnost je po Vaši objednávce, platbě a vyplnění formuláře k registraci založena obchodním rejstříkem v co nejkratší možné době
 3. naše společnost je oficiální a přímý agent Companies House UK, pro zápis a správu společností nevyužíváme žádných dalších prostředníků, máme software přímo napojený na Companies House v UK a v dalších zemích komunikujeme s úřady přímo.
 4. garantujeme Vám dodání Authentication Code u Vaší UK společnosti, tento neveřejný kód musí ze zákona znát každý ředitel společnosti, díky němu lze udržovat aktuální informace o společnosti na Companies House. Protože jsme přímí registrátoři Companies House, máte k dispozici tento kód ihned po registraci společnosti v našem webovém rozhraní. Pokud máte u nás sídlo společnosti, garantujeme Vám také dodání UTR (neveřejného referenčního čísla od HMRC, přiřazeného Vaší společnosti pro komunikaci s HMRC), toto číslo též nikde nezveřejňujte.

SLUŽBA NOMINEE ŘEDITEL nebo AKCIONÁŘ, při jejím využití

 1. nám musí skutečný vlastník a jakýkoliv jeho agent poskytnout: kopii pasu nebo občanského průkazu a dokument prokazující adresu (nemusí souhlasit s občankou), například: účet za elektřinu / plyn / vodu / komunální odpad / pevnou telefonní linku nebo výpis z osobního bankovního účtu. Tímto nám prokážete identitu a adresu vlastníka společnosti / objednatele služby.
 2. v případě, že je společnost registrovaná ve Velké Británii, tak nám musíte dodat název společnosti, registrační číslo, Authentication Code a referenční číslo HMRC.
 3. v případě, že je společnost registrovaná ve Velké Británii, musíte použít náše sídlo v UK, není-li dohodnuto jinak.
 4. pokud je společnost registrována v UK, je nutné přijmout podmínku, že Authentication Code bude změněn a nebudete k němu mít přístup po celou dobu trvání předplatného této služby, slouží jako ochrana, že nemůžete nic měnit na obchodním rejstříku bez vědomí ředitele (který je za vedení tohoto registru odpovědný), Authentication Code Vám bude samozřejmě kdykoliv a bezplatně zaslán, ale až po ukončení služby Nominee ředitele a zaslání údajů, které chcete nově zapsat na obchodní rejstřík (údajů nového ředitele), pokud tedy chcete nechat zaslat Authentication Code, znamená to ukončení služby – odstoupení Nominee ředitele.
 5. nám musíte poskytnout podrobnosti o druhu podnikání společnosti nebo všechny činnosti, do kterých by mohla být společnost zapojena, včetně nákupů majetku a vlastnění jiných společností.
 6. pokud je splatný Confirmation statement (dříve Annual Return), bude dokončen  Nominee ředitelem dle aktuální ceny v našem ceníku (ke dni 20/04/2017 je cena 1500 Kč) a k finanční tíži objednatele / skutečného majitele společnosti, který je tuto částku povinen uhradit ještě před splatností Confirmation statement, není-li dohodnuto jinak.
 7. pokud je splatný Annual Account a daňové přiznání, bude dokončeno Nominee ředitelem dle aktuální ceny v našem ceníku (ke dni 20/04/2017 je cena 2000 Kč pro spící společnost a 3000 Kč pro aktivní společnost, pokud není zpracované účetnictví a zjistíme, že je potřeba dokončit, bude dokončené dle běžné sazby – minimální cena je 12200 Kč za účetnictví do 20 položek) a k finanční tíži objednatele / skutečného majitele společnosti, který je tuto částku povinen uhradit ještě před splatností Annual Account a to vždy nejpozději měsíc po ukončení účetního období, není-li dohodnuto jinak.
 1. musíte souhlasit, že na konci období předplatného Nominee služby, může objednatel pokračovat s předplatným. V případě, že si odjednatel nepřeje službu obnovit nebo, že není možné kontaktovat objednatele, bude Nominee služba ukončena a Nominee ředitel odstoupí, nahrazen bude na obchodní rejstřík objednatelem, nebo jinou osobou, která k tomu dá včas souhlas. Pokud žádná taková osoba není, je již na odpovědnost majitele / objednatele dosadit ředitele společnosti, jinak obchodní rejstřík začne likvidovat společnost z moci úřední.
 2. nebudeme podepisovat žádné bankovní účty ve Spojeném království a to ani nové aplikace, ani existující účty společnosti.
 3. souhlasíte s tím, že služba Nominee ředitel / GENIUS, ani dosazená fyzická osoba na místo Nominee ředitele nemají nic společného s každodenním chodem Vaší společnosti a že jsou ve Vaší společnosti jen z důvodu poskytnout anonymitu skutečného vlastníka.
 4. je nutné dodat svoji osobu nebo společnost do registru PSC, tento registr neuvádí ředitele ani akcionáře, ale osobu, která vykonává nad touto společností podstatnou kontrolu, to samozřejmě nemůže být v žádném případě Nominee akcionář.

VIRTUÁLNÍ SÍDLO SPOLEČNOSTI – registrovaná kancelář Vaší společnosti

 1. pro využití této služby nám musí podle platných zákonů ředitel společnosti a jakýkoliv jeho agent poskytnout: kopii pasu nebo občanského průkazu a dokument prokazující adresu (nemusí souhlasit s občankou), například: účet za elektřinu / plyn / vodu / komunální odpad / pevnou telefonní linku nebo výpis z osobního bankovního účtu. Tímto nám prokážete identitu a adresu vlastníka společnosti / objednatele služby. Bez tohoto ověření Vám nesmíme přeposlat poštu přijatou na naši adresu.
 2. úřední poštu máte přeposlanou zdarma a soukromou / obchodní poštu si můžete předplatit dle platné ceny na našem webu. Pokud Vám příjde soukromá / obchodní pošta a nebudete mít předplaceno přeposlání ani jedné takovéto pošty, budeme poštu automaticky skartovat nebo vracet odesílateli a nebudete na tuto zkutečnost nijak upozorněni. Pokud tedy očekáváte jakoukoliv jinou než úřední poštu, důrazně doporučujeme předplatit alespoň jednu dosílku obchodní / soukromé pošty – pokud této služby nebude vužito, pak Vám předplatné za poštu bude vráceno (toto je jediná služba, za kterou vracíme peníze, protože je přijímáme pouze jako kredit na Váš účet až do doby, než Vám přepošleme poštu).
 1. musíte podepsat smlouvu o době použití sídla, ta je vždy sepsána na dobu předplatného, musíme se tímto chránit před tím, že u nás neoprávněně zůstanete i po případném neprodloužení služby z Vaší strany.
 2. adresu sídla Vám garantujeme po celou dobu předplatného, negarantujeme však, že sídlo zůstane na stejném místě, garantujeme však, že zůstane ve stejné jurisdikci (nemůže se tedy například stát, že si od nás pronajmete adresu v Anglii a nahradíme Vám ji adresou ve Skotsku), adresu nikdy neměníme jen tak bez důvodu, adresu můžeme změnit v rámci zkvalitňování služeb, pokud dostaneme výpověď nebo nastanou jiné závažné problémy na aktuální adrese, pokud přestane být aktuální sídlo funkční, změníme Vám adresu sídla na naši novou adresu na Companies House zdarma a tuto změnu Vám oznámíme.

VIRTUÁLNÍ REZIDENČNÍ ADRESA – osobní virtuální adresa pro ředitele společnosti a jiné využití (například adresa pro podnikání živnostníků)

 1. tato adresa lze využít jako servisní adresa ředitele v obchodním rejstříku, jako adresa pro živnostníka (SELF-EMPLOYMENT) nebo jako osobní adresu, například pokud žijete v UK, ale často cestujete a potřebujete přijímat a přeposílat poštu. Nesmíte naši adresu uvádět například na řidičský průkaz  pro úřad DVLA, nebo jako svoji hlavní adresu v bance!
 2. úřední poštu máte přeposlanou zdarma a soukromou / obchodní poštu si můžete předplatit dle platné ceny na našem webu. Pokud Vám příjde soukromá / obchodní pošta a nebudete mít předplaceno přeposlání ani jedné takovéto pošty, budeme poštu automaticky skartovat nebo vracet odesílateli a nebudete na tuto zkutečnost nijak upozorněni. Pokud tedy očekáváte jakoukoliv jinou než úřední poštu, důrazně doporučujeme předplatit alespoň jednu dosílku obchodní / soukromé pošty – pokud této služby nebude vužito, pak Vám předplatné za poštu bude vráceno (toto je jediná služba, za kterou vracíme peníze, protože je přijímáme pouze jako kredit na Váš účet až do doby, než Vám přepošleme poštu).
 3. musíte podepsat smlouvu o době použití sídla, ta je vždy sepsána na dobu předplatného, musíme se tímto chránit před tím, že u nás neoprávněně zůstanete i po případném neprodloužení služby z Vaší strany.
 1. rezidenční adresu Vám garantujeme po celou dobu předplatného, negarantujeme však, že adresa zůstane na stejném místě, garantujeme však, že zůstane ve stejné jurisdikci (nemůže se tedy například stát, že si od nás pronajmete adresu v Anglii a nahradíme Vám ji adresou ve Skotsku), adresu nikdy neměníme jen tak bez důvodu, adresu můžeme změnit v rámci zkvalitňování služeb, pokud dostaneme výpověď nebo nastanou jiné závažné problémy na aktuální adrese, pokud přestane být aktuální sídlo funkční, změníme Vám adresu sídla na naši novou adresu na Companies House zdarma.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 1. pro vedení účetnictví vždy specifikujeme cenu předem a také podmínky spolupráce, při překročení objemu zaplaceného účetnictví Vám bude doúčtován přiměřený doplatek (položka znamená: vydaná či přijatá faktura, zápis do pokladního deníku, položka bankovního účtu, položka úvěrového účtu – např. úvěr. účet ředitele atp…)
 2. vedení účetnictví zajišťují naši zaměstnanci a naši smluvní partneři, nikdy nebudete v přímém kontaktu s těmito partnery, vše na venek zprostředkováváme my, GENIUS, sloužíme také jako oficiální agent HMRC a podáváme za Vás přiznání a hlášení na HMRC, před podáním zejména Annual Account a daňového přiznání vždy budete vyzváni k autorizačnímu podpisu dokumentu, máte tak vždy jistotu, že neodešleme na úřad nic, co nemáte pod kontrolou. Od všech podání dostanete potvrzení s originál digitálním razítkem nebo jiným potvrzením, pokud úřad toto umožňuje, pokud úřad toto neumožňuje, pak je z pravidla vidět podání veřejně a můžete tak tedy též uplatnit kontrolu.

CERTIFICATE OF GOOD STANDING – výpis z obchodního rejstříku s apostilou

 1. standardní službou za 6000 Kč do cca. 40 pracovních dnů doporučujeme objednávat výpis pouze v případě, že na něj nespěcháte, není zde žádný garantovaný čas doručení, je zde garantováno jen doručení samotné – nemůže se tedy stát, že Vám výpis s apostilou nedoručíme, berte však prosím na zřetel, že pokud jednou touto službou získáte výpis třeba již do 14 dnů, je to spíše o ,,štěstí” a dobrém načasování (reálně menším zatížením úřadů v UK), není zde však žádná garance toho, že se výpisu dočkáte až po 40 dnech, po přijetí Vašich peněz ihned objednáme výpis na Companies House a čekáme na jeho doručení (to trvá bez příplatku týden až dva, ale může i déle, nezáleží jen na vytíženosti Companies House, ale také na poště), následně ihned zasíláme na FCO pro zajištění apostily, zde to trvá od 10 do 20 dnů, ale ani to nelze garantovat, následně zasíláme apostilovaný výpis k Vám, při této verzi bez příplatku nelze ani jeden úřad sledovat, neodpovídáme tedy na žádné dotazy kdy už bude apostila atp (bohužel si často zákazník objedná tuto variantu s nemožností sledování a již po 14 dnech od objednání nás začíná bombardovat, kdy už bude hotovo – toto prosím nedělejte, nemáme Vám co říct, až do momentu, kdy je vše hotovo).
 2. služba s příplatkem, sledováním a garancí dodání je již od 13000 Kč s dodáním do 10 pracovních dnů / za 18000 Kč s garancí dodání do 5 pracovních dnů a za 40000 Kč s garancí dodání do dvou pracovních dnů (nelze počítat den objednání). Tuto službu máme plně pod kontrolou a můžeme tak zajistit termín dodání, služby se navyšuje, dle naší osobní účasti a příplatku úřadům, čím rychlejší dodání, tím více našeho času, našich cest a příplatku úřadům. Pracovní síla a doprava v Londýně vyjdou draze, cena tedy odpovídá našim nákladům a našemu času.
 3. vyhrazujeme si právo i u příplatkové služby na opoždění, které nazaviníme, vždy však dodáme potvrzení třetí strany, které bývá i veřejně dostupné, například nečekané uzavření Companies House, FCO, nečekané opoždění kurýrní služby (využíváme nejrychlejší možnou přepravní službu FEDEXU nebo UPS a nikdy se neopozdila, ale teoreticky se i to může stát) – nepříklad živelná katastrofa, stávka řidičů, nehoda atp.   

VÝMĚNA ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU v UK- asistence při výměně

 1. většina nově příchozích do UK nemá šekovou knížku, někdo ani nemá zkušenost nebo to nechce zkoumat, proto pomáháme s výměnou ŘP, v ceně této služby je příslušný šek (poplatek úřadu), vyplnění formuláře a poradenství s tím, co je třeba k formuláři dodat, také jeho zaslání na úřad.
 2. běžná lhůta pro vyřízení úřadem DVLA je 14 dní, nemůžeme však ručit za úřad, že dodrží tuto lhůtu, záleží především na jeho aktuálním vytížení.
 3. při výměně evropského ŘP za UK ŘP je vždy potřeba přiložit originál identifikační doklad (OP nebo PAS) a ten odeslat na úřad společně s řidičským průkazem, který se chystáte vyměnit, tento řidičský průkaz Vám již nebude vrácen, úřad Vám vydá nový UK ŘP a starý řidičský průkaz zašle zpět na úřad, kdy byl vydán. Doklad totožnosti Vám zašle zpět (převážně odděleně od ŘP). Také je potřeba přiložit kvalitní pasové foto, kde je čistě bílé pozadí! Nový ŘP a Váš doklad totožnosti Vám zašle úřad vždy na UK adresu, kterou uvedete v žádosti. Pozor, úřad zpět zasílá dokumenty obyčejnou poštou, již dvakrát se stalo, že nebyl některý z dokladů doručen, dvakrát se stalo, že nebyla doručena občanka a dvakrát se stalo, že nebyl doručen ŘP, to je pak velmi komplikovaný proces, obzvláště, když se jedná o první UK ŘP, je to však mizivé procento a nestává se to tedy často. Vše lze vyřešit, ale může to pak trvat dlouho a to je u těchto dokladů pochopitelně věc, které může člověku značně komplikovat život. Řidičský průkaz v UK bohužel nelze vyměnit jinak, než poštou, nelze zajet na žádný úřad přímo a tam jej odevzdat a dojít si pro nový, aplikovat lze jen poštou.

ZŘÍZENÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ

 1. UK banky nepovolují zastupovat Vás ani advokátem při zřízení bankovního účtu, nadruhou stranu umožňují zřízení osobního účtu i na dálku s doložením patřičných dokumentů pro občany EU i bez pobytu v UK, pokud Vás má banka takto identifikovaného, může Vám zřídit i firemní účet. Banky v UK Vás, ani Vaši firmu nemusí přijmout za klienta, ani v případě, že splníte všechny jejich požadavky, vše je tedy na jejich uvážení. Pokud klienti dají na všechna naše doporučení, máme úspěšnost se zakládáním účtů v UK více než 95%. Úspěšnost by byla přinejmenším 99%, kdyby všichni zákazníci vydrželi tento proces, který může být v některých případech zdlouhavý.
 1. české banky zakládájí účty zahraničním společnostem především, kde je alespoň ředitelem společnosti občan ČR, mohou založit účet i ředitelům z jiné země, ale vždy ho musí alespoň 1X vidět. České banky také mají právo odmítnou založení bankovního účtu. Také zde platí, že pokud vytrváte, je téměř 99% jistota, že pro LTD účet v ČR založíte. Německé banky akceptují především LTD, kde je ve funkci ředitele osoba z německa nebo okolních států německa, tedy i ČR, Polska, Slovenska, Francie.. U německých bank také nelze zakládat účty na plnou moc, ale vším Vás provedeme.
 2. uděláme vše, co je třeba pro založení bankovních účtů, konečné slovo má vždy však banka, naší službu považujeme za vyřízenou i v případech, kdy otevření účtu banka zamítne. V takovém případě Vám však vždy nabídneme otevření účtu v jiné bance za již menší cenu (poníženou o náklady na přípravu, které bývají u všech bank podobné).

READY MADE SPOLEČNOSTI

 1. garantujeme Vám, že naše založené společnosti připravené k prodeji jsou nikdy neobchodované a není na nich žádný závazek.
 2. READY MADE s registrací k VAT, tyto společnosti musejí být obchodované, ze zákona nelze zaregistrovat k VAT společnost, které je spící. Garantujeme Vám však, že společnost nemá žádný dluh, ani jiné závazky. Společnosti mají jedinou činnost a to miniaturní internetový obchod. Převážně mají doménu i internetovou stránku s doménou podobnou nebo stejnou s názvem společnosti a mají tedy i opravdovou historii, tuto doménu Vám po prodeji společnosti přenecháme. Společnost je převážně rovnou i jejím vlastníkem.

PORADENSTVÍ

 1. nikdy neposkytujeme zdarma, poradenství máme někdy v ceně zakoupených služeb (o tomto jste při zakoupení služby vždy informován). Neprovádíme v naši kanceláři žádné konzultace zdarma, konzultaci poskytujeme za symbolický poplatek 1000 Kč na hodinu a platba je vždy předem (lze objednat na našem webu nebo přes mail zašleme fakturu), toto opatření jsme zavedli především z časových důvodů. Bráníme se tak množství zákazníků, kteří se objednávali na konzultaci, ale nepřišli. Tím jsme samozřejmě zbytečně ztratili čas, který jsme mohli věnovat zákazníkům, kteří již mají zaplacené služby. Každý náš ušetřený čas znamená kvalitnější služby pro Vás, které máme za cíl neustále zlepšovat. Každá z našich informací je také zároveň cenná zkušenost (která mnoho zákazníkům pomohla) a proto není ani důvod poskytovat ji zdarma.

PŘEPOSÍLÁNÍ POŠTY Z NAŠEHO VIRTUÁLNÍHO SÍDLA / REGISTROVANÉ KANCELÁŘE A REZIDENČNÍ ADRESY

 1. všem garantujeme skenování nebo přeposlání úřední pošty zdarma, za úřední poštu považujeme poštu z UK úřadů, tuto poštu Vám zašleme zdarma skenem na Váš mail nebo do našeho zabezpečeného online webu k Vašemu účtu. Za příplatek 200 Kč si můžete nechat tuto poštu doposlat, nejpozději však do 7 dnů, následně bude skartována.
 2. veškerou ostatní poštu považujeme za obchodní nebo soukromou, kterou  si můžete předplatit dle platné ceny na našem webu je cena 200 Kč za zaslání jedné obálky poštou a 100 Kč za naskenování jedné obálky). Pokud Vám příjde soukromá / obchodní pošta a nebudete mít předplaceno přeposlání ani jedné takovéto pošty, budeme poštu automaticky skartovat nebo vracet odesílateli a nebudete na tuto zkutečnost nijak upozorněni. Pokud tedy očekáváte jakoukoliv jinou než úřední poštu, důrazně doporučujeme předplatit alespoň jednu dosílku obchodní / soukromé pošty – pokud této služby nebude vužito, pak Vám předplatné za poštu bude vráceno (toto je jediná služba, za kterou vracíme peníze, protože je přijímáme pouze jako kredit na Váš účet až do doby, než Vám přepošleme poštu).

Vaše povinnosti

Genius objednávky přijímá na základě toho, že klient zadávající objednávku za služby musí zaplatit a následně Genius poskytne objednanou službu. Je klienta odpovědnost zajištění bezpečnosti vašeho uživatelského účtu, klient by neměl poskytovat přístup do svého e-mailu ze kterého s námi komunikuje, ani přístup k telefonu nebo poštovní adrese, všechny toto komunikační prostředky musí zajistit na svoji odpovědnost. Klient se zavazuje platit za jakékoli objednané služby a to objednané na tomto účtu, telefonicky, e-mailem nebo osobně. Genius neposkytne žádnou službu dříve, než klient zaplatí celkovou částku služby.
Klientům poskytujeme služby pouze na základě toho, že nám dali úplné a řádné pokyny a oprávnění k zákonnému provádění těchto služeb.
Jako klient se zavazujete, že zajistíte přesnost a úplnost informací, které nám poskytnete, a přijímáte veškerou odpovědnost za odmítnutí dokumentů z důvodu nepřesností nebo neúplnosti.
Je odpovědností klienta zajistit, aby libovolný název společnosti nebo název domény, který si vyberete, byl k dispozici pro registraci a mohl být zákonným způsobem použit pro Vás. Za výběr jména nepřijímáme žádnou odpovědnost.
Jakmile jsme od klienta přijali žádost o služby, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho webu nebo na poštovní adrese zobrazené na našem webu a požádat o stažení vaší žádosti. Vzhledem k povaze služeb, které poskytujeme, bude zcela na našem uvážení, zda má klient za tyto služby nárok na vrácení peněz. Při výkonu takového uvážení vezmeme v úvahu rozsah, v jakém jsme zahájili práce na poskytování této služby.
Pokud se klient  rozhodl využít některou z našich služeb, tj. účetnictví, registrovanou adresu kanceláře (sídlo) nebo tajemník Nominee, je vaší povinností udržovat vaši společnost v souladu se zákonem a nepřitahovat věřitele nebo jiné právnické osoby do našeho sídla.

Naše povinnosti

Při sestavování našich stránek budeme postupovat s náležitou péčí a vynaložíme přiměřené úsilí, abychom klientům naše stránky kdykoli zpřístupnili.
Přijetím žádosti o služby od klienta potvrzujeme naše přijetí a potvrzujeme detaily, které jste nám poskytli, e-mailem. Za přijetí pokynů se považuje, že k nim došlo v době přijetí a nikoli v okamžiku odeslání e-mailu.
Dokud od klienta nedostaneme další pokyny, ponecháme si na váš kredit veškerý poplatek za podání žádosti nebo podání, který se nám vrátí po zamítnutí jakékoli žádosti nebo podání.
V případě, že obchodní rejstřík zamítne žádost nebo podání, bude mít klient sedm dní na opětovné odeslání žádosti s příslušnými opravami bez dalších poplatků.
Pokud požádáte o otevření bankovního účtu pro vaši novou společnost službou nabízenou na našem webu, otevřeme účet jménem vaší společnosti. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za bankovní účet kromě otevření takovým způsobem a jinak v souladu s popisem zveřejněným na našich stránkách. Je čistě na bance, jestli bankovní účet pro klienta odsouhlasí nebo zamítne jeho otevření, klient může u nás objednat otevření účtu v jiné bance, avšak musí znovu zaplatit za tuto službu.

Cena a platba

Ceny splatné klientem za objednané služby u nás, jsou uvedeny na našem webu. Vyhrazujeme si právo tyto ceny čas od času měnit a tyto změny budeme vždy zveřejňovat na našich webových stránkách.
Platba bude klientem provedena kreditní nebo debetní kartou, PayPal , Stripe nebo bankovním převodem pomocí postupu uvedeného na našich stránkách, sms, e-mailem nebo telefonicky v době objednání. Cena služeb, které si klient objedná, bude potvrzena v okamžiku žádosti.
Klient souhlasí s tím, že zaplatí ceny uvedené na našem webu nebo na faktuře za vybrané služby. Při objednávce na webu souhlasí tím, že klikne na tlačítko přijmout a provede úhradu objednávky – online nebo bankovním převodem. Při objednávce mimo web souhlasí tím, že zaplatí fakturu.

Jakákoli zakoupená účetní služba pokrývá dvanáctiměsíční období, není-li uvedeno jinak.

Výkon

Čas není podstatou pro poskytování našich služeb pro klienta. Budeme usilovat o to, abychom splnili časové odhady uvedené na našich stránkách, ale tyto zůstávají pouze odhady a zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za zpoždění způsobené třetími stranami nebo z důvodů mimo naši kontrolu (například nedostupnost celosvětového webu nebo počítačové systémy nebo selhání telekomunikací).
Nejsme povinni přijmout žádnou žádost nebo pokračovat v poskytování jakékoli služby. Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli žádost nebo přerušit poskytování jakékoli služby bez odpovědnosti.

Vyloučení a omezení

Na našem webu není žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo vhodnosti informací a související grafiky zveřejněných na našich stránkách pro jakýkoli účel. Informace obsažené na našich stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby a mají sloužit pouze jako obecné označení našich služeb. Jakékoli předpokládané výrazy, včetně těch, které se týkají kvality, účelnosti, souladu s popisem nebo vzorkem, jsou vyloučeny.
S výjimkou nároků týkajících se smrti nebo zranění v důsledku nedbalosti nebo jinak stanovených zákonem, naše odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu (kompenzační, přímé, nepřímé nebo následné škody, ztráta dat, příjem nebo zisk, ztráta nebo poškození majetku) a nároky třetích stran vyplývající z jakéhokoli jediného nároku, bude omezeno na hodnotu opětovného dodávání našich stránek nebo příslušných služeb pro vás.
Souhlasíte s tím, že toto omezení je přiměřené s ohledem na povahu našich stránek a povahu našich služeb.

Variace
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění revidovat obsah našich stránek (včetně námi nabízených služeb, produktů a sídla společnosti) a podmínky. Jakékoli změny smluvních podmínek budou zveřejněny na našem webu a pokračováním v používání tohoto webu i po jakékoli takové změně dáte najevo, že souhlasíte s tím, že budete revidovanými podmínkami vázáni.

Odkazy na jiné stránky

Některé odkazy, včetně hypertextových odkazů, na našich stránkách vás mohou přesunout mimo naše stránky. Odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení nebo schválení nám odkazovaného webu, jeho provozovatele nebo jeho obsahu. Nejsme zodpovědní za obsah jakékoli webové stránky mimo náš web.


Vyšší moc

Genius neodpovídá za žádné s podmínkami nebo za neposkytnutí nebo zpoždění při poskytování našich služeb prostřednictvím našich stránek i mimo ně, které vyplývají z jakékoli události nebo okolností, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně, bez omezení, poruch systémů nebo přístup k síti, požár, výbuch nebo nehoda.


Ochrana osobních údajů

Klient souhlasí s tím, že můžeme shromažďovat, ukládat a používat informace o něm v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami našich zásad ochrany osobních údajů.

Genius a Klient jsou povinni dodržovat všechny povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně dat a podmínek GENIUS ve vztahu k jakýmkoli Osobním údajům zpracovávaným GENIUS nebo Klientem za účelem Služeb. Pokud vystupuje jako zpracovatel dat, GENIUS bude jednat pouze na základě pokynů klienta jako správce dat. GENIUS přijme vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování těchto osobních údajů a proti náhodnému zničení nebo zničení těchto osobních údajů.

Naše povinnosti týkající se důvěrnosti a ochrany klientských osobních údajů bereme velmi vážně. Nebudeme proto bez klienta předchozího souhlasu prodávat ani zpřístupňovat žádná data třetím stranám, s výjimkou následujících omezených účelů. Vaše data mohou být předávána jiným společnostem, partnerství nebo organizacím ve stejném nebo přidruženém řízení nebo kontrole jako my pro marketingové účely nebo za účelem poskytnutí nových informací o produktech, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. Souhlasíte s tím, že my nebo naši spolupracovníci s vámi můžeme komunikovat telefonicky, e-mailem, faxem nebo poštou, abychom vás informovali o nových produktech nebo službách, které můžeme nabídnout my nebo naši spolupracovníci. Berete na vědomí, že vaše data mohou být v rámci těchto procesů přenášena a ukládána v zahraničí včetně mimo Evropskou unii.

Vlastnická práva

Všechna práva na design, text, grafiku a další materiály na našich stránkách a všech materiálech Genius mimo web a jejich výběr nebo uspořádání jsou autorskými právy nás nebo jiných třetích stran. Povolení k elektronickému kopírování a tisku v tištěné podobě na našich stránkách je povoleno výhradně v souvislosti s pořízením zboží nebo služeb prostřednictvím naší stránky. Jakékoli jiné použití materiálů z našich stránek (včetně reprodukce pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny výše a změny, úpravy, distribuce nebo opětovné zveřejnění) bez našeho předchozího písemného souhlasu, je přísně zakázáno. Klient bere toto na vědomí.

Práva třetích stran

Tyto smluvní podmínky nejsou zamýšleny tak, aby byly vymáhatelné jakoukoli třetí stranou, jak je stanoveno v zákoně o smlouvách (práva třetích stran) z roku 1999 (UK – The Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.).

Jurisdikce

Náš vztah s klientem se bude řídit anglickým nebo americkým právem a bude podléhat výlučné jurisdikci anglických nebo amerických soudů. Záleží na fakturaci, kterou si klient zvolí – jestli Genius vystaví fakturu z UK firmy nebo USA firmy,  dle výše uvedených podmínek je závazná objednávka služeb až po uhrazení faktury.

Ukončení služby

Vyhrazujeme si právo dle svého výhradního uvážení ukončit jakoukoli službu, tj. Registrovanou kancelář, jmenovaného tajemníka bez předchozího upozornění, a odmítnout poskytovat službu kterémukoli klientovy, GENIUS.
Pokud z nějakého důvodu dojde k porušení podmínek klientem, odstraníme našeho Nominee nebo bydliště z entity a změníme to na kontaktní údaje, které evidujeme od klienta nebo na defaultní adresy úřadů.

Vrácení peněz a storno podmínky

Vzhledem k povaze služeb, které Genius poskytuje, bude zcela na našem uvážení, zda má klient za tyto služby nárok na vrácení peněz. Při výkonu takového uvážení vezmeme v úvahu především rozsah, v jakém jsme zahájili práci na poskytování této služby, a pokud je vrácení povoleno, bude od všech splatných náhrad odečten 90% správní poplatek.  Klient může zrušit jakoukoli službu za předpokladu, že dostaneme oznámení o zrušení do naší kanceláře, na e-mail nebo telefon, ale nikdy klient nemá nárok na náhradu za jakékoli poskytnuté, částečně poskytnuté nebo neposkytnuté služby, pokud Genius náhradu neschválí.

Přesměrování pošty

Klient bude odpovědný za veškeré výsledné spediční a servisní poplatky. Tato smlouva začíná dnem, kdy klient zadá objednávku a zaplatí poplatek za službu a pokračuje po dobu stanovenou v objednávce a poté až do ukončení kteroukoli ze stran tím, že druhé straně zašle jednoměsíční písemné oznámení. Oznámení o ukončení dohody musí být zaslána e-mailem nebo písemně a doručena pověřenému zástupci druhé strany nebo zaslána doporučenou poštou. Po ukončení Smlouvy je Klient povinen oznámit všem stranám změnu adresy. Následná pošta zaslaná na sídlo společnosti GENIUS bude vrácena odesílateli. Poplatky za poskytování služby jsou splatné předem ve standardní den určený při zadání objednávky na službu.

GENIUS si vyhrazuje právo odmítnout převzetí jakéhokoli dodaného zboží, které podle jeho názoru překračuje přiměřenou velikost, hmotnost, objem nebo množství bez předchozího souhlasu. GENIUS nepřijme žádné nebezpečné, živé a rychle se kazící zboží. GENIUS nezaručuje ani nepřebírá odpovědnost za žádnou ze služeb podle této smlouvy. Klient ručí za to, že nebude používat žádná z práv udělených v těchto podmínkách pro žádné obscénní, nezákonné, nemorální nebo pomlouvačné účely a nijak nepoškodí GENIUS. Klient nebude žádným způsobem používat nebo kombinovat jméno GENIUS, zcela nebo zčásti, pro účely obchodních aktivit. GENIUS neodpovídá za žádné ztráty, které klientovi vzniknou v důsledku mechanického selhání, zpoždění nebo neplnění povinností některého ze zaměstnanců nebo vedoucích pracovníků. Za žádných okolností nebude společnost GENIUS odpovědná za jakoukoli ztrátu nebo škodu, včetně odpovědnosti za nepřímé nebo následné ztráty nebo ušlý zisk.

Opatření proti praní špinavých peněz

GENIUS se řídí nařízeními o praní špinavých peněz, financování terorismu a převodu prostředků 2017 („MLR 2017“). Genius jako poskytovatel služeb společnostem nese za klienty trvalou odpovědnost za provádění pravidelných kontrol každé společnosti a jejích úředníků a skutečných vlastníků, kterým poskytujeme průběžné služby. Vaše přijetí těchto podmínek nás opravňuje k bezpečnostní kontrole jakékoli pošty doručené na naši adresu v souvislosti s jakoukoli společností, kterou jste vytvořili prostřednictvím těchto webových stránek, telefonem, osobně nebo e-mailem nebo jste nás zavázali poskytovat nepřetržité služby. V případě, že některá z našich kontrol odhalí informace nebo činnosti, které jsou nezákonné, neetické nebo jinak rizikové, vyhrazujeme si právo ukončit služby bez předchozího upozornění a bez náhrady. Genius může požadovat, aby klient prokázal svou totožnost a adresu ve formě originálních certifikovaných dokumentů, abyste splnili naše interní postupy proti praní špinavých peněz. Nedodržení jakékoli žádosti o takové dokumenty v přiměřené lhůtě může vést k ukončení služeb. Za ukončení služeb vyplývajících z vašeho nedostatečného dodržování našich postupů proti praní špinavých peněz nebude poskytnuta žádná náhrada.

Dne 14/11/2020

Vytvořeno a podepsáno ve Sligo,

Mr Frank Cross, ředitel společnosti GENIUS CROSS LIMITED
Dne 14/11/2020
Se všeobecnými smluvními podmínky souhlasí a bere za své
_____

Mr. David Jones, manager společnost GENIUS CROSS LLC
Filing ID 2018-000792507
Dne 14/11/2020
Se všeobecnými smluvními podmínky souhlasí a bere za své
_____
Mrs Alice Cross, ředitelka společnost GENIUS CROSS LTD
Company number 12130123
Dne 14/11/2020
Se všeobecnými smluvními podmínky souhlasí a bere za své